Koç Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Direktörlüğü ulusal ve uluslararası kalite standartları, hasta güvenliği ve temel hemşirelik kavramları doğrultusunda yönetim ve eğitim kadrosuyla, üstün hemşirelik bakımı ve olanakların, hastalar ve çalışanlar açısından yüksek memnuniyet yaratması için çalışıyor.

Hastanemize giriş yaptıkları andan itibaren tüm hastalarımız, hemşirelerimiz tarafından değişen sağlık ihtiyaçları ve beklentilerini kapsayacak şekilde değerlendiriliyor. Hastanemizde tıbbi ve hemşirelik tanılarına uygun olarak belirlenmiş sürelerle insan odaklı, merhametli ve kanıta dayalı hemşirelik bakımı sağlıyoruz.

Kullandığımız kalite göstergeleri sayesinde hastanede kalış sürelerinin azaltılması, enfeksiyon kontrolünün sağlanması, beslenme değerlendirmesi, düşme ve basınç yaralarının önlenmesini hedefliyor; ölçülebilir mükemmeliyetçi yaklaşımımızla hizmetlerimizi sürdürüyoruz.

Sorumluluklarına sahip çıkmak, insan yaşamının değerine uygun davranmak, deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, şeffaf bakım yaklaşımı ile bilgili, güvenilir, ahlaklı ve vicdanlı birer birey olmak gibi ilkeler multidisipliner sağlık ekibinin önemli bir parçası olan hemşirelerimizin davranış temelini oluşturuyor.
 


Hemşirelik Direktörlüğü Alt Servisleri

Her yaş grubu için;
 • Yatan ve ayaktan hasta servisleri
 • Acil servis
 • Yoğun bakım servisleri
 • Ameliyathanelerimiz
 • Organ nakli ve kemik iliği transplantasyon üniteleri
 • Medikal onkoloji
 • Radyasyon onkolojisi
 • Gamma knife merkezi
 • Hiperbarik oksijen tedavi merkezi
 • Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi gibi tüm tıbbi alanlarda hemşirelerimiz görev almaktadır.


Enteral Beslenme ve Beslenme Tüpü Yöneti̇mi̇ hakkında bilgi almak için tıklayın.
 • Yönetici Hemşirelik
 • Klinik Supervisör
 • İdari Supervisör
 • Sorumlu Hemşire
 • Ekip Lideri Hemşire
 • İç Hastalıkları Servis Hemşiresi
 • Cerrahi Servis Hemşiresi
 • Hematoloji ve Onkoloji Hemşiresi
 • Organ Nakli Hemşiresi
 • Kemik İliği Transplantasyon Hemşiresi
 • Yoğun Bakım Hemşiresi
 • Ameliyathane Hemşiresi
 • Yenidoğan ve Pediatri Hemşiresi
 • Kadın Sağlığı Hemşiresi
 • Girişimsel Alan Hemşiresi
 • Eğitim ve Özel Dal Hemşireliği
 • Eğitim Gelişim Hemşiresi
 • Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi
 • Diyabet Hemşiresi
 • Stoma ve Yara Bakım Hemşiresi
 • Transfüzyon Hemşiresi
 • Nütrisyon Hemşiresi
 • İşyeri Hemşiresi
 • Diyaliz hemşiresi
 • Tıbbi Bölüm Uzman Yardımcısı Hemşireler
Hemşirelik Hizmetlerine bağlı tüm çalışanlara kliniklerimizde karşılaşacakları uygulamalara yönelik teorik ve pratik uygulamaların yer aldığı temel işbaşı oryantasyon eğitimi verilir. Tıbbi çalışanların tamamına temel yaşam desteği eğitimi verilerek her yıl güncelleme eğitimleri verilir. Bölümlere özgü zorunlu eğitimler dışında ihtiyaç doğrultusunda kurum içi ve kurum dışı eğitimler de verilmektedir.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Direktörlüğü olarak Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları bünyesinde; Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, SANERC (Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırma Merkezi) ve RMK AIMES (Rahmi Koç İleri Düzey Girişimsel Tıp Eğitimi ve Simülasyon Merkezi) ile bir çok alanda işbirliği halinde çalışmaktayız.

