Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalımız doğumdan 18 yaşına kadar olan
çocukluk ve ergen döneminde görülen ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas ile ilgili sorun ve hastalıklar yanı sıra sağlıklı ve hasta çocukların beslenme ve büyümelerinin değerlendirilmesi alanlarında hizmet veriyor. Bu hizmetlerin tümü ekip anlayışı içinde genetik, metabolizma, radyoloji, patoloji, çocuk cerrahisi, kulak burun boğaz, çocuk alerji gibi farklı bölümlerle birlikte sunuluyor. Hastalarımızın ayaktan ve hastanemizde kaldıkları süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü tıbbi destek üniversitemizin yüksek standartlardaki teknik donanım ve yardımcı ekipleriyle hızlıca sağlanabiliyor.
 

Çalışma Programı ve Hizmetler

Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Ünitemizde çalışma programımız poliklinik, yatan hasta izlemi, karaciğer nakil hazırlık ve nakil sonrası izlemi, kronik gastrointestinal hastalıkların tanı tedavisi, tuple ve damardan beslenme gibi çocuk gastroenteroloji hepatoloji ve beslenmesiyle ilgili tüm alanları içeriyor. Bölümümüzde 2 poliklinik odası, çocuk karaciğer nakli medikal koordinatör ve eğitim polikliniği odası bulunuyor. Donanımlı endoskopi ünitesinde çocukluk çağı mide bağırsak karaciğer, pankreas gibi organların hastalıklarında tanısal ve tedavi edici her türlü işlem, uygun ekipman ve ekiplerle yapılabiliyor. Hastanemizde bulunan gelişmiş biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve hematoloji laboratuvarları ve ayrıca translasyonel araştırma laboratuvarımız, hasta bakımı ve araştırmalar açısından önemli fırsatlar sunuyor.
 
Bilim dalımızda ayrıca yan dal uzmanlık eğitimi, asistanlık eğitimi ve tıp fakültesi öğrencilerine aktif olarak eğitim veriliyor. Bunun yanı sıra farklı bölümlerle periyodik olarak hizmet içi eğitimler de yapılıyor. Özellikle karmaşık hastaların kolay çözüme ulaşması için ilgili bölümlerle hasta toplantıları da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Uzmanlarımız gerek ulusal gerekse uluslararası tıbbi toplantılarda aktif olarak katılım sağlıyorlar. KUTTAM (Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi) bünyesindeki araştırma laboratuvarı ekibi ile temel bilim alanında da eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürülüyor. Eğitim ve çalışmalarımız kapsamında ekibimiz düzenli olarak şu toplantılara katılıyor:
 • Karaciğer nakli konseyi-haftalık
 • Patoloji konseyi-haftalık
 • Pediatrik radyoloji ve girişimsel radyoloji-haftalık
 • Aerodigestive konseyi-ayda iki kez
 • PTLD (Transplantasyon sonrası lenfoproliferatif hastalık)-aylık
 • Makale ve seminer toplantıları-haftalık
 
Bilim dalımızın ulusal ve uluslararası platformlarda önemli bir referans merkezi olmasının başlıca sebeplerinden biri de çocuk gastroenteroloji hepatoloji ve beslenme alanında bilim dünyasına katkı sağlayan bilimsel çalışmalar*. Ünitemizde yürütülen çalışmalarla hastalarımıza daha iyi tedavi ve bakım verilmesi hedefleniyor. Bu amaçla karaciğer hastalıklarının neden ve nasıl oluştuğu, karaciğer nakli sonrası ilaç tedavilerinin en aza indirilmesi, alerjik mide bağırsak hastalıklarında yeni tedavi seçeneklerinin kullanılması ve beslenme ile ilgili farklı çalışmalar klinik ve araştırma laboratuvarlarında sürdürülüyor.


Tedavisi Yürütülen Başlıca Çocuk Hastalıkları Nelerdir?


