Evrensel bilime nitelikli ve özgün katkılarda bulunmak ve Türkiye’nin entelektüel, teknolojik, ekonomik ve sosyal alanlardaki gelişimini olumlu yönde etkilemek doğrultusunda öğretim üyelerimiz, kendi bağımsız araştırmalarını sürdürürken, disiplinlerarası işbirliğine de büyük değer veriyor ve stratejik alanlarda takım olarak çalışmayı önemsiyor.
 
Koç Üniversitesi Hastanesi, kalbinde konuşlandırılmış araştırma laboratuvarları ile translasyonel tıp araştırmaları için eşsiz bir ortam sağlıyor. En üst seviye teknoloji ile donatılmış laboratuvarlarımız, nitelikli araştırmacılarımız ve iyi yetişmiş insan kaynağımız ile bilimin sınırlarını sürekli olarak evrensel düzeyde zorlamak arzusundayız.
 
Temel bilim araştırmalarının yanı sıra Koç Üniversitesi Hastanesi’nde kurulan Klinik Araştırmalar Merkezi’nde halen Faz I-IV ilaç araştırmalarını başarı ile yürütülüyor. Türkiye’nin ilk yüksek riskli ilaç araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren Faz 1 Klinik Araştırma Merkezi’nin kendine ait kalite ve denetim sistemi, 7 adet tek kişilik gönüllü odası, laboratuvar / ilaç hazırlama alanı, eczane, dinlenme ve yemek alanları, personel odaları ve arşivi bulunuyor. Klinik Araştırma Ünitesi’nde klinik araştırmaların tasarlanmasından etkili ve zamanında tamamlanmasına kadar her adımda ihtiyaç duyulan bilimsel ve teknik desteği sağlayabilecek donanım, ekipman ve insan gücü mevcut. Klinik çalışmaların koordinasyonu konusunda uzman ekip üyelerimiz, çalışmaların ulusal ve uluslararası yasal ve düzenleyici gerekliliklere, Good Clinical Practice Guidelines (GCP), International Conference on Harmonization (ICH) ve Declaration of Helsinki’ye uymasını sağlıyor.
 
Gerek tıp öğrencilerimizin gerek asistanlarımızın gerekse ülkemizin ve dünyanın değişik yerlerinden hastanemize eğitime gelen doktorların, hastalarını sadece tıbbi şikayetler ve laboratuvar sonuçları olarak değil; duyguları ve sosyal koşulları ile bir bütün halinde gören, empati sahibi, iletişim becerileri yüksek insanlar olarak buradan ayrılmalarını hedefliyoruz.
 
Koç Üniversitesi Hastanesi doktorları bu özellikleri taşıyan örnek hekimler olmanın bilinciyle hem hastalarının hem her düzeyden öğrencilerinin fiziksel ve ruhsal iyiliklerini, mahremiyetlerini ve onurlarını gözeterek klinik hizmetleri ve eğitimi bir arada sürdürüyor. Öğrenci ve asistanlarımız, sorumlu doktor ve öğretim üyelerimizin birebir gözetimi ve sorumluluğu altında, hastalarımızın onayı doğrultusunda bakım ve tedavilerinin her aşamasına dahil oluyor. Türk tıbbının aydınlık ve parlak geleceği için yapılan bu katkı, hizmetlerimizin zorunlu olmayan bir parçasını oluşturuyor.

 

AIMES

aimes-3-1024x620px.jpg
 
Rahmi M. Koç İleri Düzey Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkezi (RMK AIMES) sadece Koç Üniversitesi tıp ve hemşirelik öğrencileri ve Koç Sağlık Hizmetleri medikal profesyonellerine hizmet etmeyi değil, aynı zamanda simülasyon kullanımı ve modern, gelişmiş eğitim yaklaşımı ile tüm bölgenin sağlık hizmetlerini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.
 
Sağlık eğitiminde simülasyonun kullanımı, geleneksel sınıf eğitimi ile gerçek hayat klinik uygulamalarını birleştirmektedir. Medikal simülasyonun temel amacı, insan faktörü ile ilişkili önlenebilir medikal hataların azaltılmasıdır. Güvenli bir eğitim ortamında gerçekleştirilen medikal simülasyon, enjeksiyon yapmak gibi daha basit teknik beceriler veya kardiyak kateterizasyon gibi daha komplike teknik becerilere kadar değişebilir. Simülasyon ayrıca bireyin karar alma, liderlik, etkili takım çalışması ve iletişim gibi teknik olmayan becerilerini geliştirmesine odaklanabilir.
 
AIMES web sitesine tıklayarak ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. 


KUTTAM

kuttam-3-1024-620px.jpg

KUTTAM’ın amacı; temel bilimsel araştırmaya dayalı ve yerli imkanlarla yüksek katma değerli biyomedikal cihaz geliştirilmesine olanak sağlamak, ilgili alanda yapılacak çalışmaları teşvik etmek ve desteklemek.
 
Ulusal ve uluslararası interdisipliner işbirliklerini hayata geçirmenin yanı sıra yatırımcıyı, sanayiciyi de bilim insanlarıyla buluşturmak önceliklerimizi oluşturuyor. Araştırmacılarımızın yürüttükleri projelerden elde edilen olağanüstü bilgiler, yeni nesil tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine, insan sağlığının ve toplum refahının artırılmasına imkân sağlıyor.