Değişen yaşam ve çevre koşulları ile beslenme alışkanlıkları, alerjik ve immünolojik hastalıkların görülme sıklığını artırdı. Koç Üniversitesi Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü olarak erişkin hastalar için üst ve alt solunum yolu ile deri, besin ve ilaç alerjilerinin tanı ve tedavi hizmetleri sunuyoruz.

Dünyada kabul gören ileri tıbbi uygulamaları kısa sürede hastalarla buluşturan bölümümüz, bilimsel ve etik yaklaşımı ve akademik üretkenliği ile Türkiye’de alanındaki sağlık kurumları arasında en ön sırada yer alıyor. Kanıta dayalı tanı ve tedavi yöntemleriyle ekibimiz, hastalarımızın tercihlerine saygı prensibinden ve tıbbi hizmetlerde mükemmellik anlayışından ödün vermeden faaliyetlerini sürdürüyor.

Koç Üniversitesi Hastanesi Alerji ve İmmünoloji Bölümü, fiziki şartları ve yatak sayısıyla da öne çıkıyor. İmmünoterapi tedavisi alan hastalarımız, aşılarını özel işlem odasında oluyor ve bir süre gözlem altında tutuluyorlar. Alanında güncel gelişmeleri yakından takip eden uzmanlarımız, tüm tedavi yöntemleri konusunda hastalarımızı tam olarak bilgilendirerek, onların alerjenik yapılarını daha iyi tanımalarını sağlıyor.

Bölümümüz, ileri teknolojik donanım ve özel deneyim gerektiren ve az sayıda merkezde gerçekleştirilen tıbbi uygulamalarıyla da fark yaratıyor.
 

Alerji ve İmmünoloji Bölümü Uygulamaları

 • Alerjik ve immünolojik hastalıklar konusunda sunduğumuz ilaç desensitizasyonu (bağışıklık sisteminin ilaçlara verdiği yanıtın ve tolerans düzeyinin ölçülmesi),
 • Astım ve ürtiker hastalarında yeni tedavi uygulamaları olan biyolojik ajanlarla tedavinin yanı sıra immünoterapi uygulaması,
 •  Özellikle onkolojik hastalarda uygulanan kemo- terapötik ve biyolojik tedaviler ve desensitizasyon uygulamaları,
 • Alerjilerin belirlenmesine yönelik deri prik testlerinin yanı sıra lokal ya da genel anestezi öncesi deri testleri.
 

Alerji ve İmmünoloji Bölümü Alt Servisleri

Bölümümüzde günlük hasta bakım ve takip hizmetinin yanı sıra tıp fakültesi öğrencileri ve asistan eğitimi de yürütülmektedir. 

Göğüs hastalıkları, iç hastalıkları, alerji ve immünoloji, pediatri ve pediatrik alerji uzmanları, asistanları ve laboratuvar teknisyenleri için belirli aralıklarla ilgili diğer alanların da ortaklığında mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimi kursları düzenlenmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

Hastalarımız sıklıkla şu şikayetlerle alerji ve immünoloji bölümüne başvuruyor:
 • Solunum sistemi hastalıklarında; alerjik rinit ve astım
 • Deri alerjilerinde; atopik dermatit, ürtiker; anjioödem, herediter anjioödem, kontakt dermatit
 • Gastrointestinal sistem hastalıklarında; besin alerjileri, eozinofilik özafajit, proktokolit
 • İlaç alerjileri,
 • Besin alerjileri,
 • Anafilaksi,
 • Böcek alerjileri
 • Göz alerjileri
Bölümümüzde tanı amaçlı şu test ve tetkikler yapılıyor:
 • Deri prick testi
 • İlaç ve besin alerjisine yönelik cilt ve oral provokasyon testleri
 • Spirometri, reverzibilite testi,
 • Metakolin ile bronş provakasyon Testi,
 • Karbonmonoksit difüzyon kapasitesi ölçümü (DLCO Testi),
 • Vücut pletismografı ile ölçülen akciğer volümleri,
 • İmpulse osilometri,
 • Göğüs içi Basınç ölçümü (MIP, MEP),
 • Kardiyopulmoner egzersiz testi (KPET),
 • Exhale nitrik oksit (FENO) ölçümü,
 • 6 dakika yürüme testi,
 • Arter kan gazları,
 • Otolog serum testi,
 • Diğer laboratuvar (Rekombinant allerjen spesifik ıg E vb) ve kan tetkikleri.