Bebeklikten ergenliğe en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Bu durum büyümenin belirli evrelerinde azalan kalori ihtiyacının bir sonucu olabileceği gibi önemli hastalıkların da göstergesi olabilir. Bölümümüzde ayrıntılı beslenme öyküsü, beslenme içeriği ve şekli yanı sıra, nörolojik ve psiko-sosyal gelişim göz önüne alınarak eşlik eden bulgularla uygun önerilerde bulunulmaktadır. Bu grupta yanlış beslenme içerikleri ve miktarları, reflü, besin alerjileri, yemek borusu mide ve bağırsağı tutan hastalıklar ve duyarlılıklar, mide ve bağırsakların yavaş çalışması gibi nedenler sık karşılaşılan problemler olup tedavisi sağlanmaktadır.

Gastroözofageal reflü:
Reflü bebeklikten itibaren her yaşta görülebilen mide içeriğinin yemek borusuna kaçışıyla karakterize bir durumdur. Kliniğimizde reflü tanı ve tedavisi yanı sıra beslenme düzenlenmesi-desteği verilmektedir.
 

Her yaşta görülebilir ve çok farklı belirtileri olabilir. Çocuklarda kanlı dışkılama, ishal, karın ağrısı, kabızlık, açıklanamayan eklem ağrıları, büyüme geriliği, iştahsızlık, ağızda yaralar – aftlar, büyüyememe belirtiler olabilir.
 

Ülkemizde sık görülen hastalıklardan biri olan çölyak hastalığı için erken tanı konulması hayati öneme sahiptir.  Çölyak hastalığı; vücut bağışıklık sisteminin buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye verdiği anormal yanıt sonucu ortaya çıkar. Her yaşta görülebilir ve bağırsakta gelişen hasara bağlı olarak büyüme geriliği, kronik ishal, karında şişlik, halsizlik, iştahsızlık, kusma, boy kısalığı, kansızlık, karaciğer testlerinde bozukluk gibi her türlü belirtiye neden olabilir. Hastalık açısından tarama kan testleri ile yapılırken kesin tanı endoskopi ile konulur. Tedavi ömür boyu glutensiz diyettir. Hastalarımıza tanının yanı sıra diyet desteği de verilmektedir.

Çocuklarda karın ağrısı oldukça sık rastlanan bir durumdur. Nedenleri yaşa göre değişmektedir.  Ancak her yaşta her organa ait sorun, karın ağrısı olarak ifade edilebilir. Dolayısıyla yemek borusundan kalın bağırsağa, karaciğerden safra kesesine, romatizmal hastalıklardan, gıda alerjilerine, migren kabızlık gibi her durumun ilk işareti olabilir. Bu nedenle kliniğimizde çok yönlü yaklaşımla karın ağrısının altında yatan neden bulunarak tedavi edilmektedir.

Çocuklarda açıklanamayan karın ağrısı ve beslenme reddinin önemli nedenlerinden biridir. Kabızlık yeterince tanınmayan bir problem olup ilaç, davranış ve doğru tuvalet eğitimiyle çözülebilecek sorunlardandır. Kabızlık, (konstipasyon) dışkılamanın, seyrek, ağrılı ve sert olmasıdır. Her gün az miktarda ağrılı dışkılama, geniş çaplı ağrılı dışkılama da bu tanıma girmektedir. Çocukluk çağının sık görülen problemlerinden biri olan kabızlık, genel pediatri polikliniklerine başvuruların yüzde 3-10’unu, pediatrik gastroenteroloji polikliniklerine başvuruların ise yüzde 25’ini oluşturmaktadır. Özellikle okul öncesi dönemde sıklık artmaktadır.

Beslenme reddi ve büyümede duraklama, kusma, ishal, kabızlık ve karın ağrısı ile kendini gösterebilir. Alerji testlerinin negatif olması, alerjik gastrointestinal hastalık olmadığını göstermez. Ekibimiz, özellikle yemek borusunun astımı olarak tanımlanan eozinofilik özofajit konusunda multidisipliner yaklaşımla hastalarımıza yardımcı olmaktadır.

