Hasta Deneyimi Her Yerde, Her Zaman!

Sağlık sektöründe yeni bir hizmet alanı olan "hasta deneyimi" ülkemizde ilk kez 2015 yılında Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nde kurulan Deneyim Ofisi ile başladı. Koç Üniversitesi Deneyim Ofisimiz ise 2020 yılından beri hastalara hizmet sunmaktadır.

Hasta deneyimi; sağlık bakım kalitesinin ayrılmaz bir bileşeni olan zamanında bakım almak, bilgiye kolay erişmek, sağlık hizmeti sağlayanlar ile iyi iletişim kurmak ve hastaların bakımda aradıkları nitelikli sağlık hizmeti sunumlarını içeren bir alanı tanımlıyor.

Hastalarımızın ve yakınlarının ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığımızı tam olarak görmek ve onlarla etkileşim kurmak için "olağanüstü hasta deneyimi”ni destekleyen bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz.

Deneyim ofisi ekibi olarak hastalarımıza ve yakınlarına önerileri, soruları, endişeleri ve memnuniyetlerini paylaşmaları konusunda yardımcı oluyoruz. 

Hastalarımızın ve yakınlarının geri bildirimleri, başarılarımızı kutlamamıza ve iyileştirme fırsatlarına odaklanmamıza olanak sağlıyor. Kurum olarak en büyük hedefimiz hastaların istekleri doğrultusunda hizmet alması ve beklentilerinin üzerinde hizmet sunarak hasta memnuniyeti sağlamaktadır.

Hastalarımızın deneyimini iyileştirmek ve potansiyel endişelerini gidermek için sizleri dinlemeye ve sesiniz olmaya devam ediyoruz.
 
Sizi odanızda şahsen ziyaret etmemizi ya da geri bildirimlerinizi iletmemizi isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz.  

2022 Koç Üniversitesi Hastanesi - Hasta Deneyim Endeksi;

 
Hasta Deneyimi Endeksi, hastaların bakımını, deneyimlerini ve genel memnuniyetlerini değerlendirmemizi sağlayan bir kalite göstergesidir. Amacımız, yüksek kaliteli sağlık hizmetlerinin güvenli ve hasta merkezli bir şekilde sunulmasını sağlamaktır.
 
 
 
 

Koç Healthcare Online Ayaktan Hasta Deneyim Anketi

 
Hasta memnuniyeti, Koç Üniversitesi Hastanesi'nde yol gösterici bir ilkedir.  Ayaktan Hasta Online Deneyim Anketimiz, güvenli ve yüksek kaliteli bakım hizmetlerimizi iyileştirmek amacıyla, hasta deneyim ve memnuniyeti ölçümlememizi sağlar.

Online Yatan Hasta Deneyim Anketi

 
Koç Üniversitesi Hastanesi’nin kalite göstergesinde kullanılan ölçüm aracı Yatan Hasta Online Deneyim Anketimizin temel hedefi doğrultusunda memnuniyetin artırılması, hasta beklentilerinin ve gereksinimlerin karşılanması kalite geliştirme sürecinde izlediğimiz öncelikli göstergelerdir.
 
Hasta deneyim ve memnuniyeti ölçümlemek amaçlı HCAHPS (the Hospital Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems) anketi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hastanelerde uygulanmakta olan bir ankettir. Aynı zamanda kalite gösterge sürecimizde örnek aldığımız önemli bir kaynaktır. Online Yatan Hasta Deneyimi Anketimiz, hastaların hastanemizde yatışı boyunca bakımını ve deneyimlerini ölçen standartlaştırılmış bir araçtır. Koç Üniversitesi Hastanesi’nin kalite göstergesinde kullanılmakta olan anketimiz, hasta bakımı, taburculuk hakkında bilgilendirme, sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla iletişim gibi hastaların en çok değer verdiği sağlık hizmeti sunumunun çeşitli yönlerini ölçmek için taburcu edilen hastalar üzerinde gerçekleştirilir.