Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğimiz, iki uzman doktor ve iki klinik psikolog ile 0-18 yaş aralığındaki ayaktan ve yatan hastalarımıza hizmet veriyor. Çocuk ve ergen psikiyatrisi, Çocuk Sağlığı Bölümü ile birlikte çalışan, akut ve kronik hastalığı olan çocukların ortak olarak değerlendirildiği ve takip edildiği bir disiplin. Çocuk ve ergenlerde sık görülen ruhsal ve davranışsal sorunlar gelişimsel ve çok disiplinli bir bakış açısı ile ele alınarak doğru tanının konması, bu tanı ile ilgili biyolojik, çevresel ve psikolojik etkenlerin belirlenmesi ve bu sorunların çocuğun, gencin ve ailenin yaşamı üzerindeki kısa ve uzun dönem etkilerinin sağaltımı hedefleniyor. Bu hedefler doğrultusunda çocuk ve ergen psikiyatri kliniğimizde verilen hizmetler psikiyatrik rahatsızlıkların tanısal değerlendirmesini, Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi ve WISC-4 Çocuklar için Zeka Testi gibi gelişimsel ve bilişsel değerlendirme yöntemlerinin değerlendirilmesini, rahatsızlıkların belirtileri, gidişatı ve tedavi seçenekleri ile ilgili bilgilendirmeyi, davranışsal tedavilerin ve gerekli görüldüğü durumlarda ilaç tedavilerinin düzenlenmesini, özel eğitim yönlendirmelerinin yapılmasını ve psikoterapi yaklaşımlarını kapsıyor. Uzmanlarımız, çocuk ve gencin aile, okul ve sosyal ortamının ele alındığı, süreğen ve düzenli izleme dayalı bir sistem ile çalışıyor.

 

Çocuk ve Ergen Klinik Psikoloji Birimi

Birimimizde klinik psikolog Işıl Necef ve Serra Muradoğlu görev alıyor. Çocuklar ve ergenlerde psikanalitik yönelimli psikoterapi, sistemik aile terapisi, psikodinamik yönelimli oyun terapisi, ebeveyn-çocuk etkileşim terapisi, çocuklarda bilinçli farkındalık (mindfulness) grup terapisi ve ebeveynlere psikoeğitim çalışmaları sürdürülüyor. Gerekli durumlarda psikiyatri biriminin yönlendirmesiyle Denver Gelişimsel Tarama Testi, WISC-4 ve nöropsikolojik testler uygulanıyor.
 
Klinik psikoloji biriminde çocukların ve gençlerin semptomlarını geçirmekten öte, o semptomun oluşmasını sağlayan psikolojik dinamiklerin anlaşılması hedefleniyor. Bu psikolojik dinamikleri anlamak, çocuğun ve gencin kendisi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayarak ilerleyen yaş aşamalarında semptomların benzer şekillerde veya farklı formlarda tekrarlamasını engelleyebiliyor. Bölüm felsefesi olarak çocuğu ve genci tanısından öte potansiyeli ile bütüncül olarak değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarla ve ergenlerle, onların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak görüşmeler yapılıyor. Sağlıklı sınırların nasıl oluşturulacağı konusunda yaklaşımlar üretiliyor ve kendilerini gerçekleştirmeleri için özgür bir ifade alanı oluşturuluyor.

Birimimize belli bir şikayeti, semptomu veya kendisi hakkında merak ettiği bir sorusu olan tüm çocuklar ve ergenler başvurabiliyor.Çocukların hastane tecrübeleri hem kendileri, hem de aileleri için zorlayıcı olabiliyor. Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatri Bölümü olarak, çocuklara ve ailelerine daha iyi destek olabilmek amacı ile Türkiye’de alana öncülük edeceğine inandığımız Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı’nı kurduk. Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı hastaneye gelen çocuklar ve ailelerinin karşılaşabilecekleri çeşitli zorluklar, hastalık veya fiziksel yaralanma gibi durumlarla baş etmelerine yardımcı olmak için kurulmuş, hastanedeki tedavi ve hizmetleri bütünleyici, çocuk odaklı bir program. Bu program dahilinde, çocuk gelişimi ve tıbbi prosedürler hakkında uzmanlaşmış ekibimiz Dışavurumcu Sanat Terapileri ve Oyun Terapisi yöntemlerini kullanıyorlar.  Programımız tanı veya tedavi sürecinin stres yükünü azaltmayı, çocukların ve ailelerinin hastane tecrübesini olumlu bir şekilde dönüştürmeyi ve kronik hastalık, yaralanma veya fiziksel engellerin çocuk gelişimi üzerindeki olası etkilerini önlemeyi amaçlıyor. Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programının altında; tanı ve tedavi odaklı hastane oyunu, duygusal sorunlara yönelik dışavurumcu sanat terapileri, öğrenciler ve hastane dışından yetişkinler tarafından yürütülen gönüllü etkinlikleri ve MEB destekli hastane sınıfı çalışmaları yürütülüyor. Bütün bu çalışmalar çocukların hastanedeki yaşam kalitesini artırmakla kalmayıp,  hastane sonrası hayata uyumlarını da kolaylaştırıyor. “Bebek Dostu Hastane” unvanını alan hastanemizin, bu program aracılığı ile aynı zamanda “Çocuk Dostu Hastane” kavramını geliştirmesini ve model olmasını hedefliyoruz.
 
