Sağlıklı olan zihin, beden ve sosyal iyilik halinin korunması ve sürdürülmesi bazen güç olabilir. İşte sağlık halinden uzaklaşıp günlük işlevselliğin bozulduğu ve başa çıkma kaynaklarınızın yetersiz kaldığı durumlarda psikolojik destek ihtiyacı duyabilirsiniz. Çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinin herhangi bir aşamasında bu destek için psikoloji bölümümüze başvurabilirsiniz.

Koç Üniversitesi Hastanesi Psikoloji Bölümümüzde psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, alanında deneyimli uzmanlarca sunulur. Ekibimiz, bu hizmetlerin yanı sıra ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önem taşıyan multidisipliner yaklaşımın bir bileşeni olarak psikometrik değerlendirme konusunda da Psikiyatri Bölümümüz ile birlikte çalışır.

 

Terapi Yöntemleri

 • Bilişsel Davranışçı Terapi
 • Şema Terapi
 • Dinamik Psikoterapi
 • Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)
 • Sanat Terapisi
 • Çift ve Aile Terapisi
 • Farkındalık (Mindfulness) Temelli Terapi

 

Uygulanan Psikometrik Değerlendirmeler

 • Nöropsikolojik Test Bataryası (NPT)
 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)
 • MOXO Dikkat Testi
 • Zekâ Testleri