Prof. Dr. Ilmay Bilge
 • 2016-2019 arasında Çocuk Nefroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
 • 2013-2018 yılları arasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı’nı yaptı.
 • Toplam 1800’ün üzerinde atıf almış olan 84 uluslararası orijinal çalışma ve makalesi, çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında yazdığı 15 kitabı ve kitap bölümü bulunmaktadır.  
 • İki adet uluslararası bilim ödülüsahibi.
 • European Society of Pediatric Nephrology, International Pediatric Nephrology Association, International Pediatric Transplantation Association, Türk Nefroloji Derneği, Çocuk Nefroloji Derneği, Pediatric Rheumatology International Trials Organization ve Çocuk Romatolojisi Derneği aktif üyesi.
 • Başlıca klinik ilgi alanları:
  • Çocuk Nefrolojisi
  • Çocuklarda akut ve kronik böbrek hastalıkları,
  • Gebelikte saptanan böbrek sorunları (Antenatal Hidronefroz vb.),
  • İdrar yolu enfeksiyonları,
  • Vesikoüreteral reflü (VUR) ve diğer doğumsal böbrek anomalieri,
  • Böbrek taşları,
  • Hipertansiyon,
  • Altını ıslatma, işeme bozuklukları ve mesane fonksiyon bozuklukları,
  • Son dönem böbrek yetmezliği,
  • Diyaliz ve böbrek nakli,
  • Böbreklerde kist varlığı,
 
 • Çocuk Romatolojisi
  • Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF),
  • Periyodik Ateş Sendromları (PFAPA vb.),
  • Henoch-Schonlein Purpurası ve diğer vaskülitler,
  • Sistemik Lupus Eritamatosus,
  • Çocukluk dönemi artrit ve diğer romatizmal hastalıkları.
  • Romatizmal hastalıkların böbrek tutulumları,

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Çocuk Romatolojisi Yan Dal Eğitimi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı 2010
Çocuk Nefroloji Yandal Uzmanlık Eğitimi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Nefroloji Bilim Dalı 1993 - 1998
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 1987 - 1992
Tıp Eğitimi İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1979 - 1985

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Prof Dr. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Amerikan Hastanesi 2013 - Halen
Prof Dr. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 2006 - 2013
Doç. Dr İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 2000 - 2006
Uzm. Dr. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1998 - 2000