1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 2. MERKEZLERİMİZ
 3. ÇOCUK HASTANESİ

ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİ

Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi 10 yataklı olup, P-Blok 3. Katta yer almaktadır. Aynı katta kök hücre işleme ve dondurma laboratuvarı, aferez ünitesi ve kan bankası bölümleri de bulunmaktadır. Tüm servis hepafiltre adı verilen özel bir havalandırma sistemi ile havalandırılmakta olup, bu sistem hava ile bulaşabilecek mikroplara karşı hastaları korumaktadır. Hastanın yattığı odaya koridorun ardından iki kapıdan geçerek ulaşılabilmektedir. Bu kapıların biri açıkken diğeri açılmamaktadır. Böylelikle oda havası ile koridor havası birbirine mümkün olduğu kadar karışmamaktadır.

Doktor ve hemşire kadrosunun yanı sıra, klinik psikolog, sanat terapisti, diyetisyen, fizik tedavi uzmanları gibi farklı birimlerimizden uzmanlarımız da tedavilere katkı sunmaktadır.

Hastanın yanında sıklıkla ebeveyni kalmakta olup, hastayı enfeksiyonlardan korumak adına ziyaretçi kabul edilmemektedir.

Çocuklarda Kök hücre (kemik iliği) nakli, kanser hastalıkları yanında birçok kanser olmayan, doğuştan yada kazanılmış hastalıklarda tedavi edici bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

İlgili Yazılar

SIK SORULAN SORULAR

 • Akut Miyeloblastik Lösemi
 • Akut Lenfoblastik Lösemi
 • Kronik Miyeloid Lösemi
 • Hodgkin Lenfoma
 • Non-Hodgkin Lenfoma
 • Miyelodisplastik Sendrom
 • Primer İmmün Yetmezlikler (bağışıklık sistemi doğuştan baskılanmış hastalar)
 • Aplastik Anemi, Blackfan-Diamond anemisi ve Fanconi aplastik anemisi
 • Talasemi major (Akdeniz Anemisi)
 • Orak hücre anemisi
 • Metabolik hastalıklar
 • Solid tümörler (Nöroblastom, Ewing tümörü... gibi)
 • Otoimmün hastalıklar (juvenil inflamatuvar artrit, sistemik lupus eritematozus, Sjögren sendromu, Crohn hastalığı... gibi)