Her yıl ortak düzenlediğimiz Hemşirelik Haftası seminer programımız; Ulusal ve uluslararası seviyede önde gelen isimler konuk edildiği, paylaşılan güncel bilgilerle ülkemiz hemşireliğine büyük katkı sağlayan ve merakla beklenen bir etkinliktir. 2 yılda bir düzenlediğimiz “İstanbul Yoğun Bakım Hemşireliği günleri” programı ve diğer hemşirelik oturumları da önemli etkinlikler arasındadır.
Türkiye’de modern anlamda hemşirelik, 1. Dünya Savaşı sonrası başlar. hemşirelik eğitiminde önemli bir yeri olan Amiral Bristol Hemşirelik Okulu, Türkiye’nin ilk hemşire okulu olma unvanını almıştır. 20 Mayıs 1920 yılında Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’nun, 20 Ağustos 1920’de Amiral Bristol Hastanesi’nin açılışı ile birlikte hemşirelik eğitimi ve sağlık alanında yakalanan başarı ve sürekli gelişim öyküsü Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ile birlikte Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin de temelini oluşturmaktadır.

Amiral Bristol Hemşirelik Okulu (1920-1999) açıldığında öğrenim süresi 2 yıl 6 ay olarak düzenlenmiş, program 1929' da 3 yıla, 1957' de ise 4 yıla çıkarılmıştır. 1998’ de Koç Üniversitesi’nde Hemşirelik eğitimi Sağlık Yüksek Okulu ile başlamış, 2005’te Hemşirelik Yüksekokulu, 2016’ da Hemşirelik Fakültesi kurulmuştur. Türkiye’de kurulan ilk hemşirelik okulu alanında lider hemşireler yetiştirmiş, zaman içinde açılacak diğer hemşirelik okullarına da örnek olmuştur. Amiral Bristol Hemşirelik Okulu’nun 1923 yılındaki 5 kişilik ilk mezunları arasında yer alan Sayın Esma Deniz hocamız, 1943 yılında Türk Hemşireler Derneği’ni kurarak 19 yıl boyunca başkanlığını yürütmüş, derneği 1949 yılında Uluslararası Hemşireler Birliği'ne faal üye olarak kabul ettirmiştir. Benzer şekilde 1992 yılında Türk Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği, yoğun bakım hemşirelerimiz öncülüğünde kurulmuştur. Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları hemşireleri, lider bir hemşire ve kadın haklarının yılmaz bir savunucusu olarak Sayın Esma Deniz ile hep gurur duymuştur.

Vehbi Koç Vakfı’nın hemşirelik mesleğine katkıları 1974 yılında Hemşirelik Fonu’nun kurulmasıyla başlamıştır. Hemşirelik Fonu, o tarihten günümüze kadar düzenlediği konferans ve seminerlerin yanı sıra hazırladığı yayınlar ve ders kitaplarıyla hemşirelerin sürekli eğitimine katkıda bulunmuş, 2000’in üzerinde hemşirelik bölümü öğrencisine eğitim bursu sağlamıştır. Kaliteli hemşirelik eğitiminin hastanenin hizmet kalitesine katkısı ve hastanenin de hemşirelik hizmetlerine katkısı yüksek olmuş Vehbi Koç Vakfı misyon olarak hemşirelik alanındaki çalışmaları her dönem desteklemiştir. Aynı çatı altında Sağlık Bakanlığı onaylı ilk Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu da SANERC (Semahat Arsel Hemşire Eğitim ve Araştırma Merkezi) tarafından verilmiştir. SANERC tarafından 1992 yılından günümüze kadar gerek yurtiçi gerek yurtdışında kurs, eğitim, sempozyum ve kongrelerle hemşirelere önemli katkılar sağlanmıştır.

Koç Üniversitesi Hastanesi 2014 yılı içinde açılış hazırlıklarını tamamlayarak Eylül ayında hasta kabulüne başlamıştır. Amiral Bristol ekolu ile yetişmiş Hemşirelik Hizmetleri Müdürümüz ve Amerikan Hastanesi‘nde deneyim kazanmış liderlerimiz ile birlikte kuruluş aşaması ile başlayan yolculuğumuz başarılarla devam etmektedir. Günden güne artan çalışanları , eğitim ve yönetim kadrosu ile Hemşirelik Hizmetlerimiz; Koç Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanemizin misyon ve vizyonuna uygun olarak gerçekleştirdiği üstün hasta bakımının yanı sıra, öğrenci eğitimi ve katıldığı araştırmalarla kısa sürede alanda yerini almıştır.

