Koç Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Servisimiz, 2014 yılında hasta kabule ve tıp fakültesi öğrencilerine acil tıp eğitimi vermeye başladı. 2019’da ise asistan eğitimi konusunda yetkilendirildi. Acil Tıp Anabilim Dalı kadromuz, doçent düzeyinde bir acil tıp öğretim üyesi ve 8 acil tıp uzmanından oluşuyor.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı olarak şefkatli bir ortamda saygılı, nazik ve mümkün olan en yüksek kalitede klinik sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz. Misyonumuzda da belirtildiği gibi verdiğimiz hizmeti eğitim ve araştırma ile bütünleştirerek, hastalarımıza ve onların ailelerine eşsiz, yenilikçi bir acil tıbbi bakım sağlamayı amaçlıyoruz. Acil servisimizin ekip üyelerinin her biri, rolü ne olursa olsun hastalarımızın mümkün olan en iyi bakımı alması için çaba gösteriyor. Tüm personelimizle birlikte hem birbirimiz hem de hastalarımız için destekleyici, güvenli ve saygılı bir ortam oluşturmak için çalışıyoruz.  Acil servisimiz, hastalarımıza verilen değeri artırmak amacıyla en iyi tıbbi yardımı en ideal koşullarda, en ideal zamanda sağlayabilmek adına faaliyetlerini sürdürüyor.

Acil servisimizde, her hastamıza dünya standartlarında müdahale edebilecek tecrübeli hekim kadromuz ve sağlık personelimizin yanı sıra gerekli her tür teknik donanım ve fiziki altyapıya sahibiz. Hastanemiz Acil Tıp Kliniği içerisine hastalarımız, triyaj sırasına göre şikayetleri sorgulanarak ve tansiyon, nabız, ateş, solunum parametreleri kayıt altına alınarak kabul ediliyor.
 
ABLOK ABLOK
M.Kat MKat
7/24 7/24
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Acil servisimizde hasta bakımı ve değerlendirme süreci, acil tıp uzmanlarımızca yönetiliyor. Servisimizde çocuk acil servisi de yer alıyor ve bu alanda pediatri uzmanlarımız hizmet veriyor. Gerektiğinde diğer branşlardan konsültasyon desteği alınıyor.
 
Acil servis; herhangi bir şikâyet ile başvuran hastalarda sakatlık veya ani ölüme neden olabilecek durumların saptanarak ilk tedavilerinin yapıldığı birimdir. Acil Tıp Kliniğimizde aşağıdaki durumlar ve sağlık sorunlarına yönelik erken tanı tespiti ve müdahaleler yapılmaktadır.
 
  • Ani gelişen ve hayatı tehdit edebilen durumların erken tanı ve tedavi süreçleri
  • Multipl travma vakalarına güncel algoritmalara göre yaklaşım
  • Uzuv ve organ yaralanmaları
  • Kesi ve kanamalar
  • Kalp krizi, ani kalp durması gibi hayati risk oluşturan durumlar
  • İnme gibi sağlık sorunları