1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 2. BÖLÜMLERİMİZ
 3. ÜROLOJİ

ESWL (BEDEN DIŞI SES DALGASI İLE TAŞ KIRMA) ÜNİTESİ

Üriner sistem taş hastalığı, üriner sistemin sık görülen hastalıkları arasında yer alıyor. Ülkelere göre sıklığı yüzde 1 ile yüzde 20 arasında değişiklik gösterebiliyor. Sıklığı yanında birçok hastalığın belirteci (Metabolik sendrom, kemik fraktürleri, DM, HT vb.) olması ve yıllar içerisinde giderek artan sıklık ve maliyeti ile pahalı bir ürolojik hastalığa dönüşmesi de üriner sistem taş hastalığının önemini ortaya koyuyor. Aktif tedavi alternatifleri arasında tek ameliyatsız tedavi modeli olan ESWL (Extracorporeal shock wave litotripsi) tedavisi öne çıkıyor.


ESWL Nedir?

ESWL, yüksek enerjili ses dalgalarının belirli frekanslarda, floroskopi ve/veya ultrasonografi yardımıyla vücut dışından taşa odaklanarak fragmante etmeyi amaçlayan bir teknik. Bu yöntem, aktif tedavi alternatifleri arasında tek non-invaziv  (ameliyatsız) tedavi modeli olarak göze çarpıyor.

 

Diğer Üriner Sistem Taş Hastalığı Tedavi Yöntemleri

 • Medikal tedavi (ilaçlar ile taşın kendiliğinden düşmesi)
 • Cerrahi tedavi
  • Üreteroskopi-URS
  •  Retrograd intrarenal cerrahi-RIRS
  • Perkütan nefrolitotomi-PNL
  • Laporoskopik-robotik cerrahi

SIK SORULAN SORULAR

 • 2 cm’den küçük böbrek taşları
 • Üreter taşları (Öncelikle 1 cm’e kadar olmakla birlikte 2 cm’e kadar olan taşlarda)
 • Mesane taşları (Eşlik eden obstrüksiyon olmayan olgularda)
 • Gebeler
 • Kontrol altına alınmayan idrar yolu enfeksiyonu olan hastalar
 • Aktif olarak kan sulandırıcı (antikoagulan-antiagregan) ilaç kullanan veya koagulopatisi olan hastalar
 • ESWL uygulanacak alana yakın aort anevrizması olan hastalar
 • Kontrol altına alınmayan hipertansiyon hastaları
 • Taş özellikleri
  • Sayısı
  • Lokalizasyonu
  • Kompozisyonu ve sertliği
 • Hastaya ait değişkenler
  • Böbrek ve vücut anatomik özellikleri
  • Cilt-taş mesafesi
 • Kullanılan cihazın özellikleri
 • Uygulayan kişinin tecrübesi
 • Hastanın işlemi yapan doktor ile uyumu
ESWL, genel olarak oldukça iyi tolere edilebilen, hastada ciddi bir ağrıya yol açmayan bir işlemdir. Yine de oluşabilecek ağrıları en aza indirmek ve dolayısıyla hastanın derin nefes alarak taşa yapılan odağın kaymasını engellemek yani taş kırmadaki başarıyı artırmak için işlem öncesinde tek doz i.m. analjezik (kas içine ağrı kesici) uygulanır. Bu noktada hasta ve doktor tercihleri ile ESP blok (erektör spina plan bloğu) veya i.v. sedasyonla da (uyutularak) işlem yapılabilir.
 
Hastamız hasta kabul bölümünde kayıt işlemlerini yaparken, işlemi gerçekleştirecek doktor ve teknisyen, c kalibrasyonunu yaparak cihazı işleme hazır hale getirirler. Uygulanan ağrı kesici sonrası hastamız işlemin yapılacağı -1. kattaki ESWL odasına alınır ve taşın taraf ve yerleşim yerine göre pozisyon verilir. Taş floroskopi veya ultrasonografi ile görüntülenir ve kırmanın başlayacağı noktaya odaklama yapılır. Ardından işlemin yapılacağı vücut bölgesine ultrasonografi jeli sürülür. Böylece ses dalgalarının etkisinin maksimum olması için taş kırma başlığı ile vücut arasında hava kalmaması sağlanır. ESWL işlemi duyulan bir “tık” sesi ile başlar. Bu ses sürekli kısa aralıklarla duyulur ve titreşimi hafifçe hissedilir. İşlem sırasında taşın odak noktası sık sık kontrol edilir ve enerji seviyesi kontrollü olarak artırılır. İşlemde uygulanacak enerji ve atım sayısı, hastanın tolere etmesine, taşın sertliğine, lokalizasyonuna ve işlem esnasında kırılabilirliğine göre düzenlenir.

İşlem sonrası ESWL ünitesinde yapılan görüntüleme (röntgen) ile taşın ne oranda kırıldığı gözlenir. İşlem sonrası için bilgilendirilen hasta, 5-7 gün sonra ultrasonografi ve röntgen de içerecek poliklinik kontrolü planlanarak taburcu edilir.

Kayıt ve işlem öncesi hazırlık süreci haricinde ESWL seansı yaklaşık 50-55 dakika sürmektedir.
 • Ünitemizde hastalarımızın tedavilerine karar verilirken; hasta özellikleri, taşın özellikleri ve hasta beklentileri göz önüne alınarak ‘kişiselleştirilmiş taş tedavisi yaklaşımı’ uygulanır.
 • Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde her yönüyle taş tedavisi ile ilgilenen uzman doktorlar tarafından tedavi planlaması ve uygulaması yapılır.
 • Tecrübeli bir ekibin varlığı sayesinde kombine tedaviler (aynı anda birden fazla cerrahi tekniğin uygulaması ile tek seansta maksimum taş temizlenmesi) yapılabilir.
 • Taş hastalığı tedavisinde güncel literatür kılavuzluğunda son teknoloji ürünü ESWL cihazları kullanılmaktadır.
 • Taş hastalığı tedavisi sonrası, metabolik değerlendirme (idrar-kan tetkikleri ve taş analizi) yapılarak nüksü önlemek veya geciktirmek amacıyla diyet-sıvı alımı planlamaları ve spesifik medikal tedavi uygulamaları yapılmaktadır.
 • ESWL işlemi de spesifik olarak üriner sistem taş hastalığı ile ilgilenen doktorlar tarafından yapılmaktadır.
 • Bu işlem, Siemens marka Modularis Variostar marka elektromagnetik litotriptör aracılığıyla yapılır.
 • Son teknoloji ürünü bu cihaz vasıtası ile daha konforlu şekilde ve daha yüksek başarı oranları ile ESWL gerçekleştirilebilmektedir.