Dr. Barış Demir
  • Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği ve Türk Tabipleri Birliği üyesi.

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2007 – 2011
Tıp Eğitimi Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999 - 2005

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Uzm. Dr. Koç Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi 2018 - Halen
Uzm. Dr. Özel Aile Hastanesi, Erişkin KİT            2017 – 2018
Uzm. Dr. Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Erişkin KİT   2015 - 2017
Uzm. Dr. T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı 2013 - 2015
Asistan Hekim Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği 2007 - 2011
Mesul Müdür/ Pratsiyen Hekim Özel Vita Park Polikliniği 2007