Beslenemeyen çocuklarda altta yatan neden değerlendirildikten sonra tüpsüz veya tüple beslenme desteği her yaş grubunda ayaktan ve yatarak verilmektedir. Nörolojik problemi olan çocuklarda endoskopi eşliğinde mideden takılan tüple (PEG) çocuğun hem yaşam kalitesi artmakta hem de alması gereken besin ögelerini risksiz şekilde alması sağlanmaktadır.

Karaciğer, vücudun fabrikasıdır. Bu nedenle karaciğeri etkileyen enfeksiyonlar, doğuştan gelişim bozuklukları, ilaçlar ve bitkisel destekler, aşırı kilo alımı gibi durumlarda karaciğerin çalışması bozulabilir.


Çocuklarda Karaciğer Hastalıklarının Belirtileri Nelerdir?

Karaciğer hastalığında sebep ne olursa olsun ortak klinik belirtiler vardır. Karaciğer hücre kaybı oranına bağlı olarak hastalar, şikayetsiz rastlantısal tespit edilmiş karaciğer kan testleri bozukluğu ile başvurabileceği gibi, sarılık, kaşıntı, ishal, karında şişlik, karın ağrısı, idrar renginde koyulaşma, nefes darlığı, kemik kırıkları gibi belirtiler de gelişebilir. Belirtiler yaşa ve altta yatan hastalığa bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Tanı kan testleri, radyolojik yöntemler, idrar analizi, karaciğer biyopsisi ve genetik incelemelerle konulmaktadır. Kliniğimizin çocuk karaciğer hastalıkları polikliniğinde her türlü tanısal ve tedavi yöntemleri hastalarımıza sunabiliyoruz.  Karaciğer hastalıklarında tedavi, erken dönemde sebebe yönelik farklılık gösterir. Bu tedavi sonuçları hastalığı durdurabileceği gibi geri de döndürebilir. Ancak karaciğerde siroz  dediğimiz son dönem hastalık geliştiğinde karaciğer nakli dışında tedavi şansı kalmamaktadır.


Karaciğer Fonksiyon Testlerindeki Bozukluklar

Karaciğer fonksiyon testleri, karaciğer veya safra kanallarından kaynaklı göstergelerdir. Karaciğer hastalıklarına ilişkin olabileceği gibi kas hastalıkları, bağ dokusu hastalıkları gibi durumlarda da testlerdeki değerlerin anormal çıkması söz konusu olabilir. Enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar, yağlı karaciğer, şişmanlık-metabolik sendrom, çölyak hastalığı, ilaçlara bağlı karaciğer hasarı, kistik fibrozis, ailesel akdeniz ateşi, inflamatuvar bağırsak hastalığı gibi birçok durumda karaciğer fonksiyon testlerinde bozukluk görülebilir. Bu nedenle detaylı öykü ve fizik muayene ile hastanın değerlendirilmesi ve uygun yöntemlerle tanı konulması gerekmektedir. Tedavi, tanıya göre değişkenlik göstermektedir. Çocuklarda karaciğer hastalıkları konusunda uzman doktorlarımızla, bölümümüz bu konuda çok yönlü hizmet vermektedir.

 

Otoimmun Hepatit-Primer Sklerozan Kolanjit

Bu hastalık, bağışıklık sistemimizin karaciğer hücrelerini yabancı ve zararlı olarak algılayarak karaciğer hücrelerine saldırması sonucu ortaya çıkar. Genetik yatkınlık, kullanılan ilaçlar ve geçirilen farklı enfeksiyonlardan kaynaklanabileceği ileri sürülmekle birlikte bunun neden olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ani sarılık, halsizlik, karında şişlik, karın ağrısı, kaşıntı, döküntü gibi belirtiler olabileceği gibi sadece laboratuvarda karaciğer testlerinde bozuklukla da kendini gösterebilir. Ani veya sinsi başlangıçlı olabilir. Ancak ne olursa olsun erken tespit edilerek, hızlıca tedavisinin yapılması gereklidir. Tedavi edilmezse karaciğerde siroz (skarlaşma) ile sonuçlanarak karaciğer yetmezliğine yol açabilir. Bölümümüz karaciğer hastalıkları polikliniğinde, bu hastalıklarla ilgili her türlü tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir.  Ayrıca polikliniğimizde uluslararası otoimmun hepatit grubuyla birlikte yürütülen yeni tedavi seçeneklerine ilişkin araştırmalar da sürdürülmektedir.
 