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Semahat Arsel, maddi ve manevi desteği ile hemşirelik mesleğinin gelişmesine, güçlenmesine her zaman katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir. Koç Üniversitesi hemşireleri olarak tüm hemşireler adına Koç Ailesi ve Sayın Semahat Arsel’e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.
 • Hemşirelik
 • Ebelik
 • Acil Tıp
 • Anestezi
 • Tıbbi Teknikerlik
 • İlaç Hatalarının Gerçekleşme Sayısı
 • İlaç Uygulama Hataları
 • Düşen Hasta Oranı
 • Düşmeleri Önleme Protokolüne Uygunluk Oranı
 • Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranı
 • Enfektöre Çekilen İlaçların Uygun Etiketlenme Oranı
 • Hasta Kimliği Politikasına Uygunluk Oranı
 • Sbar Tekniğine Uygunluk Oranı
 • Son Kontrol Yapılma Oranı
 • Süreç Kontrol Uyum Oranı
 • El Hijyeni Uyumu
 • Basınç Yarası Oluşma Oranı
 • Yoğun Bakım Basınç Yarası Oluşma Oranı
 • Hipoglisemi Protokolü Uyumu
 • İzolasyon Uyum Oranları
 • Hastane Memnuniyet Oranları
Sağlık birimlerinin tüm alanlarında bilgi düzeyi her geçen gün artmakta, sağlık ve bakım hizmetlerini sunma yöntemleri de hızla değişmektedir. Buna bağlı olarak Hemşirelik Hizmetlerinin dinamizmi yakalayacak eğitim gelişim programları düzenlemesi, çalışanlarımızın da kendilerini bilgi açısından sürekli yenilemeleri önem arz etmektedir.

Hastanemizde çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçları bölüm yöneticileri ile yapılan görüşmeler, yeni cihaz ve ekipman kullanımı, risk yönetim sistemi bildirimleri, bilgi güncelleme ya da tekrarı ve çalışan geri bildirimleri doğrultusunda profesyonel eğitim hemşirelerimiz tarafından programlanıp yürütülerek değerlendirilmesi sağlanmaktadır.

Rutin eğitim programlarımızdan örnekler;
 • Temel Hemşire Oryantasyon Programı Sertifika Programları
 • CPR (Temel Yaşam Desteği) ve resertifikasyon
 • ACLS (İleri Yaşam Desteği) ve resertifikasyon
 • Temel EKG
 • Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı
 • NRP (Neonatal resüsitasyon) Eğitimi (Sağlık Bakanlığı)
 • Temel Pediatri Eğitimleri
 • Cerrahi Bölüm içi Eğitimleri
 • Yoğun Bakımlar Bölüm İçi Eğitimleri
 • Ameliyathane Bölüm İçi Eğitimleri
 • Anestezi Bölüm İçi Eğitimleri
 • Dahiliye Bölüm İçi Eğitimleri
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Bölüm içi Eğitimleri
 • Ekip Lideri Hemşire Eğitimi
 • EKG ve Öldürücü Ritimler Eğitimi
 • Merhamet Yorgunluğu Eğitimi
 • Bebek Dostu Hastane Uygulamaları

Temel Hemşirelik Oryantasyon Programı
Yeni işe başlayan hemşirelik hizmetleri çalışanlarına verilen teorik ve uygulama bölümlerinden oluşan oryantasyon programında; kurum misyon ve vizyonu, hemşirelik uygulamaları, Temel yaşam desteği, enfeksiyon ve izolasyon yöntemleri, cihaz kullanımları, hasta güvenliği ve iletişim gibi konular yer almaktadır. Hemşirelik uygulamalarının içeren beceri eğitimleri ve senaryo uygulamaları Osce laboratuvarında maket üzerinde verilmektedir.
Program başlamadan önce ve program bitiminde sınav uygulanır.
 
