Check-up yaptırmak kişinin kendine ve sağlığına özen gösterdiğinin en önemli işareti. Bireylerin sağlık durumlarının genel olarak değerlendirildiği check-up taramaları sayesinde henüz şikâyete yol açmamış olası bir hastalık, erken dönemde teşhis edilebiliyor. Başta kanser olmak üzere pek çok hastalık için erken tanı hayati öneme sahip. Check-up (sağlık taraması) sonucunda bu tür hastalıkların erken teşhisi, tedavi başarısını artırıyor.

Siz de tarama programlarımızla olası hastalıklarınızı öğrenebilir ve önleminizi önceden alabilirsiniz. Ayrıca mevcut hastalıklarınızın düzenli kontrolü için de tarama programlarımızdan yararlanabilirsiniz.


Check-Up Nasıl Yapılır?

Check-up uygulamalarının başında yapılan doktor-hasta ön görüşmesiyle, hastalarımızın tıbbi özgeçmişi, genetik yapısı, çevresel etmenler, kişinin yaşam ve beslenme tarzı, alışkanlıkları ve ailevi riskler göz önünde bulundurarak hastanın sağlık durumu değerlendiriliyor. Her hastaya özel risk faktörleri belirleyip, uygulanacak programda bu ihtiyaçlar doğrultusunda değişiklikler yapıyoruz. Hastanın kişisel risk ve ihtiyaçlarına uygun check-up programlarını, hastanemiz dahilindeki farklı bölümlerle ortak çalışma yürüterek hazırlıyoruz. Hastanın bütünsel olarak değerlendirilmesinin ön planda tutulduğu bu yaklaşımda, hastanemizin disiplinler arası uzmanlarından destek alıyoruz. Diğer bölümlerde yapılması gereken tetkik ve testler de yine Check-up Bölümümüz tarafından organize ediliyor. Tarama sonuçlarına göre yapılması ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında hastalarımız bilgilendiriliyor. Check-up sonunda bir rahatsızlık teşhis edilirse ya da bir sağlık sorunu var ise hastamızı ilgili bölüme yönlendiriyoruz.

Check-up Bölümü’nde ilk görüşmeden itibaren hastamızla sürekli temas halinde kalmayı ve düzenli taramaları dışında da her türlü sağlık sorunlarında başvurabilecekleri veya danışabilecekleri ilk birim olarak hizmet vermeyi hedefliyoruz.

Ayrıca hastalarımıza açlık gerektiren işlemlerini sonlandırdıktan hemen sonra özel hazırlanmış kahvaltı imkânı da sunuyoruz. Hastanemizde geçirdiği süre boyunca hastamızın periyodik sağlık kontrolleri check-up danışmanları eşliğinde yürütülüyor.

Unutmayın, tıbbın her alanında ve her hastalıkta erken farkındalık ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu artırır ve yaşam süresini uzatır. Kendinize önem verin, check up yaptırın, sağlık durumunuzun farkında olun.


Check-up Bölümü Alt Servisleri

  • Genel Check-up (Sağlık Taraması)
  • Cilt sağlığı
  • Beslenme
  • Endokrin bozukluklar
  • Kadın/erkek sağlığı
  • Kalp sağlığı
  • Tıbbi görüntüleme
BBLOK BBLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Check-up Bölümümüzde sadece bir uzmanlık alanıyla kısıtlı kalmayıp, daha kapsayıcı olarak hastanın bütünsel değerlendirilmesine odaklanmayı tercih ediyoruz. Check-up programları dahilinde bölümümüz kardiyoloji, klinik laboratuvar, radyoloji ve nükleer tıp bölümleriyle birlikte çalışıyor. Ayrıca beslenme sağlığı, endokrinoloji, gastroenteroloji, fizik tedavi, genel cerrahi gibi bölümler başta olmak üzere tüm uzmanlık alanlarından destek alarak hastalarımıza hizmet veriyoruz.

 
Bölümümüz şikâyete yönelik tedavi hizmeti vermekten çok, önleyici sağlık hizmetleri sunuyor ve sağlıkları bozulmadan önce gerekli önlemleri alarak bireylerin sağlıklı kalmalarını hedefliyor.