Koç Sağlık Grubu Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları programımız, 18 yaşından büyük, kalp ve damarlarında doğuştan anomalisi bulunan, ameliyat edilmiş veya izlemde olan tüm hastaların takibi ve güncel tedavilerinin zamanında uygulanması, yaşam boyu ihtiyaç duyacakları her türlü soru ve sorunlarında rehberlik sağlanması amacıyla kuruldu. 

Kliniğimiz, erişkin yaştaki doğumsal kalp hastalarının tüm ihtiyaçlarını tek çatı altında sağlamayı hedefliyor. Çocuk kardiyolojisi uzmanları, doğumsal kardiyolojinin en önemli bacağını oluşturuyor. Erişkin kardiyoloji uzmanları ve doğumsal kalp hastalıkları konusunda deneyimli kalp cerrahları da ekibimizin vazgeçilmez üyeleri arasında yer alıyor. Kardiyolojik ve radyolojik ileri görüntüleme, doğumsal kalp rahatsızlığı olan hastaların izleminde, yeni girişim ve tedavi seçiminde çok önemli rol oynuyor. Bu yöntemlerin ideal şekilde uygulanabilmesi için cihaz donanımı kadar uzmanların deneyimi de hayati role sahip. İşte en üst teknolojiye sahip teknik ekipman, en üst deneyim ve bilgiye sahip uzmanlarımızla buluşuyor.

Kardiyak açıdan hastaların efor kapasitesini değerlendirilmesinde kullanılan “kardiyopulmoner efor testi” kliniğimizde rutin olarak uygulanıyor. Özellikle üreme çağında bulunan kadın hastaların hamilelik süreçlerini uygun bir şekilde tamamlamalarını sağlamak için kadın doğum uzmanlarımız, kardiyologlarla birlikte çalışıyor. Bu süreçte hastalarımızın hem fiziksel hem de ruhsal açıdan sağlıklı olmaları amacıyla, gerekli durumlarda destek sağlayabilmek için psikiyatri uzmanları ve psikologlarımız da kliniğimizde hizmet veriyor. Ayrıca genetik danışma ve sosyal bakımdan destek verecek uzmanlarımız da kliniğimizin vazgeçilmezleri arasında.
 
Doğumsal kalp hastalıklarından bazıları çocukluk çağında yapılan girişimsel veya cerrahi uygulamalarla tam olarak tedavi edilirken, önemli oranda bir kısmında yapılan cerrahi ve girişimsel uygulamalar, tamir edici özellikte olabiliyor. Özellikle bu tür hastaların düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor. Yapılan araştırmalar, bu tür hastaların kardiyak sorunlarının 30-40 yaş dolaylarında ortaya çıktığını ve zamanında gerekli tedavilerinin yapılmamasının, problemlerin ağırlaşmasına neden olduğunu gösteriyor. Bu hastaların gecikmiş tanı ve tedavileri, bazen ölümcül riskler doğurabildiği gibi aynı zamanda yapılacak tedavinin etkinliğini azaltabiliyor. Oysa belirli testlerle, daha belirtiler ortaya çıkmadan sorunlar kolaylıkla saptanabilmesi mümkün. Bu sebeple kontroller çok büyük önem taşıyor. Bazı hastalıklarda ise cerrahi uygulamalar sadece palyatif (kısmen iyileştirici) özellikte, yani rahatsızlıklar tam olarak tedavi veya tamir edilmiyor. Özellikle bu hastaların çocukluktan ergenliğe geçişte kliniğimize refere edilmesi ve izlemlerinde hiç aksama olmaması hayati önem taşıyor.

Doğumsal kalp hastalık guruplarının tümünde izlem süreçlerinin detayları, araştırmalar neticesinde ana hatlarıyla belirlenmiş durumda. Yakınması olmayan hastaların da bilimsel olarak belirlenen izlem süreçlerine dahil edilmesi ile problemler ortaya çıkmadan sorunlar saptanabiliyor ve uygun müdahalelerle daha başarılı bir şekilde çözülebiliyor.

Kısa sürede ülkenin ve bölgesinin en önemli referans kliniklerinden biri olan merkezimizin öne çıkan başlıca uygulama ve programları şöyle:


EDKH Merkezi Geçiş Programı

Çocukluğunda doğumsal kalp rahatsızlığı olan ve özellikle cerrahi operasyon geçiren cerrahi hastaların, tedavi ve takiplerinin kesintisiz devam etmesi ve hastalıklarının kontrol altında olabilmesi için erişkinliğe geçerken mutlaka bu alanda uzman bir ekip tarafından izlem altında tutulması gerekir. Erişkin Doğumsal Kalp Hastalıkları Merkezimiz, bu hastalarımızın tüm sorunlarına tek çatı altında çözüm sunabilmek amacıyla Geçiş Programı ile hizmet vermektedir.


Doğumsal Kalp Hastalığı Olan Kadınlarda Doğum Kontrolü ve Gebelik ve Doğum Danışmanlık Programı


Doğumsal kalp hastalığı (DKH) olan kadınların birçoğu başarılı gebeliğe sahip olabilirler. Bunu sağlamak, dikkatli planlama ve yönetim gerektirmektedir. Merkezimiz, doğumsal kalp hastalığı bulunan kadınların doğum kontrolü ve gebelik sürecine ilişkin danışmanlık ve takip hizmetleri sunmaktadır.

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüzde, doğumsal kalp hastalığı nedeniyle çocukluk çağında ameliyat olan ve/veya erişkin yaşta ilk defa teşhis konulan hastalarımıza rahatsızlıklarına ilişkin tanı, tedavi ve takip hizmeti verilmektedir.
Daha önce tanı almış hastalarımızda sıklıkla karşılaşılan hastalıklar şöyle sıralanmaktadır.
 • Kalp Yetmezliği
 • Endokardit
 • Kalp Ritmi Sorunları
 •  Bradiaritmi
 • Taşiaritmi
 • Ani Kalp Durması
 • Akciğer Atardamarı Hipertansiyonu (Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon- PAH)
 • Aort Kapak ve Damarındaki Hastalıklar
 • Fallot Tetralojisi ve Sağ Ventikül Çıkış Yolu Darlıkları
 • Büyük Arterlerin Transpozisyonu
 • Tek Karıncık Fizyolojisi
 •  Aort Koarktasyonu
 • ASD ve PFO
 • Ventiküler Septal Defekt (VSD)
 • Patent Duktus Arteriyozus (PDA)
 •  Ebstein Anomalisi
 • Marfan Sendromu
 • Sol Karıncık Çıkış Yolu Darlıkları
Şu uzmanlık alanlarından doktorlarımız tek çatı altında hastalarımıza en ideal tedavi yöntemlerini sunmak için tam zamanlı olarak multidisipliner bir anlayışla hizmet vermektedir. 
 • Pediatrik ve Konjenital Kardiyoloji
 • Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Girişimsel Radyoloji
 • Kardiyoloji
 • Pediatrik Kardiyoloji
 • Göğüs Cerrahisi
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Pediatrik Kardiyoloji
 • Radyoloji