 
 • Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı nedir?
Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı hastaneye gelen çocuklar ve ailelerinin karşılaşabilecekleri çeşitli zorluklar, hastalık veya fiziksel yaralanma gibi durumlarla baş etmelerine yardımcı olmak için kurulmuş, hastanedeki tedavi ve hizmetleri bütünleyici, çocuk odaklı bir program. Çocuk gelişimi ve tıbbi prosedürler hakkında bilgili uzmanlar, tanı ve tedavi sürecinin stres yükünü azaltmayı, çocukların ve ailelerinin hastane tecrübesini olumluya dönüştürmeyi ve kronik hastalık, yaralanma veya fiziksel engellerin çocuk gelişimi üzerindeki olası etkilerini önlemeyi amaçlayan müdahalelerde bulunuyor.
 
-        Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı hangi yaş gruplarına hizmet verir?
Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı, 0-18 yaş arasındaki bebek, çocuk, gençler ve ailelerine hizmet verir.
 
-        Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı hangi bölümlerle iş birliği içinde çalışır?
Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı uzmanları, hastalar ile çalışan herkes ile iş birliği kurar. Hastanın ailesi, doktorları, hemşireleri, sağlık bakım personelinin diğer üyeleri başta olmak üzere sosyal hizmet uzmanları, ruh sağlığı çalışanları ve hatta okullarındaki öğretmenleri ile birlikte çalışırlar.

-        Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı hangi tedavi yöntemlerini kullanır?
Uzmanlarımız bütüncül, eklektik, çözüm odaklı ve aile odaklı çalışır. Dışavurumcu Sanat Terapileri ve Oyun Terapisi yöntemlerini kullanırlar. 
 
-        Terapötik sanat ve oyun hastaların tedavilerine nasıl katkıda bulunur?
 
Çocuklar konuşmayı öğrenmeden önce oyun oynamaya ve sanat ile (resim çizerek, dans ederek, müzik yaparak) kendilerini ifade etmeye başlarlar. Gelişimsel olarak bakıldığında, zamanlarının çoğunu temel öğrenme biçimleri olan oyun ve sanat ile geçirirler. Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı uzmanları, hastaların hastalık ve hastane süreçleri ile başa çıkmalarına yardımcı olmak ve kaygılarını azaltmak için terapötik oyun ve sanatı kullanırlar. Bu şekilde çocukların hastane dışındaki hayatlarına daha yakın, onlara tanıdık ve daha az korkutucu gelen yöntemler kullanmış olurlar.

Kişiye özel hazırlanan tedavi hedeflerine yönelik terapötik sanat ve oyun aracılığı ile uzmanlarımız, çocuklarla ilişki kurar, hastane deneyimleriyle ilgili endişelerini ifade etmelerine olanak sağlar ve çocukların tıbbi konular hakkında sahip olabileceği yanlış anlamaları gidermelerine destek olurlar. Çocukların hastane deneyimlerini normalleştirmeye yardımcı olabilir, yaşadıklarına anlam verip daha iyi baş etmelerini sağlarlar.

-        Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı uzmanları hangi hizmetleri sunar?
 • İşlem öncesi çocuğa hastaneyi tanıma fırsatı sağlar, sakin bir ortamda endişe veren soruları cevaplar ve kaygıları azaltırlar.
 • Teşhis veya tedaviyi, çocuğun anlayabileceği kelimelerle açıklarlar.
 • Tedavi ekibi ile birlikte çalışarak, her çocuğun kendine özel ihtiyaçlarını belirlerler.
 • Çocuğun baş etmesine ve rahatlamasına yardımcı olacak teknikler öğretirler.
 • Çocuğun tıbbi bir test veya işlem (ameliyat, görüntüleme ve patoloji gibi) sırasında kullanabileceği bir başa çıkma planı oluştururlar.
 • Tıbbi bir test veya işlem sırasında ve sonrasında ona destek olurlar.
 • Çocuğun tıbbi işlemleri anlamasına ve duygularını ifade etmesine yardımcı olmak için oyunu kullanırlar.
 • Çocuk gelişimi ve tanı veya tedavinin etkileri hakkında ailelere bilgi verirler.
 • Ailelerin ve çocukların ölüm veya kayıplarla başa çıkmalarına yardımcı olmak için destek sunarlar.
 • Hastane sınıfında veya odada eğitimi destekler; doğum günleri ve bayramlar gibi özel günleri kutlar ve çocuklar için hayatı olabildiğince normal akışında tutmaya çalışırlar.
 • Çocuklarla etkinlik yapacak gönüllüleri ve yeni uzmanları hastanede çocuklarla çalışmak konusunda eğitirler, alanın gelişmesine katkı sağlarlar.
 
