İhaleler Açık İhaleler

Buz Makinesi İhale İlanı

İHALE İLANI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Buz Makinesi İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:    2019/10-0007

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası

:     0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi

:     mdsihale@kuh.ku.edu.tr

2-İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:  Buz Makinesi İhalesi, Hemşirelik Hizmetleri

b) Teslim yeri

:   Koç Üniversitesi Hastanesi

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:     Koç Üniversitesi Hastanesi/9. Kat Seminer Salonu

b) Tarihi ve saati

:     22.10.2019 Saat 15:00

c) Son teklif ve numune verme tarihi

:     21.10.2019 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

- Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

- Yasaklı olmadığına dair taahhütname

- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

- Firma İmza sirküsü

- İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar:

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Malzeme Listesi

Sözleşme Taslak

Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

İlan yayın tarihi: 11.10.2019

İlan yayın saati: 10:00

 

Mikrofiber Bez İhalesi İlanı

İHALE İLANI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Mikrofiber Bez İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:    2019/10-0008

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası

:     0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi

:     mdsihale@kuh.ku.edu.tr    

 

 

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:  Mikrofiber Bez İhalesi, Kat Hizmetleri

b) Teslim yeri

:    Koç Üniversitesi Hastanesi

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:     Koç Üniversitesi Hastanesi/1P BÜYÜK SALONU

b) Tarihi ve saati

:     24.10.2019 Saat 14:00

c) Son teklif ve numune verme tarihi

:     23.10.2019 Saat 15:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

- Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

- Yasaklı olmadığına dair taahhütname

- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

- Firma İmza sirküsü

- İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar:

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Malzeme Listesi

Sözlesme Taslak

Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

Zeyilname

İlan Yayın Tarihi: 11.10.2019

İlan Yayın Saati: 17:30

Girişimsel Radyoloji Açık İhale İlanı

 

İHALE İLANI

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

 

GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale kayıt numarası

: 2019 /11-1101

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası

: 0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi

:  msaihale@kuh.ku.edu.tr

 2-İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

: Girişimsel Radyoloji İhalesi 43 kalem Tıbbi Sarf

b) Teslim yeri

: Koç Üniversitesi Hastanesi

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

: Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı  Odası

b) Tarihi ve saati

: 01/11/2019 Saat  14:30

c) Son teklif ve numune verme tarihi

: 31/10/2019 Saat  17:00

 

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 

·         Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

 

·         Yasaklı olmadığına dair taahhütname

 

·         Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

 

·         Firma İmza sirküsü

 

·         İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

 

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

 

 

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

 

 

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

Dosyalar:

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Liste

Sözleşme Taslağı

Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

Yayın tarihi: 17.10.2019

Yayın saati: 13:10

 

Kişisel Temizlik Sarf Malzemeleri İhalesi İlanı
 

İHALE İLANI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Kişisel Temizlik Sarf Malzemeleri İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:    2019/10-0009

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası

:     0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi

:     mdsihale@kuh.ku.edu.tr

 2-İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:  Kişisel Temizlik Sarf Malzemeleri İhalesi, Hemşirelik Hizmetleri

b) Teslim yeri

:    Koç Üniversitesi Hastanesi

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:     Koç Üniversitesi Hastanesi/9. Kat Seminer Salonu

b) Tarihi ve saati

:     31.10.2019 Saat 15:00

c) Son teklif ve numune verme tarihi

:     30.10.2019 Saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

Yasaklı olmadığına dair taahhütname

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Firma İmza sirküsü

İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar:

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Malzeme Listesi

Sözleşme Taslak

Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

Yayın tarihi: 17.10.2019

Yayın saati: 16:00