• Mart 2008-2010: Sağlık kampüsü için arazi aranması.
 • Mart 2010: Sosyal sorumluluk projemiz olarak gördüğümüz bu kampüs için Topkapı’daki arazinin satın alınması.
 • Eylül 2010: Fonksiyonel alan programının hazırlanması.
 • Eylül 2010: Arazinin lisans yetkilendirme işlemlerinin tamamlanması.
 • Aralık 2010-Mayıs 2011: Uluslararası hastane mimari şirketleri arasında konkur yapımı ve seçimi.
 • Mayıs-Eylül 2011: Konsept tasarım süreci.
 • Eylül 2011: Koç Üniversitesi Hastanesi konsept tasarımının kabulü.
 • Mayıs 2012: İnşaat izninin onaylanması.
 • 22 Mayıs 2012: Temel atılması.
 • Eylül 2013: Faz II’nin fizibilite raporlarının tamamlanması.
 • Eylül 2014: Hastanenin açılması, 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin klinik eğitime başlaması.
 • Kasım 2014: Faz II inşaatının başlaması.
 • Şubat 2017: Faz II’nin kullanımına başlanması.
 


Mimari Yapı

Hasta bakım ve tedavisine olan yaklaşımımız yeni hastanemizin mimari tasarımına yansıtılmıştır.
Hastanemiz 21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre şekillenmiş olup, bazı özellikleriyle Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ilk örneğini göstermektedir. Böylece klinik akışlarımızdaki şeffaflık, araştırmaya verilen önem, alansal bütünlük ve inovasyon ilkelerimiz mimari tasarımda da vurgulanmıştır.


Şeffaflık

Çağımızın sağlık alanındaki mottosu olan şeffaflık ilkesi benimsenmiş ve hastaların mahremiyetini tamamen korumak şartıyla, şeffaflık ilkesi bütünsel tasarıma yansıtılmıştır. Böylece iç mekan tasarımında camdan yaygın olarak faydalanılmıştır.


Araştırmaya Verilen Önem

Tıp Fakültemiz’in araştırma misyonuna verdiği önem, araştırma laboratuvarlarının hastane kompleksinin kalbine yerleştirilmesiyle gösterilmiştir.


Alansal Bütünlük

Hastanemizde disiplinler ve departmanlar arası bölgesel ayrımlardan kaçınılmıştır. “Benim departmanım”, “benim ameliyathanem”, “benim hastam” anlayışı terk edilerek, klinik uygulamalarda birbirini tamamlayan, sorgulayan ve ekip ruhuyla hareket eden bir sistem kurulmuştur. Böylelikle Türk sağlık sektörü için öncü bir adım atılmıştır.
 

Mimari İnovasyon

Mimari yönden hastanenin dış tasarımında, Koç Üniversitesi’nde de gözlemlenebilen Osmanlı Türk motifleri, modern esinlenmelerle harmanlanarak kullanılmıştır. Mimari tasarım klinik akışlar ve metotlarla paralellik gösterecek şekilde uygulanmıştır.