OUR DOCTORS

Mehmet Kerem Oral, M.D.

Cardiovascular Surgery

Mehmet Kerem Oral, M.D.
 • Başlıca klinik ilgi alanları:
  • Erişkin kalp cerrahisi (Koroner Baypas, Mitral ve Aort Kapak Cerrahisi, Aort Cerrahisi),
  • Minimal İnvaziv Kalp Cerrahisi,
  • Damar Cerrahisi,
  • Endovasküler Cerrahi (EVAR-TEVAR, Perkütan vasküler girişimler),
  • Hibrid Damar Cerrahisi (Açık ve anjiyografik tekniklerin aynı anda kullanıldığı girişimler),
  • Diyabetik Ayak Yara Tedavisi,
  • Uzuv Amputasyonları,
  • Varis Tedavisi (Açık, Lazer, RF, Skleroterapi).