Doç. Dr. Amra Adrovıc Yıldız
 • 2015’de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı oldu.
 • 2018’de Çocuk Romatoloji uzmanlığını tamamladı.
 • 2019’da Doçent unvanı aldı.
 • Uzmanlik tezi “Jüvenil Sklerodermada Pulmoner Hipertansiyon Sıklığı” Actelion Vakülopati Araştırma Ödülü’ne layık görüldü. (2014)
 • Çeşitli uluslararası projelerde yardımcı araştırmacı olarak görev aldı:
  • “Çocuklarda ve Adolesanlarda Sistemik İnflamatuvar Yanıt Sendromunun (SIRS) Araştırılması (TÜBİTAK destekli),
  • “Jüvenil Scleroderma Uluslararası Kohortu” (Joachim Hertz Stiftung Grant),
  • “Jüvenil Sistemik Sklerozis Tanılı Hastalarda Akciğer Tutulumu” (CARRA/PReS destekli).
 • 7 tane ulusal, 1 tane uluslararası kitap bölümü yazarlığı, 100’den fazla uluslararası makalesi ve 1.128 atıf yazısı bulunmaktadır.
 • H indeksi: Google Scholar 20, Web of Science 13.
 • Türk Pediatri Kurumu, Avrupa Pediatrik Romatoloji Derneği ve Balkan Pediatri Derneği üyesi.
 • Turkish Archives of Pediatrics, Rheumatology International ve Frontiers in Pediatrics yayın kurulu üyesi.
 
Başlıca klinik ilgi alanları:
 • Bağ doku hastalıkları (jüvenil scleroderma, jüvenil sistemik lupus, eritematozus, jüvenil dermatomiyozit),
 • Ailesel Akdeniz Ateşi, PFAPA sendromu,
 • Nadir görülen otoenflamatuvar hastalıklar (CAPS, TRAPS, HIDS),
 • Çocukluk çağı kronik artritleri (jüvenil idiyopatik artrit),
 • Çocukluk çağı vaskülitleri (IgA vaskülit, Kawasaki hastalığı, ADA2 eksikliği),
 • MIS-C (Çocuklarda Multisistem İnflamatuvar Sendromu).

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Çocuk Romatoloji Yandal Eğitimi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2015 - 2018
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yüksek Lisans İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2009 - 2015
Tıp Eğitimi Sarajevo Üniversitesi, Tıp Fakültesi 1999 - 2005

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Doç. Dr. Koç Üniversitesi Hastanesi, Çocuk Romatalojisi 2021 - Halen
Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 2019 - 2021
Öğretim Görevlisi İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 2018 - 2019
Uzm. Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 2015 - 2018
Asistan Dr. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabili Dalı 2009 - 2015