T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı Koç Üniversitesi Hastanesi Doku Tipleme Laboratuvarı, Avrupa Komisyonu tarafından 2,5 milyon avro ile fonlanmaya layık görülen Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi - TIREX (https://kutirex.ku.edu.tr/) bünyesinde yer almaktadır. Laboratuvarımız, organ ve kök hücre/kemik iliği nakli hastaları için nakil öncesi ve nakil sonrası gerekli doku uyumu ve immün (bağışıklık) reaksiyon testlerini ileri tekniklerle gerçekleştirmektedir. TIREX Mükemmeliyet Merkezi, araştırma altyapısı, uluslararası kabul görmüş organ nakli cerrahları ve bilim insanlarıyla ülke ve bölgedeki transplantasyon (nakil) immünolojisi konusunda yapılan bilimsel çalışmaları tetiklemeyi ve nakil hastalarının hayat kalitesini iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

Laboratuvarımızda verilen hizmetler “İmmüngenetik”, “Tıbbi Biyoloji” ve “İmmünoloji” uzmanlık alanlarını kapsamakta, Üroloji, Cerrahi, Nefroloji, Hematoloji, Onkoloji, Romatoloji, Patoloji, Dermatoloji, Göz Hastalıkları ve Dahili Bilimler uzmanlık alanlarını da yakından ilgilendirmektedir.

Doku Tipleme Laboratuvarı, organ yetmezliği ve aplastik anemi, lösemi ve lenfoma gibi hematolojik bozukluklar sonucu uygulanan organ ve kemik iliği nakli tedavisi için gerekli immüngenetik tetkikleri sunmaktadır. Test sonuçları ayrıca, doku grupları (HLA) ile ilişkili Behçet, ankilozan spondilit, çölyak, narkolepsi ve sedef gibi hastalıklarda tanı koyma ve tedavi protokolü geliştirmede de kullanılmaktadır. Yine sedef ve Crohn hastalıklarının tedavisinde kullanılan Ustekinumab ve HIV-1 tedavisinde kullanılan Abakavir gibi ilaçlara karşı duyarlılık reaksiyonu gelişme riskini belirlemede bölümümüzde yapılan tetkiklere başvurulmaktadır.


Tel: 0850-2508250 (İç Hat: 23244)
Email: KUH-DTL@kuh.ku.edu.tr1) Doku Tiplendirme
Doku tiplendirme testleri, İnsan Lökosit Antijeni (HLA) Sınıf I (A, B, C) ve Sınıf II (DRB1/3/4/5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1) allelleri için PCR-SSO (Polymerase Chain Reaction Sequence-Specific Oligonucleotide) yöntemiyle düşük çözünürlükte ve NGS (Next Generation Sequencing) yöntemiyle yüksek çözünürlükte yapılmaktadır.

2) Anti-HLA Antikor Tayini (Panel Reaktif Antikor, PRA/Donöre Spesifik Antikor, DSA)
HLA Sınıf I (A, B, C) ve Sınıf II (DRB1/3/4/5, DQA1, DQB1, DPA1, DPB1) antijenlerine spesifik antikorların tayini, Tarama ve yüksek çözünürlüklü Single Antigen Bead yöntemleriyle hassas Lumineks flow sitometri sisteminde belirlenmektedir.

3) Crossmatch Testleri
Crossmatch (çapraz karşılaştırma) testleri, donöre spesifik antikor yokluğunu/varlığını göstermek amacıyla, hasta ve verici adayları arasında, komplemana bağımlı sitotoksisite (Complement-Dependent Cytotoxicity - CDC) ve flow sitometri (Flow Cytometry - FC) metotlarıyla yapılmaktadır.

Laboratuvarımızın bağlı olduğu Koç Üniversitesi Organ Nakli Merkezi, tüm böbrek nakli hasta ve vericilerine doku antijen alt gruplarının tamamı için (11 lokus; HLA-A, -B, -C, -DRB1/3/4/5, -DQA1, -DQB1, -DPA1 and -DPB1) doku tiplemesi yapan Türkiye'deki tek merkezdir. Organda büyük hasarlara yol açabilecek olası red reaksiyonlarını önlemek için merkezimizde tüm hastalara nakil öncesi hazırlık döneminde yüksek hassasiyete sahip Single Antijen HLA Antikor testleri yapılmaktadır. Yaptığımız ileri testler ile nakil öncesi yüksek riskli hastalar belirlenmekte, nakiller ve nakil sonrası takip yenilikçi tedavi konseptleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu sistematik yaklaşım sayesinde merkezimizde daha fazla hastaya daha yüksek başarı oranları ile nakil yapılmaktadır.
 
Verdiğimiz sağlık hizmetleri, Koç Üniversitesi Organ Nakli İmmünoloji Araştırma Mükemmeliyet Merkezi TIREX bünyesinde yürütülen ve aşağıda sıralanan konuları kapsayan klinik ve laboratuvar araştırmalarla aralıksız desteklenmektedir:
  • Sensitize hastalar için çapraz nakil ve desensitizasyon tedavilerini de içeren integratif çözümler
  • İmmünsüpresif ilaçların yan etkileri önlemek ve nakil sonuçlarını daha üst seviyelere taşımak için laboratuvar destekli ‘hastaya özel’ tedaviler
  • Nakil sonrası hasta takibinin optimizasyonu
  • Sensitizasyonun önlenmesi ve tedavisi
  • Hasarlı organın işlevselliğini yeniden oluşturma
  • Organda hücre ölümü ve bağışıklık sistemi saldırısına karşı direnci geliştirme amaçlı uygulamalar
  • Başarısız nakil olan hastalarda başarılı nakil şansının arttırılması
  • Yabancı doku gruplarını yok etmek ve bağışıklık sistemini kontrol eden hücreleri tetiklemek yoluyla nakledilen organa karşı duyarsızlığın geliştirilmesi

Laboratuvarımızda gerçekleştirilen rutin hizmetlere ait ayrıntılı bilgilere Koç Üniversitesi Hastanesi Doku Tipleme Laboratuvarı Test Rehberi’nden, TIREX ile ilgili bilgilere ise https://kutirex.ku.edu.tr/ e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.