PFIK

Karaciğerde, safrada bulunan maddeleri tutan taşıyıcı araçlarda doğuştan gelen bozukluklar sonucu gelişirler. Bazı türler bebeklikten itibaren belirti verebildiği gibi geç yaşta gebelik kolestazı olarak belirti gösteren bozukluklar da olabilir. En önemli belirtisi sarılık, ishal, büyüme geriliği, karaciğerde basınç artışına bağlı kanamalar, karında sıvı birikimi ve kaşıntıdır. Kaşıntılar alerji olarak değerlendirilip yanlışlıkla egzama tanısı konulabilir. Hastaların bazılarında karaciğer naklini gerektiren karaciğer yetmezliği bulguları ve siroz gelişebilir. Bu hastalarda tedavi için farklı ilaçlar mevcut olmakla birlikte hastalığın tipine göre seyir farklılık gösterir. Bu hastalar için Çocuk Karaciğer Hastalıkları Polikliniğimizde karaciğer nakli dahil olmak üzere tanı ve tedavi için gereken tüm girişimler yapılabilmektedir. Ayrıca Çocuk Karaciğer Nakli Polikliniğimiz bünyesinde yeni tedavi seçeneklerine ilişkin araştırmalar da sürdürülmektedir.
 

Portal Ven Trombozu Ve Varis Kanaması

Karaciğer hastalıkları veya karaciğer damarlarında oluşan pıhtı sonucu yemek borusu veya kalın bağırsakta gelişen varis adını verdiğimiz damarlar, hayati tehdit eden kanamalara yol açabilir. Ünitemizde bu kanamanın nedeni ultrasonografi, tomografi, anjiyo gibi yöntemlerle bulunarak tedavisi yapılmaktadır.

Hastanemiz bünyesinde oluşturulmuş endoskopik tanı ve tedavi ünitesinde işlemler, çocuk anestezi konusunda uzman hekimlerin eşliğinde yapılmaktadır. İşlem öncesi bilgilendirmeler ve hazırlık koordinatörümüz tarafından yürütülür.  Hastalarımız, işlem sonrası doktorlarımızın değerlendirmesi ve aileyi bilgilendirmesinin ardından taburcu edilir. İşlemler her yaş grubunda acil veya planlı yapılabilmektedir. Endoskopi tanı amaçlı olabildiği gibi ailenin bilgilendirilmesi ve onay vermesi koşuluyla endoskopik tedaviler de aynı seansta uygulanabilmektedir.

 

Endoskopi Tanı ve Tedavi Ünitesinde Çocuk Hastalara Yönelik Endoskopik İşlemler

 • Üst gastrointestinal endoskopi,

 • Kolonoskopi
 • Varis değerlendirilmesi ve band ligasyonu uygulanması
 • Kanama değerlendirilmesi ve durdurulması
 • Poliplerin tespiti ve alınması
 • PEG açılması
 • ERCP
 • Submukozal endoskopik myomektomi (POEM)
 • Endoultrasonografi


Bölümümüze Genellikle Hangi Rahatsızlıklar ve Şikayetlerle Başvuruluyor?


