Solunum sisteminin fizyolojik olarak değerlendirilmesini sağlayan testlerin yapıldığı Koç Üniversitesi Hastanesi Solunum Laboratuvarımızda, solunum fonksiyon testi ile akciğer hastalıklarının tanı ve ayırıcı tanıları konulabiliyor. Ayrıca hastalıkların tedaviye yanıtları, ameliyat öncesi solunum risk değerlendirmesi ve maluliyet kararları yine laboratuvarımızda yapılan testlerle sağlanıyor.  

Laboratuvarımızda tüm basit spirometrik ölçümlerin yanı sıra ileri düzey değerlendirmeler de yapılabiliyor.     
 

SIK SORULAN SORULAR

Laboratuvarımızda standart olarak yapılan testler şöyle sıralanır:
  • Spirometri, reverzibilite testi,
  • Metakolin ile Bronş Provakasyon Testi,
  • Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi Ölçümü (DLCO Testi),
  • Vücut pletismografı ile ölçülen akciğer volümleri,
  • İmpulse osilometri,
  • Göğüs İçi Basınç Ölçümü (MIP, MEP),
  • Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (KPET),
  • Exhale Nitrik Oksit (FENO)  Ölçümü,
  • 6 dakika Yürüme testi,
  • Arter kan gazları analizi.
Spirometre ve Reversibilite ( Bronkodilatör İlaçlara Yanıt) Testi
Bu test, spirometre adı verilen cihaz ile akciğer fonksiyonlarının ölçülmesi işlemidir. Gerektiğinde inhalasyon yolu ile kısa etkili bronş genişletici ilaç verilerek havayolundaki daralmanın (obstrüksiyon) derecesi ve bronş genişletici ilaca verilen yanıt (reversibilite) değerlendirilir. Reversibilite testi öncesi doktorunuzun kullanımını durduracağı birtakım ilaçlar olabilir. Astım, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) gibi bazı solunum sistemi hastalıklarının tanısının konması, nefes darlığının nedenin belirlenmesinde, uygulanan tedaviye yanıtın takibinde kullanılır. Solunum fonksiyon testi, çalışma saatleri içinde randevusuz olarak yapılmaktadır.

Metakolin ile Bronş Provakasyon Testi
Astım tanısı düşünülen ancak solunum fonksiyon testinde havayolu darlığına dair bir bulgu saptanamayan kişilerde, havayolu aşırı duyarlılığını saptamak için uygulanan bir testtir. Provakasyon testi öncesi doktorunuzun kullanımını durduracağı ilaçlar olabilir. Test öncesi mutlaka doktorunuzla görüşmelisiniz. Metakolin provokasyon testi randevulu olarak yapılmaktadır.
 
Karbonmonoksit Difüzyon Kapasitesi Ölçümü (DLCO Testi)
DLCO testi akciğerlerdeki gaz alışverişini değerlendirmek için yapılan bir testtir. Nefes darlığı nedeninin belirlenmesinde, intertisiyel akciğer hastalığı gibi birtakım solunumsal hastalıkların tanı ve takibinde, akciğer operasyonları öncesi kullanılmaktadır. Test esnasında çok düşük düzeyde (%0,3) CO gazı solutularak akciğerin difüzyon kapasitesi hesaplanır. Sigara içimi ,alveollerde CO miktarını artıracağı için testten 24 saat önce kesilmesi önerilir. Test öncesi güncel kan hemoglobin değerini görebilmek için hastadan kan sayımı istenebilir. DLCO testi, çalışma saatleri içinde randevusuz olarak yapılmaktadır.
 
Vücut Pletismografisi ile Akciğer Hacimleri Ölçümü
Akciğer volümlerinin değerlendirilmesi için kullanılan bir test yöntemidir. Gelişmiş cihazlar sayesinde sadece normal soluk alıp verme ile kısa sürede yapılabilmektedir. Vücut Pletismografisi ile Akciğer Hacimleri Ölçümleri randevulu olarak yapılmaktadır.

