Günümüz sağlık sistemi, 25 yıl önceki teknoloji ve düşünme biçimiyle sürdürülebilir olmayacak. Vakaların büyük bir bölümü önümüzdeki yıllarda ayaktan tanı ve tedavi merkezlerinde çözülebilecek; bölgesel, az yatak kapasiteli küçük merkezler kronik hastalıkların takibi için ön planda olacak. Hastaya göre tedavi algoritmalarının oluşturulması ve sağlıkta dijital dönüşüm önümüzdeki 10 yılda gündemi belirleyecek. Üniversite hastaneleri, birden fazla branşın tedavide yer almasını gerektirecek, kompleks ve nadir hastalıkların tanı ve tedavisinde öncü rol üstlenecek ve yeni ilaçların, yeni umutların kişinin rızası ile gelecek nesiller için denendiği merkezler olacak. 2014 yılında hizmete açılan Koç Üniversitesi Hastanesi, Kuzey Amerika standartlarında en güncel tanı ve tedavi hizmetlerini bu vizyon ile sunmayı hedeflemektedir.

Koç Üniversitesi Hastanesi’nde araştırma laboratuvarlarını ve klinik araştırma ünitesini hastanenin kalbine/merkezine yerleştirdik. Özellikle onkoloji, nörolojik bilimler, enfeksiyon hastalıkları, dolaşım ve solunum grubu disiplinlerinde ve cerrahi işlemler başta olmak üzere, Koç Üniversitesi Hastanesi’ni sadece ülkemizin değil, Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkas bölgesinde referans merkezi haline getirmek istiyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek yüksek riskli ilaç klinik araştırma merkezi olarak faaliyet gösteren Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Merkezi bünyesinde ulusal ve uluslararası Faz 1-4 ilaç araştırmaları yürütülmektedir.

Koç Üniversitesi Hastanesi, ülkemize kalifiye sağlık çalışanı kazandırması misyonu ile Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Fakültesi’nin klinik eğitim, uygulama ve araştırma süreçlerinde ev sahipliği yapmaktadır. Hem tıbbi kadromuzu hem de Koç Üniversitesi tıp ve hemşirelik öğrencilerine ileri düzey beceriler kazandırmayı hedefleyen Rahmi M. Koç İleri Düzey Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkezi (RMK AIMES), Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav (OSCE) merkezi ile klinik yeterliliğin değerlendirilmesi için çalışmalar yürütmektedir. İleri Düzey Robotik ve Endoskopik Cerrahi Merkezi’nde (ARIES) ileri teknoloji ürünü cihazlar eşliğinde en kompleks ameliyat ve girişimler uygulanmakta ve bu teknolojileri Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları çalışanlarına ve dışarıdan katılımcılara öğretmekteyiz.

Dr. Erhan Bulutcu
CEO