OUR DOCTORS

Mete Han Kızılkaya, M.D.

Pediatric Cardiology
Pediatrics

Mete Han Kızılkaya, M.D.
 • 2021 yılında Gaziantep Cengiz Gökçek Çocuk Hastanesi’nde çocuk kalp ameliyatlarının başlatılmasında görev aldı.
 • 2 kitap bölümü, SCI ve SCI expanded dergilerde yayınlanmış 8 makalesi ve ulusal-uluslararası kongrelerde sunulan çok sayıda poster ve sözlü bildirisi bulunmaktadır.
 • Türk Pediatri Kurumu ve Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği üyesidir.
 
 
 • Başlıca klinik ilgi alanları:
  • Girişimsel pediatrik kardiyoloji işlemleri,
  • Pediatrik ritm bozuklukları,
  • Herediter aritmiler,
  • Pediatrik kardiyak yoğun bakım,
  • Pediatrik ekokardiyografi ve ileri kardiyak görüntüleme yöntemleri,
  • Edinsel kalp hastalıkları,
  • Sporcu kalp sağlığı değerlendirmesi.