-        Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programına ne zaman başvurulur?
Çocuğunuz şunlardan biri ile baş etmeye çalışıyorsa Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz:
 • Kronik hastalık tanısı
 • Hastanede uzun süreli kalış gerektiren tedaviler
 • Tanı veya tedavi kaynaklı duygusal / sosyal sorunlar
 • Yapılacak bir işlem ile ilgili kaygılar, yanlış inançlar
 • Ağrı
 • Hastalık veya hastane süreçleri ile ilgili duygu ve düşüncelerini ifade etmede zorluk
 • Artan kontrol kaybı, çaresizlik, kaygı veya mutsuzluk hisleri
 
Siz şunlardan biri ile baş etmeye çalışıyorsanız Mutlu Çocuk Mutlu Aile Programı uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz:
 • Çocuğunuza konan bir kronik hastalık tanısı ve bunu çocuğunuza/çocuklarınıza anlatma
 • Çocuğunuzla birlikte hastanede uzun süreli yatışlarla ilgili zorluklar
 • Tanı ve tedavinin aile düzeninde yarattığı duygusal / sosyal sorunlar
 • Yapılacak işlemler ile ilgili sizin veya çocuğunuzun kaygıları, yanlış inançları
 • Çocuğunuzun ağrısı
 • Artan kontrol kaybı, çaresizlik, kaygı veya mutsuzluk hisleriniz
 • Evdeki sağlıklı çocuk ile ilgili sorunlar / endişeler
 • Tedavilerle ilgili kötü haber veya kayıp ihtimali

DOKTORLARIMIZ

SIK SORULAN SORULAR

Çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğine başvuru bazı durumlarda ebeveynlerden birinin veya her ikisinin çocukları ile ilgili bir endişe nedeniyle karar vermeleri ile olabildiği gibi bazı durumlarda çocukla ilgilenen diğer doktorların veya öğretmenlerinin yönlendirmesi ile olabiliyor. Büyük çocuklarda ve ergenlerde ise çocuklar kendi talepleri ile de başvurabiliyorlar. Başvurular  genellikle çocuğun duygusal veya davranışsal özelliklerinde beklenmedik, önceden var olmayan değişikliklerin fark edilmesi ile gerçekleşiyor.
 
Aşağıdaki belirtiler çocuğunuzun bir psikiyatrik değerlendirmeye ihtiyacı olduğunu gösterebilir:
 
 • Çocuğun sosyal gelişiminin veya konuşmasının yaşıtlarından geri olması
 • Göz teması kurma, karşılıklı ilişkiler kurmakta güçlük
 • Aşırı hareketlilik, sürekli hareket etme ihtiyacı içinde olma
 • Okul dersleri ve ödevler gibi zihinsel uğraş gerektiren etkinliklerde dikkatini sürdürmekte güçlük
 • Öğrenme güçlüğü yaşaması
 • Okul başarısında önemli ve beklenmedik bir düşüş
 • Aşırı korku ve kaygı nedeniyle okula gitmeyi, yaşına uygun etkinliklere katılmayı ve/veya yaşına uygun şekilde tek başına uyumayı reddetmesi
 • Öngörülemeyen, şiddetli öfke nöbetleri ve/veya saldırgan davranışlar
 • Duygusal çökkünlük hali, kronik ruh hali değişimleri, olumsuz bir tutum, iştahsızlık, uykusuzluk, intihar ve ölüm düşünceleri olması
 • Kendine zarar verici davranışları olması
 • Kabuslar, gece terörü veya kronik olarak uykuya dalmakta veya sürdürmekte güçlük gibi uyku sorunları olması
 • Tekrarlayan, sebebi bulunamayan ağrı ve bedensel yakınmalar
 • Alkol ve/veya uyuşturucu kullanımı/bağımlılığı
Çocuk ve ergen psikiyatrisi kliniğimizde sıklıkla takip ve tedavisi yapılan psikiyatrik rahatsızlıklar şöyle sıralanıyor:
 
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Bilişsel Gelişimsel Gecikme
 • Tik Bozuklukları
 • Öğrenme Sorunları, Özgül Öğrenme Güçlüğü
 • Konuşma Bozuklukları
 • Kaygı Bozuklukları
 • Depresyon ve Duygudurum Bozuklukları
 • Davranış Bozukluğu
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Yeme ve Beslenme Bozuklukları
Uyku Bozuklukları