Bölüme Özgü Oryantasyon Programları
 • Acil Hemşireliği Oryantasyon programı   
 • Yoğun Bakım Hemşireliği eğitim programı    
 • Pediatri Hemşireliği eğitim programı    
 • Ameliyathane Hemşireliği eğitim programı
 • Anestezi Teknikerleri eğitim programı
Çalışanlar için Hizmet içi eğitimler
 • Hasta Güvenliği
 • Koruyucu Ekipman Kullanımı ve Saçılma Kiti Kullanma
 • Çevre Sağlığı
 • El Yıkama
 • İlaç Güvenliği
 • Ülkem İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekliyorum
 • Olağanüstü Durumlar
 
Yeni başlayan hemşirelere yönelik eğitimler;
 • Temel Hemşirelik Oryantasyon Programı
 • Temel Yaşam Desteği
 • Beceri Geliştirme Eğitimleri
 • Senaryo Uygulamaları
 • Yoğun Bakım Oryantasyon Eğitimi
 • Ameliyathane Oryantasyon Eğitimi
 • Pediatri Oryantasyon Eğitimi
 • Bölüm içi, sürekli eğitimler
 • Temel Yaşam Desteği Resertifikasyon
 • Temel Pediatri Eğitimleri
 • Cerrahi Bölüm içi Eğitimleri
 • Yoğun Bakımlar Bölüm İçi Eğitimleri
 • Ameliyathane Bölüm İçi Eğitimleri
 • Anestezi Bölüm İçi Eğitimleri
 • Dahiliye Bölüm İçi Eğitimleri
 • Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Bölüm içi Eğitimleri
 • Ekip Lideri Hemşire Eğitimi
 • EKG ve Öldürücü Ritimler Eğitimi
 • Merhamet Yorgunluğu
 • Bebek Dostu Hastane Uygulamaları
 
Hasta/ Hasta yakınına verilen eğitimler
 • Hasta Güvenliği
 • Kan Transfüzyonu Süreci
 • Enteral Beslenme Süreci
 • Basınç Yarası Önleme ve Bakımı
 • Pediatri/Yetişkin Diyabetli Hasta Eğitimi
 • Stomalı Hasta Eğitimi
Koç Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri olarak, İnsan Kaynakları yönetimi ile birlikte işe alım ve performans değerlendirmesi süreçlerinde önemle göz önünde bulundurduğumuz özellikler şunlardır:
 • Çağdaş hemşirelik felsefesi ve kavramlarını benimsemek,
 • Kurumun ve hemşirelik hizmetlerinin misyon, vizyon ve değerlerine, politika ve kurallarına sahip çıkıp bunları sorumluluğu altındaki çalışanlara da benimsetebilmek,
 • Kurumun ve hemşireliğin imajını olumlu yönde geliştirme konusunda sürekli çaba göstermek, çalışma arkadaşları ve sorumluluğu altındaki personele yaklaşımları, sözel ya da sözsüz iletişim yollarıyla rol modeli olabilmek,
 • Kaliteli bireyselleştirilmiş ve şefkatli hemşirelik bakımının sağlanmasında istekli, heyecanlı olmak, emeğini sakınmayacak biçimde sorumluluk alabilmek, projeler geliştirebilmek ve bunun için mesleki literatürü yakından izleyebilmek,
 • İletişimi güçlü, dışa dönük, diğer sağlık ekibi üyeleri ve çalışma arkadaşlarıyla olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürebilmek,
 • Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip, hastane üst yönetiminin temsilcisi olarak görev yapmak, sorumluluğu altındaki personelin sorun ve yakınmalarını birim içinde çözebilmek, çözemediklerini uygun şekilde ve önerileriyle birlikte raporlayabilmek,
 • Mantıklı ve objektif kararlar verebilmek, kendini ve çalışma arkadaşlarını sürekli geliştirmeye çalışmak.
 • Terfi ve bölümler arası transferlerde kurum içi ilanlarımıza gelen başvurular ve performans değerlendirmesi baz alınmaktadır.
Çalışma saati haftalık net 45 saattir. Bölüm özelliklerine göre farklı çalışma programları uygulanmakta olup, acil servis, yoğun bakımlar ve yatan hasta katları için 4 x 12 saatlik 2 vardiya (gündüz /gece) bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için web sitemizin İnsan Kaynakları sayfasını ziyaret edebilirsiniz.