 • Bulantı/kusma
 • Gastroözofageal reflü hastalığı
 • Akalazya
 • Gastrit/Helicobacter pilori gastriti
 • Yutma bozuklukları
 • Çölyak hastalığı
 • Besin alerjileri
 • Laktoz intoleransı
 • Kronik ishaller
 • İnflamatuvar bağırsak hastalıkları
 • Eozinofilik gastrointestinal hastalıklar
 • Motilite (hareket) bozuklukları (kabızlık, dışkı kaçırma vb)
 • Anorektal hastalıklar
 • Mide-bağırsak kanamaları
 • Kısa bağırsak sendromu
 • Karın ağrısı

 • Karaciğer testlerinde anormallikler
 • Uzamış sarılık
 • Yenidoğan kolestazı
 • Kalıtsal sarılıklar (PFİK, Alagille, ARC…vb.)
 • Metabolik karaciğer hastalıkları (Wilson hastalığı, Tirozinemi, Mitokondrial hastalıklar, hemokromatozis, NBAS…vb.)
 • Bilirübin metabolizması bozuklukları (Criggler Najjar hastalığı…vb.)
 • Akut ve kronik hepatitler
 • Otoimmün hepatitler
 • Primer sklerozan kolanjit
 • Primer biliyer siroz
 • İlaç ve toksin ilişkili karaciğer hastalıkları (Toksik hepatitler)
 • Yağlı karaciğer
 • Siroz, Portal hipertansiyon
 • Akut karaciğer yetmezliği ve koması
 • Kronik karaciğer hastalığı
 • Karaciğer, safra kesesi ve safra yollarının doğumsal ve edinsel anormallikleri ve hastalıkları (Biliyer atrezi, koledok kisti, konjenital hepatik fibrozis)
 • Kalıtsal ve edinilmiş pankreas hastalıkları
 • Pankreatit
 • Kistik fibrozis

 • Sağlıklı çocuk beslenmesi
 • Yeme bozuklukları
 • Yutma bozuklukları
 • Büyüme geriliği
 • Obezite
 • Özel klinik durumlarda beslenme


Bölümünüzde ve Motilite Ünitesinde Gerçekleştirilen Girişimsel İşlemler Nelerdir?


 • Özofagogastroduodenoskopi
 • Kolonoskopi
 • Balonla dilatasyon
 • POEM
 • Polipektomi
 • Band ligasyonu
 • 24 saatlik ph monitorizasyonu
 • İmpedans ve manometri
 • Endoultrasonografi
 • ERCP
 • Fibroscan-elastografi


Projeler ve Bilimsel Çalışmalar


 • FOCUS Wilson Study  - Faz 3 klinik çalışma (Türkiye koordinatörü)
 • PFIC hastalarında maraliximab tedavisi ile kaşıntı ve karaciğer hastalığının seyrinin değişimi -MRX – Faz 3 Klinik çalışma (Türkiye Baş koordinatörü)
 • Uluslararası genetik kolestaz konsorsiyumu veri tabanı -NAPPED çalışma grubu
 • Alagille Sendromu uluslarası çalışma grubu-GALA çalışma grubu
 • Türk Çocuklarında genetik kolestaz  – TUSEB grant  (2020-2 yıl)
 • Açıklanamayan Transaminaz Yüksekliği olan Çocuklarda Duchenne Muskuler Distrofi ve Geç başlangıçlı Pompe Hastalığının Sıklığının Belirlendiği Çok Merkezli İlaç Dışı Tarama Çalışması ( Araştırmacı)
 • TOLERUP – Gastrointestinal İntolerans Semptomları Olan Pediatrik Serebral Palsi Hastalarında Parsiyel Hidrolize Protein ve Orta Zincirli Trigliserit İçeren Enteral Beslenme Ürününün Gastrointestinal Semptomlar Üzerine Etkilerinin ve Güvenliliğinin Değerlendirildiği Prospektif ve Gözlemsel Çalışma, DA-15
 • Bregs in the monitoring of liver graft in paediatric liver transplantation -KOC University seeds funding (2019- 2 yrs)
 • Pediatric liver disease blood and tissue immune cell monitoring- TKAD (2019-2 yrs)

