1. ANASAYFA
  2. KURUMSAL

KURUMSALKOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

 

Koç Üniversitesi Hastanesi, Eylül 2014'te Koç Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyete geçti.

İstanbul’da, Topkapı’daki Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde yer alan hastanede “güncel tıbbi yaklaşımların en yüksek kalitede ve şeffaf biçimde uygulanması” amaçlanmaktadır. 220.000 metrekarelik bir alanı kapsayan Sağlık Bilimleri Yerleşkesi, Tıp Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi, araştırma laboratuvarları ve “İleri Düzey Öğrenme ve Simülasyon Merkezi”ni kapsamaktadır. Sağlık Bilimleri Kampüsü, yenilikçi yaklaşımı ve Kuzey Amerika standartlarındaki dinamik ekibiyle sağlık sektöründe nitelikli insan kaynağının yaratılmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri eğitimlerinin ilk üç yılını üniversitenin Rumelifeneri Kampüsü’nde tamamladıktan sonra, dördüncü yıldan başlayarak, klinik ağırlıklı eğitimlerini Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürmektedir.

Hastanede 2016 yılında Genetik Tanı, Tüp Bebek ve Erişkin Kemik İliği merkezleri; 2017 yılında ise Gamma Knife (Radyocerrahi), Kozmetik Dermatoloji, Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavi merkezleri hasta kabulüne başlamış, ayrıca RMK AIMES’in birinci fazı hizmete açılmıştır. 2019 yılı itibarıyla hastane, kapasitesini 410 tek kişilik yatan hasta odasına, 55 yoğun bakım ünitesine ve toplamda 44 kemoterapi ünitesine yükseltmiştir. 14 operasyon odasında 32.200'den fazla operasyon gerçekleştirilmiştir.

Koç Üniversitesi Hastanesi, hizmet vermeye başladığından bu yana 49.600’e yakını uluslararası hasta olmak üzere, yaklaşık 51.000 kişiye yatarak, 834.000 kişiye de ayakta tedavi hizmeti vermiştir.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nin mimari tasarımı hasta bakım ve tedavisine yaklaşımı yansıtmaktadır. Benimsenen şeffaflık ilkesi uyarınca, hastaların mahremiyetini korumak koşuluyla, iç mekân tasarımında yaygın olarak camdan yararlanılmıştır. Araştırmaya verilen önem nedeniyle, araştırma laboratuvarları hastane kompleksinin merkezine yerleştirilmiştir. Ayrıca, disiplinler ve bölümler arası mekânsal ayrımlardan kaçınılmış, böylece klinik uygulamalarda birbirini tamamlayan, sorgulayan ve ekip ruhuyla hareket eden bütünsel bir sistem kurulması amaçlanmıştır.
 


KOÇ ÜNİVERSİTESİ

1993 yılında İstanbul’da kurulan Koç Üniversitesi, kar amacı gütmeyen bir vakıf üniversitesidir. Koç Üniversitesi bir “mükemmeliyet merkezi” olma misyonuyla, üstün yetenekli gençlerle değerli öğretim görevlilerini bir araya getirerek, bilime evrensel düzeyde katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Koç Üniversitesi'nin mezunları en üst düzeyde ahlaki değerlerle donatılmış olup, toplumsal sorumluluk taşıyan ve demokrasinin değerlerine sahip çıkan bireylerdir. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 332 öğrenci öğrenim görmektedir.

 


VEHBİ KOÇ VAKFI

Türkiye'deki geçmişi eskilere dayanan ancak unutulmaya yüz tutmuş vakıf geleneğini canlandırmak amacıyla kurulan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk vakıflarından biri olan Vehbi Koç Vakfı, 17 Ocak 1969'da Vehbi Koç tarafından hayata geçirildi. Çağdaş ve gelişen bir Türkiye için yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında faaliyet göstermeye başlayan Vakıf, kuruluşundan itibaren hayırseverlere örnek oldu. Okul, yurt, kütüphane ve klinik gibi tesisler kurarak bunları ilgili kamu kuruluşlarına devretti. Kar amacı gütmeden kurduğu ve yönettiği eğitim, sağlık ve kültür kurumlarında önemli ilklere imza attı. Maddi imkanları kısıtlı binlerce yetenekli gence eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacıyla burs verdi.

Vakıf yönetimi, 1980'li yılların başında, faaliyet gösterdiği alanlarda kaynağı sağlanmış ve iyi organize edilmiş projeler gerçekleştirmek için yoğun bir çalışma sürecine girdi. Tecrübeler, bir eserin meydana getirilmesi kadar, yaşatılmasının da önemli olduğunu gösteriyordu. Vakıf en ince ayrıntısına kadar planlayarak kurduğu tesislerin işletme sorumluluğunu da üstlenecek ve böylelikle bu kuruluşların sunduğu hizmetin kalitesini hep üst düzeyde tutabilecekti. Her biri mükemmellik merkezi haline getirilen kuruluşlarıyla topluma örnek modeller sunacaktı. Bu anlayışla kurulan Vakıf Kuruluşları, Türkiye’de eğitim, sağlık ve kültür dünyasına ışık tutmak hedefiyle çalışmalarına devam ediyor. Vehbi Koç Vakfı, varlık sebebine hizmet eden kuruluşlarının yanı sıra, eğitim, sağlık ve kültür alanındaki geniş çaplı proje destekleriyle de topluma hizmet ediyor.

Vehbi Koç Vakfı, yaşamın en temel gereksinimleri olan eğitim, sağlık ve kültür alanlarında yönetimini üstlendiği kurumlar, desteklediği projeler ve düzenli programlar aracılığıyla Türkiye’nin daha hızlı gelişmesine destek olmayı, tüm faaliyetlerinde “en iyiye” örnek olarak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle ülkemize fayda sağlamayı amaçlıyor.