İhaleler Açık İhaleler

NIPT (NON-İNZAVİZ PRENATAL TARAMA TESTİ) Hizmet Alımı İhalesi İlanı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

NIPT (NON-İNZAVİZ PRENATAL TARAMA TESTİ) HİZMET ALIMI AÇIK İHALESİ

İhale Kayıt Numurası                                        : 2019 / 12-1101

 

1-İdarenin

a) Adresi                                                            : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi   No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon iletişim numarası                                 : 0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi                                    : msaihale@kuh.ku.edu.tr

2-İhale konusu mal/hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                   : NIPT (NON-İNZAVİZ PRENATAL TARAMA TESTİ) HİZMET ALIMI

b) Teslim yeri                                                     : Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                                                 : Koç Üniversitesi Hastanesi 1P  Büyük Toplantı Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati                        : 13/12/2019 Saat  17:00

c) İhale tarihi ve saati                                         : 16/12/2019 Saat  15:00

d) İhale türü                                                      : Açık İhale

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ihale dökümanlarında belirtildiği gibidir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden (https://kuh.ku.edu.tr/tr/page/ihaleler/acik-ihaleler) tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklif ve ilgili belgeler kapalı zarf ile ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Sözleşme Taslağı

Teknik Şartname

Test Listesi

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

 

Yayın Tarihi: 03.12.2019

Yayın Saati: 17:15 

Ayni Yardım – Gıda Kolisi ve Poşet Alımı Açık İhalesi İlanı

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Ayni Yardım – Gıda Kolisi ve Poşet Alımı Açık İhalesi

İhale kayıt numarası   :2019 / 12-0013

 

1-İdarenin       ;

a) Adresi         : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi  No:4 34010 Topkapı, İstanbul                                                                                                  

b) Telefon ve faks numarası   : 0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi      : mdsaihale@kuh.ku.edu.tr  

2-İhale konusu malın  ;

a) Niteliği, türü ve miktarı      : Ayni Yardım – Gıda Kolisi ve Poşet Alımı 2 Kalem

b) Teslim yeri             : Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin       ;

a) Yapılacağı yer        : Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı  odası

b) Tarihi ve saati        : 13.12.2019 Cuma Günü Saat:14.00

c) Son teklif verme tarihi       : 12.12.2019 Perşembe Günü Saat:14.00

4- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

    - Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

    - İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır)

    - Yasaklı olmadığına dair taahhütname

    - Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

    - Firma İmza sirküsü

    - İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

 

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

 

7- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

Dosyalar

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Malzeme Listesi

Sözleşme Taslak

Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

 

Yayın Tarihi: 06.12.2019

Yayın Saati: 10:45

Non-Steril Eldiven Grubu Açık İhale İlanı

 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

NON STERİL ELDİVEN GRUBU AÇIK İHALESİ

 İhale Kayıt Numurası                                       : 2019/12-1102

 

1-İdarenin

a) Adresi                                                        : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi   No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon iletişim numarası                             : 0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi                                : msaihale@kuh.ku.edu.tr

2-İhale konusu mal/hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı                                : Non Steril Eldiven Grubu Alımı

b) Teslim yeri                                                  : Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin

a) Yapılacağı yer                                              : Koç Üniversitesi Hastanesi 9.kat Seminer Salonu

b) Son teklif verme tarihi ve saati                      : 18/12/2019 Saat  17:00

c) İhale tarihi ve saati                                       : 19/12/2019 Saat  11:00

d) İhale türü                                                     : Açık İhale

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ihale dökümanlarında belirtildiği gibidir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden (https://kuh.ku.edu.tr) tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklif ve ilgili belgeler kapalı zarf ile ihale son teklif verme tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Malzeme Listesi

Sözleşme Taslak

Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

 

Yayın Tarihi: 06.12.2019

Yayın Saati: 11:45

 

 

Poşet Sarf Alımları İhale İlanı

İHALE İLANI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ENDOSKOPİ VE RAPOR ODALARI SABİT MOBİLYA ALIMI AÇIK İHALESİ