 • Disease course and treatment response of eosinophilic gastrointestinal diseases in children with liver transplantation: long-term follow-up. Elif Ozdogan, Latife Doganay, Demet Can, Cigdem Arikan. American J of Gastroenterology. 2020
 • Upper Gastrointestinal Bleeding as the First Presentation of Eosinophilic Gastrointestinal Disease. E Ozdogan, LD Caglayan, O Mizikoglu, C Arikan - JPGN Reports, 2020
 • Genotype correlates with the natural history of severe bile salt export pump deficiency. Daan B.E. van Wessel, Richard J. Thompson, Emmanuel Gonzales, Bettina E. Hansen, Cigdem Arikan, Henkjan J. Verkade. J Hepatol 2020 jul;73(1):84-93.
 • Immune monitoring of a child with autoimmune hepatitis and type 1 diabetes during COVID-19 infection.Yuksel M, Akturk H, Arikan C. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2020 Sep;32(9):1251-1255.
 • Gastrointestinal perforations and associated risk factors in children after liver transplantation. Aslan S, Akış Yıldız Z, Yazar Ş, Kargı A, Dönmez R, Selimoğlu A, Arıkan Ç, Kavlak E, Polat KY.Pediatr Transplant. 2020 Nov 5:e13911. doi: 10.1111/petr.13911. 
 • Hepatocellular Carcinoma and Liver Transplantation: A Single-Center Experience. Polat KY, Acar S, Gencdal G, Yazar S, Kargi A, Donmez R, Aslan S, Kavlak ME, Arikan C, Akyildiz M. Transplant Proc. 2020 Jan-Feb;52(1):259-264. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.10.029. Epub 2020 Jan 3. Mutlu GY, Taşdemir M, Kızılkan NU, Güran T, Hatun Ş, Kayserili H, Bilge I.
 • A rare cause of chronic hyponatremia in an infant: Answers. Pediatr Nephrol. 2019 Aug 19. doi: 10.1007/s00467-019-04337-0. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31428928.   Mutlu GY, Taşdemir M, Kızılkan NU, Güran T, Hatun Ş, Kayserili H, Bilge I.
 • A rare cause of chronic hyponatremia in an infant: Questions. Pediatr Nephrol. 2019 Aug 19. doi: 10.1007/s00467-019-04335-2. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31428927.   Acar S, Kavlak ME, Demir B, Ozkan P, Polat KY, Akyildiz M, Arikan C.
 • Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome in a Five-Year-Old Child: A Case Report. Transplant Proc. 2019 Sep;51(7):2495-2497. doi: 10.1016/j.transproceed.2019.01.186. Epub 2019 Jul 24. PubMed PMID: 31351771.  Yesilbas O, Sevketoglu E, Petmezci MT, Kihtir HS, Benzer M, Arikan C, Berdeli  A, Baloglu H, Baskan O.
 • Infant onset severe complement-mediated hemolytic uremic  syndrome complicated by secondary sclerosing cholangitis. J Clin Apher. 2018 Oct;33(5):619-623. doi: 10.1002/jca.21651. Epub 2018 Aug 30. PubMed PMID: 30168181. Yazici MU, Cil B, Bayrakci B, Sasmaz N, Baysoy G, Gurakan F.
 • Transarterial and Transhepatic Endovascular Intervention to Alleviate Portal Hypertension Secondary to Arterioportal Fistula in a Trisomy 21 Infant. J Pediatr Intensive Care. 2018 Mar;7(1):54-58. doi: 10.1055/s-0037-1603822. Epub 2017 Jun 21. PubMed PMID: 31073469; PubMed Central PMCID: PMC6260331.  Akman S, Şahaloğlu Ö, Dalkan C, Bahçeciler NN, Arıkan Ç.
 • Is celiac disease misdiagnosed in children with functional constipation? Turk J Gastroenterol. 2018 Mar;29(2):210-214. doi: 10.5152/tjg.2018.17369. PubMed PMID: 29749329; PubMed Central PMCID: PMC6284708.  Bicak DA, Urgancı N, Akyuz S, Usta M, Kizilkan NU, Alev B, Yarat A.
