Prof. Dr. Cem Uzun
 • Türkiye’de alanında ilk araştırma ve uygulama merkezi olan Mirko Tos Kulak ve İşitme Araştırma Merkezi'nin Kurucusu ve ilk Başkanı (2018-2022)
 • Balkan Kulak Burun Boğaz, Baş-Boyun Cerrahisi Derneği (Balkan ORL-HNS) Genel Sekreteri (2014-halen)
 • Uluslararası Koklear İmplant Derneği (ICIS) Yönetim Kurulu Üyesi (2022-halen)
 • Otoloji Nörootoloji Derneği (ONO-DER) Yönetim Kurulu Üyesi (2022-halen)
 • Türk KBB-BBC Derneği 2022 Ulusal Kongre Başkanı
 • Türk KBB-BBC Derneği Bilim Kurulu Üyesi (2020-halen)
 • Trakya KBB-BBC Derneği'nin Kurucu Başkanı (2007-2009)
 • Sağlık Bakanlığı Yenidoğan İşitme Tarama Programı Trakya Bölgesi Eğitim Komitesi Başkanı (2008-2022)
 • Trakya Üniversitesi Koklear İmplant Konseyi Başkanı (2011-2022)
 • Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) KBB Bölümü Delegesi (2012-2020)
 • Avrupa Bilim Editörleri Derneği (EASE) Başkan Yardımcısı (2021-halen)
 • EASE Bölge Şubeleri Komitesi Başkanı (2021-halen)
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ULAKBİM TR Dizin Bilim Kurulu Üyesi (2018-halen)
 • Türkiye'deki tıp fakülteleri dergileri arasında SCIE'de indekslenen tek dergi olan Balkan Medical Journal'da 2004-2018 yılları arasında çeşitli editörlük görevi. Baş-editör olduğu dönemde dergi Medline’a kabul edilmiş ve etki faktörü 1’in üstüne çıkarak 3. çeyreğe yükselmiştir.
 • Balkan ORL-HNS uluslararası KBB-BBC dergisi Baş-editörü (2022-halen)
 • Kulak Burun Boğaz, Otoloji, Odyoloji, Bilimsel yazım, Editörlük, Dergi yönetimi ve Yayın etiği konularında birçok ulusal ve uluslararası çalıştay, sempozyum ve konferans düzenlemiştir.
 • Kulak Burun Boğaz alanında, çoğunluğu uluslararası dergilerde yayınlanmış,100’ün üstünde yayının yazarı olup, ayrıca bilimsel yayıncılık ve sualtı hekimliği ile ilgili konularda da çeşitli eserleri bulunmaktadır.
 • 250'den fazla sunumu ve ağırlıklı olarak uluslararası bilimsel toplantılarda davetli konuşmacı veya eğitmen olarak konuşması bulunmaktadır.
 • Trakya Üniversitesi “Üstün Genç Öğretim Üyesi Ödülü”, “Teşekkür Belgesi” (neredeyse her yıl) ve üniversitenin en prestijli ödülü olan “Bilim Ödülünü” almıştır.
 • Türkiye Sualtı Araştırmaları Derneği tarafından “Yılın Araştırmacısı Ödülü” ile ödüllendirilmiştir.
 • Amerikan Kulak Burun Boğaz - Baş ve Boyun Cerrahisi Akademisi tarafından Türkiye ve Balkanları temsilen “İyi Niyet Elçisi” olarak onurlandırılmıştır.
 • Klinik Tıp alanında Türkiye'den sadece iki akademisyene verilen Danimarka Hükümeti bursuyla Kopenhag Üniversitesi'nde (2000) ve
 • Fulbright bursuyla Miami Üniversitesi Miami Kulak Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştı (2008-2009).
 • Ulusal ve uluslararası kongrelerde birçok en iyi poster ödülü aldı.
 • Otoloji-otonöroloji ve odyoloji alanında, biri uluslararası olmak üzere iki patenti vardır: “Çift Kanallı Otoakustik Emisyon Cihazı” ve “Koklear implantlarda uzamsal seçiciliği ve konuşmayı ayırt etmeyi teşvik etmek için yeni bir elektrot frekans kodlaması yöntemi”.
 
 
 • Başlıca klinik ilgi alanları:
  • Çocuk ve yetişkinlerde kronik otit ve sekkelleri cerrahisi,
  • Effüzyonlu otit tedavisi,
  • Kolesteatoma cerrahisi,
  • Otoskleroz cerrahisi,
  • Östaki borusu fonksiyon bozukluğu tedavisi,
  • Dış ve orta kulak atrezisi cerrahisi,
  • Koklear implantasyon cerrahisi,
  • İşitme kayıpları tedavisi,
  • Tinnitus ve vertigo tedavisi,
  • Periferik fasyal paralizi tedavisi,
  • Adenodektomi ve tonsillektomi,
  • Parotis cerrahisi,
  • Çocuk ve erişkinlerde boyun kitleleri tedavisi,
  • Septoplasti ve endoskopik sinüs cerrahisi,
  • Larenks nodül ve polipleri cerrahi tedavisi,
  • Erken evre larenks kanseri tedavisi.

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Uzmanlık Eğitimi Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB ve BBC 1991 - 1995
Tıp Eğitimi İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1984 - 1991

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Prof. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD 2006 - 2022
Rektör Yardımcısı Trakya Üniversitesi 2016 - 2019
Genel Sekreter Trakya Üniversitesi 2016 - 2018
Postdoc Araştırmacı Miami Üniversitesi Miami Kulak Enstitüsü 2008 - 2009
Ziyaretçi Öğretim Üyesi Kopenhag Üniversitesi Gentofte Hastanesi 2001
Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D. 2000 - 2006
Yrd. Doç. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D. 1997 - 2000
Uzm. Dr. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB A.D. 1995 - 1997