MİSYONUMUZ

Etik değerleri esas alarak, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, klinik alanda uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sağlık hizmeti sunumuyla liderlik eden, temel insanlık değerlerine saygılı, yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirerek öncü bir üniversite hastanesi olmaktır.


VİZYONUMUZ

Akademik değerlerle hizmet veren tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla vermekte olduğumuz nitelikli eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürekli geliştirerek sağlık sektöründeki saygınlığımızı sürdürmek ve dünya çapında lider üniversite hastanesi olmaktır.


DEĞERLERİMİZ

 • Hasta güvenliği önceliğimizdir.
 • Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi hedefimizdir.
 • Tüm uygulamalarımızı etik değerlere saygı, bilimsellik, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme anlayışı ilkeleri çerçevesinde sürdürmekteyiz.
 • Araştırma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmak hedefimizdir.
 • Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistemle kendimizi sorgularız.
 • İnsan Kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız.
 • Sunduğumuz eğitim ve sağlık hizmetlerinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.


YAKLAŞIMIMIZ

 • Koç Üniversitesi Hastanesi olarak yönetim anlayışımız, kalite ve çevre politikamız gereği;
 • Hasta, çalışan, öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, beklenti ve haklarını hizmetin her adımında göz önünde bulundurarak, kalite ve çevre ile ilgili yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası standardizasyon ve akreditasyonla Koç Topluluğu gerekliliklerine uymayı,
 • Klinik tıp eğitiminin gerektirdiği hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak için meslek etiği ilkelerine uygun, ekip çalışmasıyla sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almayı,
 • Hasta bakımı standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli önlemleri almayı,
 • Hastalarımızın ve yakınlarının, çalışanlarımızın, öğrenci, araştırmacı ve akademisyenlerimizin memnuniyetini artırmaya özen göstermeyi,
 • Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak, bilimsel araştırmalarda ve yeni uygulamalarda liderlik yapan akademik bir kurum olarak çalışmayı,
 • Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına ve eğitimlerine önem vererek, kalite ve çevre yönetim sistemlerine katılımlarını teşvik etmek suretiyle istihdam için tercih edilebilir hastane ortamı sağlamayı,
 • Hasta ve yakınlarının, çalışanların, öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, taşeronların, tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz toplumun çevre bilincini artırmak için çalışmayı,
 • Paydaşlarımızla çevre konusunda sürekli iletişim içerisinde olmayı,
 • Klinik eğitim ve araştırma çalışmaları, tetkik ve tanı ile tedavi hizmetlerinin çevreye verebileceği olumsuz etkilerini ve çevresel riskleri en aza indirmek amacıyla çevresel unsurları tanımlamayı, izlemeyi, kontrol etmeyi, kirliliği önlemeyi ve çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Hasta bakım kalitesinin sürekliliğini sağlarken, tıbbi ve diğer atıkları yasal gereklilikler çerçevesinde yöneterek atık miktarının azaltılmasını ve doğal kaynakları etkin kullanmak için enerji tasarrufuna yönelik projeler gerçekleştirerek çevrenin korunmasını sağlamayı,
 • Toplam kalite yönetimini esas alarak hasta odaklı, sürekli iyileştirilen süreçlerle ve performanslarını izleyerek şeffaf bir hastane yönetimi modelini benimsemeyi,
 • Hizmet sunumu ve klinik tıp eğitimleri esnasında oluşan atıkların mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edilerek ve çevreye zarar vermesini önleyerek gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı,
 • Bu amaçla oluşturulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı gelecek nesillere aktarmayı taahhüt ediyoruz.