Çocuk cerrahisinin her alanında faaliyetlerini başarıyla yürüten kliniğimizde, özellikle Üriner-fekal İnkontinas, Pelvik Taban Eğitimi, Ürodinamik Çalışmalar Merkezi ve Organ Nakli Merkezi, kolay tedaviye erişemeyen hasta gruplarımız için hizmet veriyor.

Üriner-fekal İnkontinas, Pelvik Taban Eğitimi, Ürodinamik Çalışmalar Merkezimizde doğru işeme eğitimi, işeme ve defakasyon posturlarından, pelvik taban kasları-sfinkterlerin doğru kullanımına kadar animasyonlu biofeedback terapileri uygulanıyor. Tarama testleri sonucuna göre gerekli hastalara psikoterapi desteği de sağlanıyor. Merkezde çocuklar UF, UF/EMG, ürodinami, USG ile değerlendirilebilyor. Uzmanlarımız bu merkezde, çocuk nefrolojisi, çocuk gastroenterolojisi ve çocuk psikiyatrisi bölümleriyle multidisipliner yaklaşım ve güncel-kanıta dayalı tedavileri sunabilmeyi amaçlıyor.

Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği, hastalarına yüksek kalitede hizmet vermekle kalmıyor, ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim halinde evrensel bilgi üretimine de katkıda bulunuyor. Alanında deneyimli doktorlarımız ve dünya standartlarındaki donanımıyla kliniğimizde, ileri tıp teknolojilerine hakim bilimsel ve etik yaklaşımı ön planda tutan bir merkez olarak uluslararası çalışmalar yürütülüyor.

Çocuk cerrahisinin hizmet verdiği tüm alt servislerde kliniğimiz, en ileri tıbbi ve cerrahi yaklaşımları ile ulusal ve uluslararası alanda en yüksek standartlara sahip örnek ve referans merkezler arasında yer alıyor. En önemlisi, Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği bebeklerin, çocukların ve ailelerin de güvendiği bir merkez. Hizmet vermeye başladığı günden itibaren ekibimizin uzmanlık alanlarına giren konularda, bebek ve çocuklar her türlü şikayetlerine yanıt bulabiliyor, tanı, tedavi ve uzun dönem takip için çocuk ve aileler, merkezimize güvenle geliyor. • Tam donanımlı her yaş grubuna uygun alt yapıya sahip ameliyathane
 • Tam donanımlı yenidoağan ve pediatri yoğun bakımları
 • Kliniğin içerisinde organ nakli deneyimi
 • Laparoskopik cerrahi (yenidoğan döneminden itibaren)
 • Bronkoskopi
 • Özofagoskopi
 • Sistoskopi, üreterorenoskopi
 • Nefroüroloji konseyi
 • Onkoloji konseyi
 • Endokrinoloji-genetik konseyi
 • Perinatoloji konseyi
 • Aerodigestive komitesi
 • Organ nakli konseyi

İdrar- gaita kaçırma, mesane-barsak disfonksiyonlarında çocuk cerrahisi, çocuk nefrolojisi, çocuk gastroenterolojisi, çocuk psikiyatrisi destekli multidisipliner değerlendirme yapılan, üroterapi, animasyonlu biofeedback, TENS, UF/EMG, ürodinami çalışmalarını içeren merkez.

Yenidoğan;

 • İntestinal darlıklar, fistüller, atreziler
 • Diyafram hernileri
 • Omfolosel/gastroşizis
 • Safra yolları atrezisi
 • Posterior üretral valv
 • Hidrosel, inguinal herni,inmemiş testis
 • Sünnet
 

Çocuk Ürolojisi;

 • Üreteropelvik bileşke darlığı
 • Üreterovezikal bileşke darlığı
 • Üreterosel
 • Posterior üretral valv
 • Nörojen mesane bozukluğu
 • İdrar kaçırma, işeme bozukluğu, mesane hastalığı
 • İşeme eğitimi, biofeedback üroterapi
 • Üfoflovmetri/EMG, Ürodinami
 • Taş hastalıkları
 • İnmemiş testis
 • Hipospadias
 • Varikosel
 • Mesane ekstrofisi/epispadias
 

Çocuk Onkolojisi;

 • Böbrek tümörleri (Wilms tumor vb)
 • Karaciğer tümörleri (Hepatoblastom)
 • Teratomlar (Sakrokosigeal)
 • Organ Nakli

BBLOK BBLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

 • Yenidoğan cerrahisi
 • Çocukluk çağının cerrahi ya da endoskopik girişim gerektiren acil durumları
 • Abdominal organ sistemleri ile ilgili cerrahiler
 • Günübirlik cerrahiler (sünnet, inguinal herni, hidrosel, umblikal herni, inmemiş testis, dil altı bağı vb)
 • Üriner sistem cerrahisi (böbrek, üreter, mesane, üretra, testis vb)
 • Genital sistem cerrahisi (labial sineşi, cinsiyet gelişim farklılıkları, gömülü penis, hipospadias vb)
 • İdrar kaçırma, işeme bozuklukları mesane hastalıkları
 • Gaita kaçırma
 • İdrar ve gaita kaçırmanın invazif olmayan biofeedback terapileri
 • Çocukluk çağı tümörleri
 • Tümör hastalarının tedavileri için IV port katater takılması
 • Baş ve boyun cerrahisi
 • Cerrahi göğüs hastalıkları
 • Travma
 • Organ nakli
 • Gerekli durumlarda böbrek nakli öncesi diyaliz katateri takılması
 • Fetal cerrahi
 • Bronkoskopi, özofagoskopi, sistoskopi, üreterorenoskopi ve laparoskopik cerrahi
 • Nefroüroloji, onkoloji, endokrinoloji-genetik ve organ nakli konseyleri.
 • Yenidoğan ve ileri yaş döneminde sünnet, yumurtaların-testislerin inmemesi, yerinde olmaması, kasık ve yumurtalarda şişlik-ağrı, pipide eğrilik, gömüklük, şekil bozuklukları, dış üretra açıklığının normal yerinde olmaması
 • Gece ve/veya gündüz idrar kaçırma, kanlı idrar yapma, idrar yollarında taş, böbrek çıkışında darlık, böbreklere idrar kaçağı-vezikoüreteral reflü
 • Doğuştan olan intestinal atreziler (özofagus, duodenum, ince ve kalın barsaklar, anal atreziler), safra yolları atrezisi, sonraki dönemlerde safra kesesinde taş, polip, karaciğerde kist-kitle
 • Göbekte akıntı, kanama, şişlik, rektal kanama, kanlı gaita, anüste çatlak, kabızlık, gaita kaçırma, kıl dönmesi, karın ağrısı, apandisit şüphesi, invajinasyon-barsak düğümlenmesi
 • Oral beslenme güçlüğü, yutma bozukluğu, gastroözofageal reflü-aspirasyon gelişimi
 • Kız çocuklarında genital bölgede yapışıklık, overlerde kist-kitle
 • Solunum veya sindirim sistemine yabancı cisim kaçması
 • Boyunda şişlik, kitle, ağrı, akıntı
 • Karında ele gelen kitle, tümöral yapılar
 • Memede şişlik, kitle