 • Clinical Evaluation of dental enamel defects and oral findings in coeliac disease. Eur Oral Res 2018; 52 (3):150-6. Gumus E, Haliloglu G, Karhan AN, Demir H, Gurakan F, Topcu M, Yuce A.
 • Niemann-Pick disease type C in the newborn period: a single-center experience. Eur J Pediatr. 2017 Dec;176(12):1669-1676. doi: 10.1007/s00431-017-3020-y. Epub 2017 Sep 27. PubMed PMID: 28951965.   Yilmaz C, Onen Z, Farajov R, Duygu OS, Doganay L, Yuksel A, Alper M, Zeytunlu  M, Arikan C, Kilic M.
 • Live donor liver transplantation for a child presented with severe hepatopulmonary syndrome and nodular liver lesions due to Abernethy malformation. Pediatr Transplant. 2017 Mar;21(2). doi: 10.1111/petr.12874. Epub 2017 Jan 12. PubMed PMID: 28078819.   Ozdogan S, Urgancı N, Usta M, Uslu Kızılkan N.
 • Prevalence of asthma and allergic rhinitis in children with Celiac disease. Iran J Pediatr (In Press):e6358  doi:10.5812/ijp.6358 (2016)-Clinical presentation in a series of eight children with abdominal tuberculosis: Experience of a single center in Turkey: Iran J Pediatr 2017: 72: Aydemir Y, Gürakan F, Saltık Temizel İN, Demir H, Oğuz KK, Yalnızoğlu D, Topçu M, Özen H, Yüce A.
 • Evaluation of central nervous system in patients with glycogen storage disease type 1a. Turk J Pediatr. 2016;58(1):12-18. PubMed PMID: 27922231.   Hizli Ş, Işikay S, Arikan Ç.
 • Ecthyma gangrenosum in an infant after liver transplantation. Pediatr Int. 2016 Sep;58(9):950-2. doi: 10.1111/ped.13066. PubMed PMID: 27682614.  Scott EM, Halees A, Itan Y, Spencer EG, He Y, Azab MA, Gabriel SB, Belkadi A,  Boisson B, Abel L, Clark AG; Greater Middle East Variome Consortium, Alkuraya FS, Casanova JL, Gleeson JG.
 • Characterization of Greater Middle Eastern genetic variation for enhanced disease gene discovery. Nat Genet. 2016 Sep;48(9):1071-6.  doi: 10.1038/ng.3592. Epub 2016 Jul 18. PubMed PMID: 27428751; PubMed Central PMCID: PMC5019950.   Belkadi A, Pedergnana V, Cobat A, Itan Y, Vincent QB, Abhyankar A, Shang L, El Baghdadi J, Bousfiha A; Exome/Array Consortium, Alcais A, Boisson B, Casanova JL, Abel L.
 • Whole-exome sequencing to analyze population structure, parental inbreeding, and familial linkage. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016 Jun 14;113(24):6713-8. doi: 10.1073/pnas.1606460113. Epub 2016 May 31. PubMed PMID: 27247391; PubMed Central PMCID: PMC4914194.  Uslu Kızılkan N, Bozkurt MF, Saltık Temizel IN, Demir H, Yüce A, Caner B, Özen H.
 • Comparison of multichannel intraluminal impedance-pH monitoring and reflux scintigraphy in pediatric patients with suspected gastroesophageal reflux. World  J Gastroenterol. 2016 Nov 21;22(43):9595-9603. PubMed PMID: 27920480; PubMed Central PMCID: PMC5116603.  Balamtekin N, Aksoy Ç, Baysoy G, Uslu N, Demir H, Köksal G, Saltık-Temizel İN, Özen H, Gürakan F, Yüce A.
 • Is compliance with gluten-free diet sufficient? Diet composition of celiac patients. Turk J Pediatr. 2015 Jul-Aug;57(4):374-9. PubMed  PMID: 27186700. Kansu A, Kuloğlu Z, Demir A, Yaman A; Turkish Celiac Study Group.
 • Yield of coeliac screening in abdominal pain-associated functional gastrointestinal system disorders. J Paediatr Child Health. 2015 Nov;51(11):1066-70. doi: 10.1111/jpc.12929. Epub 2015 Jun 3. PubMed PMID: 26041019.