İleri Düzey Minimal İnvazif Torasik Cerrahi


Video Yardımlı Göğüs Cerrrahisi (VATS-Torakoskopi) / Robotik Cerrahi (RATS)


Torakoskopik cerrahi tekniği yani VATS, bir kamera yardımı ile göğüs kafesinin içinin görüntülendiği ve ameliyat giriş yerleri için en az doku hasarı oluşturarak operasyonların yapılabildiği cerrahi tekniktir. Açık cerrahiye oranla yarattığı avantajlardan dolayı günümüzde göğüs cerrahisi pratiğinde oldukça sık tercih edilmekte, kliniğimizde de en sık kullanılan operasyon tekniği olarak öne çıkmaktadır.

Torakosopik cerrahi, günlük konuşmada ‘kapalı / kameralı ameliyat’ tabiri ile ifade edilen operasyon tekniğinin göğüs boşluğu için uygulanan şekli olarak kabaca tarif edilebilir. VATS prosedüründe, göğüs duvarına küçük boyutlu bir ya da birkaç kesi yapılır. Bu kesilerden torakoskop adı verilen bir kamera ve tekniğe uygun cerrahi aletler ile göğüs kafesinin içerisine girilir. Kamera aracılığı ile göğüs boşluğunun her köşesi görüntülenebilmekte ve monitöre yansıtılmakta, hasta başında olan cerrah da monitörden takip ettiği görüntü üzerinden ameliyatı gerçekleştirmektedir. Açık cerrahiye göre yapılan kesiler oldukça küçüktür. Solunuma destek olan kaslara en az hasar verilir ve kaburgalar esnetilmeden ameliyat gerçekleştirilir. Bu gibi olumlu özellikleri ile VATS, açık cerrahiye oranla çok daha az ağrılı ve çok daha konforlu bir cerrahi yöntemdir. Bu avantajları sayesinde hastanede yatış süresi kısalmakta ve hastalar günlük hayatlarına en kısa sürede geri dönebilmektedir.

VATS, göğüs cerrahisinde hem tanısal hem de tedavi amaçlı kullanılabilmektedir. Akciğer zarı hastalıkları, iki akciğerin arasında bulunan mediasten bölgesine ait hastalıklar ya da akciğer kanserleri gibi akciğerin kendi dokusuna ait birçok hastalıkta VATS tekniği güvenle uygulanabilmektedir. Açık teknikle yapılabilen ameliyatların bir çoğu VATS ile eksiksiz bir şekilde yapılabilmektedir.
Robotik cerrahi sistem, cerrahın idare ettiği bir konsoldan, konsoldan idare edilen 4 interaktif robot kolunu içeren robot ünitesinden ve monitörden oluşmaktadır. Robot kollarına, yapılacak işleme uygun, çeşitli cihaz yüklenerek ameliyatlar gerçekleştirilir.

Robotik cerrahinin, son on beş yılda, piyasa sürüldüğü günden günümüze gittikçe kullanımı yaygınlaşmaktadır. Torakoskopik cerrahilerde kullanılan konvansiyonel endoskopik yöntemlere göre, teknolojik açıdan daha üstün üretilmişlerdir. Cerraha, torakoskopik aletlerin sağlayamadığı, robot kol teknolojisinde en yüksek derece olan 7 serbestlik derecesinde hareket (yukarı-aşağı, ileri-geri, sağa-sola, fleksiyon-ekstansiyon, abduksiyon-adduksiyon, pronasyon-supinasyon, kavrama) sağlayarak insan bileğine en yakın deneyimi sunar. Buna rağmen cerrahın el titremelerini yansıtmama özelliğine sahiptir. Ayrıca robotik sistemlerde görüntü 3 boyutlu olduğundan, cerraha alan derinliğini algılamada kolaylık sağlar.

Robotik Cerrahi Sistemle Göğüs Cerrahisinde kapalı (torakoskopik) olarak yapılabilen tüm cerrahiler yapılabilmektedir. Göğüs cerrahisinde akciğer kanserli bir hastada Robotik sistemle  ülkemizde ilk defa ekibimiz tarafından 2010 yılında yapıldığından beri, özellikle akciğer ve yemek borusu (özofagus) kanseri ameliyatlarında ayrıca timoma ve timus ameliyatlarında başarıyla kullanmaktayız.
 
 
VATS ve RATS ile gerçekleştirilen operasyonlar;
 • Akciğer biyopsileri, akciğerden nodül çıkarılması ameliyatları (wedge rezeksiyon)
 • Akciğer kanseri ameliyatları /akciğer rezeksiyonları (lobektomi, segmentektomi gibi)
 • Lenf nodu biyopsileri
 • Mediasten (akciğerler arası orta göğüs boşluğu) kitlelerinin biyopsileri /çıkarılması
 • Timus bezi veya timoma (timus bezi kitleleri) ameliyatları
 • El terlemesi ameliyatları
 • Pnömotoraks (akciğerden hava kaçağı) cerrahisi
 • Bül / büllöz akciğer ameliyatları
 • Akciğer zarı (plevra) biyopsileri, ameliyatları
 • Göğüs kafesi içi sıvı birikimi (plevral efüzyon) cerrahileri (drenaj / plörodez)
 • Kalp zarı (perikard) içi sıvı brikimi için cerrahiler (perikard penceresi açılması)
 • Diyafram cerrahisi (plikasyon/defekt onarımı)
.
Sonuç olarak minimal invazif toraks cerrahisi (VATS ya da RATS), güncel göğüs cerrahisi pratiğinde tecrübeli ellerde çok verimli ve güvenle uygulanmaktadır. Birçok ameliyatın eksiksiz gerçekleştirilebilmesi ve sağladığı avantajları nedeniyle çoğu zaman açık cerrahiye tercih edilen ameliyat tekniği olarak öne çıkmaktadır.
Biz de kliniğimizde, ülkemizde ilk kullanılmaya başladığından beri, VATS ya da RATS  ameliyatlarını açık cerrahiye kıyasla daha  yüksek oranda tercih ediyoruz. Kliniğimizde tüm ameliyatlarda minimal invazif cerrahi teknikleri kullanma oranımız  %85’in üzerindedir. Yirmi yılı aşkın süredir birlikte çalışan ekibimiz, torakoskopi konusundaki deneyimi ve bilgi birikimiyle yurt içi kongre ve kurslarda eğitici olarak da görev almaktadır.