Bölümler K-O Odyoloji


Koç Üniversitesi Hastanesi Odyoloji Ünitesi, KBB Bölümü'ne bağlı olarak çalışmakta, işitmenin değerlendirilmesi ve rehabilitasyonu, baş dönmesinin değerlendirilmesi, kulak çınlaması tedavisi, yenidoğan bebeklerin işitme taraması ve ileri tetkikleri konularında hizmet vermektedir.

İşitme, konuşma ve denge problemlerinin tanı ve tedavisinin gerçekleştirildiği Odyoloji ve Nörootoloji laboratuvarımızda Odyometre, İmmitansmetre, ABR, ASSR, Otoakustik Emisyon, Elektronistagmografi (ENG), Videonistagmografi (VNG) ve VEMP bulunmaktadır.

İşitme kusurları kulakta tıkanıklık hissi, bir kulakta ani işitme azalması, söylenenleri tekrarlatma, televizyon sesini yükseltme, sesleri duyduğu halde anlayamama, kalabalık ortamlarda söylenenleri karıştırma ya da yanlış anlama, sesin yönünü belirleyememe, kulakta çınlama şeklinde belirti vermeye başlar. Ya da kişinin kendi şikayeti olmamakla beraber yakınları seslerini yükselterek konuşmak zorunda kaldıklarından yakınırlar. Bu gibi durumlar başlangıçta pek önemsenmese de sıkıntılar giderek artacağından, KBB muayenesi ve ardından odyolojik tetkik (işitme testi) kaçınılmaz olacaktır.

İşitme testleri KBB doktorunun muayenesinden sonra yapılır. Fizik muayenede dış kulak kanalındaki ses titreşimlerinin orta kulağa geçişini engelleyecek bir durum olup olmadığının tespiti ve varsa kulak kirinin alınması gereklidir.

Timpanometrik tetkikle orta kulağın durumu saptanmakta, kulak kanalından geçerek orta kulağa ulaşan sese orta kulak ortamının tepkisi ölçülmektedir. Kulak zarının delik olduğu hallerde bu test yapılmaz. Odyogramla (saf ses ve konuşma testleri) ise sesin kulağa iletilmesiyle başlayan ve “duydum – anladım”la bilinç seviyesinde sonuçlanan tüm işitme süreci ölçülür. Bu test, standartları gereği ses geçirmeyen özel odada yapılır, hastanın sübjektif tepkileri kayda alınır. Odyolojik testler sonucunda varsa işitme kaybının derecesi, sebebi ve kaynağı belirlenir, tedavi planı buna göre yapılır ve hasta ilaç tedavisi, cerrahi tedavi ya da rehabilitasyona yönlendirilir. Genellikle kaynağı iç kulakta olan işitme kayıpları için işitme cihazıyla rehabilitasyon önerilir.

İşitme cihazı, kulağa yerleştirilen bir ses yükselticisidir. Hastanın kulağını tedavi etmez, sesi yükselterek işitilmesini sağlar. İşitme cihazının işitme kaybının özelliklerine göre seçilmesi, ayarlanması, programlanması ve kulak kalıbının uygun olarak yapılması, cihazdan yarar sağlanması ve rahat kullanımı için çok önemlidir. İşitme cihazı adaptasyonu mutlaka işin uzmanları tarafından yapılmalıdır.

Kulak Çınlaması

Kulakta duyulan sesler bazı kültürlerde “beynin müziği”, “tanrının fısıltısı” ya da “ birisi beni anıyor” olarak yorumlanmaktadır. Dış kaynaklı olmayan, başkası tarafından duyulmayan, ancak hastaları oldukça rahatsız edebilecek boyutlara ulaşan her sese (uğultu, çıtırtı, hışırtı, rüzgar sesi) “kulak çınlaması” diyor ve mutlaka kulak problemlerinin kulak testleriyle ekarte edilmesini öneriyoruz. Çeşitli testlerle problemin sebebi ve kaynağını tespit etmeye çalışıyoruz. Kulak çınlamasının tamamen subjektif bir şikayet olması, zaman zaman tanı ve tedavisinde güçlüklerle karşılaşılması anlamını taşımaktadır. Tedavide ilaç kullanılması, cerrahi girişim ve/veya cihaz uygulaması yapılabilmektedir. Bazı kulak çınlamalarının ise kesin sebebi ve lokalizasyonu bilinemiyor. Ancak hastaların rahatsızlığını ortadan kaldırmak için kimi zaman Tinnitus Retraining Therapy (TRT) uygulamak oldukça yararlı olmaktadır. Psikosomatik bir yaklaşım olan bu uygulama oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

Bebeklerde İşitme Taraması

Hastanemizde doğan her bebeğin işitmesinin normal olup olmadığı tarama testleriyle ölçülmektedir. Bebek taburcu olmadan yapılan ilk tarama testinden geçemeyen bebeklere test tekrarlanmakta ve 3 aylık olmadan işitmesinin durumu tam olarak tespit edilmektedir. Bu konuda dünyaca kabul edilen standartlarla uyumlu olan bir program hastanemizde uygulanmaktadır.