Göğüs İçi Basınç Ölçümü (MIP, MEP)
Solunum kas güçsüzlüğü şüphesi nedeniyle ya da kas hastalıkların teşhis ve takibi amacıyla yapılmaktadır. Maksimal inspirasyon basıncı (MIP) ile diyafram ve diğer inspiratuvar solunum kaslarının gücü ölçülmekte olup, maksimal ekspirasyon basıncı (MEP) ile abdominal kaslar ve diğer ekspiratuvar solunum kaslarının kuvveti ölçülmektedir. Göğüs İçi Basınç Ölçümleri çalışma saatleri içinde randevusuz olarak yapılmaktadır.

Altı Dakika Yürüme Testi
Kardiyopulmoner ve fonksiyonel kapasitenin belirlenmesinde, tedavi etkinliğinin ve prognozun değerlendirilmesinde kullanılabilen kolay bir testtir. Özel bir cihaz donanımı gerekmeksizin hastanın hesaplanmış bir aralıkta altı dakikada yürüyebildiği kadar çok mesafeyi yürümesi işlemidir. Teste başlarken ve test sonunda tansiyon, parmaktan oksijen satürasyonu, nabız ve nefes darlığı düzeyi takip edilir. Gerektiğinde optimum oksijen ihtiyacını da saptamak için hasta oksijen desteği ile yürütülür. Test bitiminde, elde edilen veriler ve yürünen mesafe raporlanarak test tamamlanır. Altı Dakika Yürüme Testi çalışma saatleri içinde randevusuz olarak yapılmaktadır.
 
Kardiyopulmoner Egzersiz Testi (VO2 Max testi)
Nefes darlığının ayırıcı tanısında, ameliyat öncesi akciğer ve kalp kapasitesinin değerlendirilmesinde kullanılan bu test, bisiklet ergometrisi ile standart egzersiz protokolleri altında yapılmaktadır. Akciğer hastalıklarının ayırıcı tanısında, vasküler hastalıklarda ve takibinde (pulmoner arteriyel hipertansiyon), kardiyak hastalıklarda, kas hastalıklarında, cerrahi öncesi değerlendirmede, maluliyet değerlendirmesinde kullanılmaktadır.
Test öncesi birtakım hazırlıklar gereklidir.  Rahat kıyafetler giyilmesi uygundur ve o gün sigara, kafeinli içecekler kullanılmamalı, iki saat öncesine kadar yemek yenmemelidir. Ayrıca daha önce yapılmış solunum testi, akciğer grafisi, tomografi, laboratuvar sonuçları, konsültasyon notları, EKG, EKO gibi tetkik sonuçlarınızı da yanınızda getirmenizi öneririz. Eğer inhaler ilaçlar kullanıyorsanız ilaçlarınızı zamanında alarak teste gelmelisiniz. Beta-bloker ya da kalsiyum kanal blokeri (kalp ritmini düzenleyen ilaçlar) kullanıyorsanız test öncesi doktorunuz ile ve laboratuvarımızla görüşmelisiniz. Test randevu ile yapılmaktadır.

Exhale Nitrik Oksit (FENO) Ölçümü
FENO, havayollarındaki mikrobik olmayan iltihaplanmayı ölçmeye yarayan bir test işlemidir. FENO ölçümü, KOAH’lı ve astımlı hastalarda, kronik öksürüklü hastaların ayırıcı tanısında kullanılabilmektedir. FENO, cihaza 10-12 sn’lik bir nefes verme manevrası ile kolaylıkla ölçülebilmektedir. FENO ölçümü çalışma saatleri içinde randevusuz olarak yapılmaktadır.
Laboratuvarımızda günlük laboratuvar hizmetinin yanı sıra tıp fakültesi öğrencileri ve asistan eğitimi de yürütülmektedir.
Göğüs hastalıkları uzmanları, asistanları ve laboratuvar teknisyenleri için belirli aralıklarla mezuniyet öncesi ve sonrası SFT eğitimi kursları düzenlenmektedir.