Dr. Adnan Batman
 • 2019 yılında Avrupa Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma (EBEEDM) Board Sertifikasını almıştır.
 • The Endocrine Society, Avrupa Endokrinoloji Derneği (ESE), Avrupa Genç Endokrinologlar Derneği (EYES), Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD), Türkiye İç Hastalıkları Derneği, Türk Tabipler Birliği  üyesi
 • Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Genç Endokrin Çalışma grubu temsilciliği görevini yürütmektedir.
 • Moleküler Tıp alanında doktora (PhD) yapmaktadır.
 • Certificate of Advanced Clinical Research for Trial Investigators 2014 yılında almıştır.
 • Toplam 1 uluslararası bilimsel kitabın editörlüğünü üstlenmiş olup ve 6 kitapta alanıyla  ilgili bölüm yazmıştır.
 • Uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmış toplam 11, ulusal dergiler için kaleme aldığı toplam 5 makalesi bulunmaktadır.
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde 50’nin üzerinde sözlü ve poster bildirileri mevcuttur.
 
 • Başlıca klinik ilgi alanları:
  • Tip 1 ve Tip 2 diabetes mellitus,
  • Hipofiz hastalıkları (Hipopituitarizm, Prolaktinoma, Cushing Hastalığı, Diyabetes İnsipidus),
  • Tiroit hastalıkları (Hipotroidi, Hipertroidi, Guatr, Nodüllü tiroid hastalıkları, Tiroit bezi iltihabi hastalıkları (Tiroiditler), Tiroit kanserleri),
  • Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları (Adrenal Bez Hastalıkları ),
  • Osteoporoz,
  • Hiperlipidemi,
  • Obezite,
  • Paratiroid Hastalıkları (Hipoparatiroidi, Hiperparatiroidi, Kalsiyum Ve D Vitamini Bozuklukları),
  • Insülin Direnci,
  • Gestansyonel Diyabet Tedavisi.

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Doktora (PhD) Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Moleküler Tıp 2018 - Halen
Yandal Asistan Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları 2016 - 2019
Asistan Dr. Kocaeli Universitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD 2011 - 2015
Tıp Eğitimi Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 2004 - 2010

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Uzm. Dr. Aksaray Üniversitesi,Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği 2020 - 2021
Yandal Asistan Dr. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Etfal EAH, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD 2016 - 2019
Uzm. Dr. Muş Devlet Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği 2015 - 2016
Asist. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD 2011- 2015
Aile Hekimi Van Ortanca Köyü Aile Sağlığı Merkezi 2011