Kemik İliği Nakli Bölümü’müzde Otolog ve allojenik olmak üzere tüm kök hücre nakilleri gerçekleştirilebiliyor.
Henüz dört yıllık bir geçmişi olmasına rağmen gerek kadrosu gerekse ekipmanlarıyla kendini geliştiren ünitemiz yurtdışından gelen hastalarımıza da hizmet veriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması bulunan ünitemizde, Türk vatandaşların kök hücre nakil işlemleri için hiçbir ek ücret talep edilmiyor. Yıllık ortalama 60 kemik iliği transplantasyonu gerçekleştiren ünitemizde hastalarımızın yüzde 20’si yurtdışından geliyor. Otolog Kök Hücre Nakli

(Hastanın kendisinden toplanan kök hücrelerin yine kendine nakledilmesi)Allojenik Kök Hücre Nakli

(Doku uyumu olan başka birinden kök hücre nakli)
 

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüzde hematolojik malignite tanısı (akut lösemi, lenfoma ve multiple miyeloma gibi) ve bazı selim hematolojik hastalık tanısı almış (aplastik anemi, talasemiler gibi) hastalara hizmet veriliyor. Testis kanseri gibi farklı türlerde de tanı almış bazı hastalar da ilgili tıbbi onkoloji hekimleri tarafından birimimize gönderilebiliyor.
Bölümüzde iç hastalıkları ve hematoloji uzmanları hizmet veriyor.