Koç Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi ve KVC Yoğun Bakım Ünitesi, çok ileri teknoloji ve özel deneyim gerektiren tedavi ve uygulamalarıyla ülkemizin önde gelen merkezleri arasında ilk sıralarda yerini alıyor. Cerrahlarımız en kompleks bebek ve çocuk kalp ameliyatlarını, kalp kapak tamir veya yapay kapakla değiştirme ameliyatlarını ve her çeşit koroner by-pass (CABG) ameliyatlarını, kalp çalışmaya devam ederken yapabiliyor. Ayrıca Koç Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü’nde kalpten çıkan ana arter aort damarının göğüs ve batın anevrizma ve diseksiyon ameliyatları, beyni besleyen boyundaki iki ana arter, karotis arter ameliyatı ile aynı seansta koroner arter bypass cerrahisini de başarıyla uygulanabiliyor.
 
Kalp ve Damar Cerrahisi ve KVC Yoğun Bakım Ünitesi ekibimiz güvenilir ve deneyimli uzmanlardan oluşuyor. Bölümümüzde kalp ve damar cerrahları, kardiyologlar, invaziv kardiyologlar, damar cerrahları, kardiyak anestezistler, radyologlar, girişimsel radyologlar, nükleer tıp uzmanları, kardiyak yoğun bakım uzmanları, hemşireleri ve ekokardiyografi uzmanları multidisipliner bir yaklaşımla işbirliği içinde çalışıyor. Kalp ve damar cerrahisi ve kardiyak anestezi uzmanlarımız, deneyimli hemşire kadromuz, teknisyenlerimiz ve portörlerimiz hastalarımıza 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Yüksek teknoloji ve donanım, akıllı çözümler, özenle planlanan süreçler ve ekip çalışması, bölümümüzde sunduğumuz tıbbi hizmet kalitesini daima en yüksek seviyede korunmamızı sağlıyor.
 

Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Alt Servisleri

 • Noninvaziv Kardiyoloji Tanı Merkezi,
 • İleri kardiyovasküler görüntüleme, 
 • Girişimsel hibrid kardiyak katerizasyon laboratuvarları,
 • Girişimsel Kalp Kapağı Hastalıkları Bölümü,
 • Kalp Cerrahisi Servisi,
 • Kardiyovasküler Yoğun Bakım Servisi,
 • Koroner Yoğun Bakım Servisi,
 • Telemetri Hemşireliği ile Takip Servisi,
 •  Kardiyak Rehabilitasyon Bölümü,
 • Arteryel ve Venöz Hastalıklar.
BBLOK BBLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Kalp cerrahisi
Koroner bypass cerrahisi ameliyatları çeşitli yöntemlerle gerçekleştiriliyor.
 
Yüzde yüz çalışan kalpte ameliyat
Kalp-akciğer makinesine bağlı oluşan yan etkileri önlemesi, daha kısa yoğun bakım süresi ve normal yaşama daha hızlı dönüş sağlamak amacıyla hizmet veriyoruz.
 
Yüzde yüz atardamar kullanarak ameliyat
Bacaktan alınan damarlara göre damarların daha uzun açık kalması için bu yöntem tercih ediliyor.
 
Aorta dokunmadan ameliyat
Aorta “dokunmanın” neden olabileceği beyin komplikasyonlarından korunmak için yapılıyor.
 
Minimal invaziv ameliyat
Uygun hastalarda göğüs kemiğini tamamen açmadan yapılan ameliyat yöntemi.
Uyanık ameliyat
Genel anestezi alması sakıncalı olan ve/veya hastanede kısa süre kalmak isteyen hastalar için uygulanan bir yöntem.
 
Kalp kapağı cerrahisi
 • Kompleks kalp kapağı tamir ameliyatları,
 • Yüksek riskli hastalara ameliyat olma imkanı sağlayan özel cerrahi teknikler,
 • Uygun hastalarda göğüs kemiğini tamamen açmadan yapılan ameliyatlar.
 
Aortik anevrizma ve aort diseksiyon cerrahisi:
 • Özel cerrahi tekniklerle, kompleks aort ameliyatlarının  düşük riskle uygulanması,
 • Uygun hastalarda, göğüs kemiğini tamamen açmadan minimal invaziv ameliyat tekniği.
 
Re-operasyon:
Daha önce bir veya daha fazla kalp ameliyatı olmuş olan hastalar için yapılan ameliyatlar.
 
Yüksek riskli kalp cerrahisi
Başka merkezlerde ameliyat olamaz denilen veya kalp ameliyatı olmak için çok yüksek riskli bulunan hastalara yönelik özel yöntemler.
 
Doğumsal kalp hastalığı cerrahisi
Pediatrik Kardiyoloji bölümü ile değerlendirilen hastalar, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası pediatri yoğun bakım uzmanları ile ortak bir ekip çalışması yakın takip tedavisi planlanır.
 
Robotik kalp cerrahisi