Poşet Alımları Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:  2019/ 12-0010

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası

:     0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi

:    mdsaihale@kuh.ku.edu.tr

 2-İhale konusu malın

 

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:   Poşet Alımları İhalesi 

b) Teslim yeri

:    Koç Üniversitesi Hastanesi

 

 

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:    Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı Odası

b) Tarihi ve saati

:     17.12.2019 Salı Günü Saat:11.00

c) Son teklif ve numune verme tarihi

:     16.12.2019 Pazartesi Günü Saat:16.00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

Yasaklı olmadığına dair taahhütname

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Firma İmza sirküsü

İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

 İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınacaktır.)

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7- Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar: 

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

Malzeme Listesi

İmzalı Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlşkin Taahütname

İlan

İdari Şatname 

Sözleşme Taslak

Yayın tarihi: 04.12.2019

 

 

Yayın saati: 08:30

Küçük Ev Aletleri Alımı Açık İhalesi
 

İHALE İLANI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  KÜÇÜK EV ALETLERİ ALIMI AÇIK İHALESİ

Küçük Ev Aletleri Alımı açık ihalesi ne ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:    2019/ 12-0016

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası

:     0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi

:     mdsaihale@kuh.ku.edu.tr

    

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:   KÜÇÜK EV ALETLERİ ALIMI İhalesi 20  kalem sarf

b) Teslim yeri

:     Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı  Odası

b) Tarihi ve saati

:     19/12/2019 Saat  11:00

c) Son teklif ve numune verme tarihi

:     18/12/2019 Saat  16:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

Yasaklı olmadığına dair taahhütname

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Firma İmza sirküsü

İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

İhale Durum Belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif dip toplama göre karar verilecektir. İhale kazananı numune değerlendirme süreci sonrası belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Malzeme Listesi

Sözleşme Taslak

Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

 

Yayın Tarihi: 11.12.2019

Yayın Saati:14:45

Kağıt Grubu Açık İhalesi İlanı

İHALE İLANI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

Kağıt Grubu Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:  2019/12-0012

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası

:     0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi

:     mdsaihale@kuh.ku.edu.tr    

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:    Kağıt Grubu İhalesi 6 Kalem

b) Teslim yeri

:     Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:     Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı  odası

b) Tarihi ve saati

:     12.12.2019   14:00 Perşembe

c) Son teklif ve numune verme tarihi

:     11.12.2019   14:00 Çarşamba

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

Yasaklı olmadığına dair taahhütname

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Firma İmza sirküsü

İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

İhale Durum Belgesi (Ticaret Odasından alınmalıdır.)

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

 

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

 

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

Malzeme Listesi

Sözleşme Taslak

Teknik Şartname

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

 

Yayın Tarihi: 03.12.2019

Yayın Saati: 17:25

12V 17.2AH KURU AKÜ Açık İhalesi İlanı
 

İHALE İLANI

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

 

12V 17.2AH KURU AKÜ Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale kayıt numarası

:    2019/ 12-0015

 

1-İdarenin

 

a) Adresi

: Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası

:     0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi

:     mdsaihale@kuh.ku.edu.tr

2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:     12V 17.2AH KURU AKÜ İHALESİ

b) Teslim yeri

:     Koç Üniversitesi Hastanesi

3-İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:     Koç Üniversitesi Hastanesi/ 9. Kat Seminer Salonu

b) Tarihi ve saati

:     18.12.2019 Çarşamba Günü Saat 10:30

c) Son teklif ve numune verme tarihi

:      17.12.2019 Salı Günü Saat 15:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı

İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınmalıdır)

Yasaklı olmadığına dair taahhütname

Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

Firma İmza sirküsü

İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif dip toplama göre karar verilecektir. İhale kazananı numune değerlendirme süreci sonrası belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Dosyalar

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Birim Fiyat Teklif Mektubu

İdari Şartname

İlan

İmzalı Teknik Şartname

Malzeme Listesi

Sözleşme Taslak

Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname

 

Yayın Tarihi: 11.12.2019

Yayın Saati: 15:00