Çocuk ve adölesanda görülen ortopedik sorunlar çok çeşitlilik gösteriyor. Çocuk ortopedisinde, yetişkinlerden farklı olarak büyüme süreci, hastalıkların gidişatını olumlu veya olumsuz yönde etkileyebildiği için tedavileri de yetişkinlerden farklı yaklaşım gerektiriyor. Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Ortopedi ekibimiz, bu yaş grubunda çözüme kavuşturulacak ortopedik problemlerde tedavileri, hastanın bütün ömrünü içeren uzun bir dönemi sağlıkla geçirebileceği şekilde planlıyor. Bu problemlerin çözümünde; deneyim, diğer branşlarla ve aile ile işbirliği, gereken durumlarda büyüme tamamlanana kadar çocuğun takibi ekibimizin çalışma sisteminin esas anahtarlarını oluşturuyor.

Alanında kısa sürede ulusal ve uluslararası saygınlık kazanan Pediatrik Ortopedi Bölümümüzde fark yaratan uygulama, program ve hizmetlerden bazıları şöyle sıralanıyor:

Serebral palsi (serebral felç), myelomeningosel, musküler distrofi, spinal muskuler atrofi başta olmak üzere nöromusküler hastalıkları olan çocuk ve genç erişkinlerle sendromik çocukların tedavisi; pek çok branşın entegre biçimde çalıştığı multidispliner bir tedavi yaklaşımı gerektiriyor. İşte bu bilinçle  Cuma günleri 13:00’de Pediatrik Ortopedi – Pediatrik Nöroloji – FTR hekimlerinin düzenli katılımıyla “Pediatrik Nöro-Muskuler Konseyleri” yapılıyor. Bu konseylerde; nöromuskuler hastalıkları veya çeşitli sendromik problemleri bulunan çocuklar, ilgili tüm branşlar hep bir aradayken gerekirse el cerrahisi- genetik, psikoloji, beyin cerrahi, KBB, göz, hekimlerinin de katılımıyla aynı anda değerlendiriliyor ve en ideal tedaviye birlikte karar veriliyor. Branşlar arası doğrudan iletişim sayesinde, zaman ve enerji kaybetmeden aileye ve çocuğa, tüm beden sağlığını kapsayacak şekilde gereken çözüm önerileri sunuluyor.

Kadın-doğum ve genetik bölümleriyle işbirliği içinde bazı sağlık problemlerinin gebelik döneminden itibaren takip ve tedavi planlaması yapılabiliyor.

Hastanemizin deneyimli ve sertifikalı pediatrik ortopedi ve pediatrik radyoloji ekipleri sayesinde ulusal gelişimsel kalça displazisi tarama programı başarıyla uygulanıyor. Bu tarama programının ulusal eğiticilerinden olan pediatrik ortopedi ekibimizin engin tecrübesi ve yetkinliğiyle her yaştaki kalça displazisi ve çıkığında gerekebilecek farklı ve komplike cerrahi yöntemler başarıyla uygulanıyor.
 

SIK SORULAN SORULAR

 • Yürüyüş bozuklukları
 • Serebral palsi, meningomyelosel, SMA ve diğer nöromusküler hastalıklar
 • Ayak problemleri (pes ekinovarus, pes planus, pes kavus – vertikal talus)
 • Gelişimsel kalça displazisi- doğumsal kalça çıkığı
 • Perthes-Calve-Legg, Femur başı epifiz kayması başta olmak üzere çok sayıda kalça problemleri
 • bacak, X bacak gibi açısal ve içe-dışa basma gibi rotasyonel problemler, hemihipertrofiler,
 • Deformiteler, bacak boy eşitsizliği
 • Doğumsal diz çıkığı, Osgood-Schlatter, Patella dizilim bozuklukları ve diğer diz problemleri
 • Spor yaralanmaları
 • Kas-iskelet problemlerinin eşlik ettiği sendromik hastalıklar, osteogenezis imperfekta (cam kemik hastalığı), doğumsal anomaliler
 • Çocuk omurga problemleri
 • Çocuk kırıkları
 • Kas-iskelet enfeksiyonları
Serebral palsi hastalarında erken dönemlerde gergin-spastik kaslara botulinum toksin-A enjeksiyonları; daha ileri yaşlarda çocuk ve erişkinlerde, gerektiğinde bu desteklerin yanı sıra kısalmış-kontrakte kaslara kas uzatma ameliyatları, tendon transferleri, alt ve üst ekstremitede çeşitli kemik cerrahileri (rotasyonel ve diğer varizasyon-valgizasyon-ekstansiyon osteotomileri), kalça problemlerinde eklemi yeniden yapılandıran cerrahi operasyonlar gerçekleştiriliyor.

Pes ekinovarus; ayağın içe, aşağı doğru yönlendiği sık görülen bir deformitesidir. Doğumdan hemen sonra erken dönemde tedavisi ile çok başarılı sonuçlar almaktayız. Günümüzde en etkili ve en az invaziv tedavi metodu olan Ponseti metodu,  deneyimli ekibimiz sayesinde hastanemizde başarıyla uygulanıyor.
Çocuklarda büyüme plağının varlığı, kemik-tendon ve bağ dokusunun yaşa bağlı farklı özellikleri ve yüksek yeniden şekillenme potansiyeli nedeniyle bu kırıkların tedavisi, erişkin kırık tedavisinden farklılık gösterir. Kliniğimizde tüm pediatrik kırıkların tedavisi en uygun ve modern yöntemlerle, ağrı kontrolü sağlanarak başarılı bir şekilde yapılıyor.

Tüm cerrahi işlemlerimizde anestezi ağrı ünitesi ile işbirliği yapıyoruz. Çocuk hastalarımızda da cerrahi işlemlerde ağrı kontrolü, gerekirse periferik sinir bloklarıyla sağlanıyor ve hastanın konforunu destekleyecek gereken tüm işlemler uygulanıyor.