Doç. Dr. Mehmet Ali Özen
 • Deney hayvanları (laboratuvar hayvanları) kullanım sertifikası aldı.
 • ÇİLYAD/Çocuklarda ileri yaşam desteği eğitimlerinde eğitimci olarak çalıştı.
 • 2017’de Çocuklarda Mesane Disfonksiyonuna Tanısal Yaklaşım ve Tedavi Sempozyumu’ndalokal düzenleme kurulu üyeliği yaptı.
 • Marmara Pediatri Derneği’nin düzenlediği 7.Marmara Pediatri Kongresi 2020 En İyi Sözlü Bildiri Ödülü’nü kazandı.
 • Türkiye Çocuk Cerrahisi ve Pediatrik Üroloji Derneği, Pediatrik Kontinans Derneği ve Pediatrik Üroloji Derneği Eğitim Kurulu üyesi.
 
 • Başlıca klinik ilgi alanları şöyle:
  • Çocuk ürolojisi,
  • Hipospadias,
  • Mesane hastalıkları, idrar kaçırma,
  • Gömülü penis, sünnet, hidrosel, inguinal herni,
  • Üreteropelvik bileşke darlığı (Böbrek çıkış darlığı), üreterovezikal bileşke darlığı,
  • Vezikoüreteral reflü (Böbreğe idrar kaçağı),
  • Böbrek tümörleri (Wilms tümörü vb.),
  • Posterior üretral valv (üretrada doğuştan olan darlık),
  • Endoskopik/laparoskopik cerrahi,
  • Üriner sistem taş hastalıkları,
  • Böbrek tümörleri (Wilms tümörü vb.),
  • Teratomlar (sakrokoksigeal teratom vb),
  • Yenidoğan hastalıkları (özofagus atrezisi, duodenal-ince barsak atrezileri, anal atrezi vb).

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Eğitim Kurulu Üyesi Pediatrik Üroloji Derneği 2018 - Halen
Eğitimci ÇİLYAD/Çocuklarda İleri Yaşam Desteği, Vasküler ve Kemik İçi Yollar 2012 - 2015
Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Eğitimi Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği 2006 - 2012
Tıp Eğitimi İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 2001

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Uzman Doktor Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği 2015 - Halen
Uzman Doktor Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği 2015
Uzman Doktor Trabzon Numune ve Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği 2012 - 2015