MİSYONUMUZ

Etik değerleri esas alarak, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, klinik alanda uluslararası standartlarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve sağlık hizmeti sunumuyla liderlik eden, temel insanlık değerlerine saygılı, yenilikçi ve girişimci bireyler yetiştirerek öncü bir üniversite hastanesi olmaktır.


VİZYONUMUZ

Akademik değerlerle hizmet veren tıbbi kadromuz ve yetkin çalışanlarımızla vermekte olduğumuz nitelikli eğitim, araştırma ve sağlık hizmetlerini sürekli geliştirerek sağlık sektöründeki saygınlığımızı sürdürmek ve dünya çapında lider üniversite hastanesi olmaktır.


DEĞERLERİMİZ

 • Hasta güvenliği önceliğimizdir.
 • Etkin ve kaliteli hasta bakımı ve tedavisi hedefimizdir.
 • Tüm uygulamalarımızı etik değerlere saygı, bilimsellik, yenilikçilik ve sürekli iyileştirme anlayışı ilkeleri çerçevesinde sürdürmekteyiz.
 • Araştırma, eğitim ve sağlık hizmetlerinde uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurum olmak hedefimizdir.
 • Ölçülebilen ve değerlendirilebilen bir sistemle kendimizi sorgularız.
 • İnsan Kaynağımıza mesleki gelişim ve sürekli eğitim olanakları yaratırız.
 • Sunduğumuz eğitim ve sağlık hizmetlerinde güvenilir ve şeffaf olmak, sürekliliği sağlamak toplumsal sorumluluğumuzdur.


YAKLAŞIMIMIZ

 • Koç Üniversitesi Hastanesi olarak; yönetim anlayışımız, kalite, çevre ve enerji politikamız gereği;
 • Hasta, çalışan, öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, beklenti ve haklarını hizmetin her adımında göz önünde bulundurararak, memnuniyeti arttırmaya özen göstermeyi,
 • Kalite, çevre ve enerji ile ilgili yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası akreditasyon / standardizasyon ve Koç Topluluğu gerekliliklerine uymayı,
 • Klinik tıp eğitiminin gerektirdiği hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak için meslek etiği ilkelerine uygun, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almayı,
 • Hasta bakımı standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli önlemleri almayı,
 • Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak, bilimsel araştırmalarda ve yeni uygulamalarda liderlik yapan, akademik bir kurum olarak çalışmayı,
 • Çalışan yetkinliklerinin arttırılmasına ve eğitimlerine önem vererek; kalite, çevre ve enerji yönetim sistemlerine katılımlarını teşvik ederek, tercih edilebilir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Hasta ve yakınlarının, çalışanların, öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, taşeronların, tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir çevre ve enerji bilincini arttırmaya yönelik paydaşlarımızla sürekli iletişim içerisinde olmayı,
 • Klinik eğitim ve araştırma çalışmaları, etkik, tanı ile tedavi hizmetlerinin çevreye verebileceği olumsuz etkilerini, enerji tüketimini ve çevresel riskleri en aza indirmek amacıyla çevresel unsurları ve enerji verilerini tanımlamayı, izlemeyi, kontrol etmeyi, kirliliği önleyerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Hasta bakım kalitesinin sürekliliğini sağlarken; tıbbi ve diğer atıkları gerektiği gibi yönetmeyi, kirliliği önlemeyi ve geri kazanılabilir atıkları değerlendirebilmek için çalışmalar yapmayı ve doğal kaynakları etkin kullanmayı,
 • Enerji performansını etkileyen, kalite ve hizmet sürekliliğinden ödün vermeden, enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyerek, enerji performansında iyileştirme sağlayarak tasarım faaliyetlerini geliştirmeyi,
 • Atıkların uygun olarak bertaraf edilerek çevreye zarar vermesini önleyerek, sürdürülebilir bir bakış açısıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sağlanması ve böylelikle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı,
 • Toplam kalite yönetimini esas alarak; hasta odaklı, sürekli iyileştirilen süreçler ve performanslarının izlenmesi ile şeffaf bir hastane yönetimi modelini benimsemeyi,
 • Bu amaçla oluşturulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı gelecek nesillere aktarmayı taahhüt ediyoruz.
                                                                                      
  Yayınlanma Tarihi: 01.12.2022
  Revizyon No: 01