DOKTORLARIMIZ

Prof. Dr. Önder Ergönül

Enfeksiyon Hastalıkları

Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Önder Ergönül
 • Koç Üniversitesi İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID) Direktörü
 • Türkiye Bilim Akademisi (BA), bir dönem başkanlığını da üstlendiği Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği üyesi.
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases’e (ESCMID) Yönetim Kurulu üyesi.
 • Kazandığı ödüllerin bazıları:
  • Bayındır Hastanesi Araştırma Ödülü - 2004,
  • Türk Tabipleri Birliği Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü - 2007
  • Koç Üniversitesi Üstün Araştırma Ödülü – 2017
 • 3 kitap editörlüğü, ulusal ve uluslararası mecrada yayımlanan 150 makale15 kitap bölümü bulunuyor.

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Yüksek Lisans Harvard School of Public Health, Halk Sağlığı Sayısal Yöntemler 2002 - 2003
Uzmanlık Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1991 - 1996
Tıp Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1982 - 1989

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Bölüm Başkanı/ Prof. Dr. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü ve Halk Sağlığı 2011 - Halen
Bölüm Başkanı/ Prof. Dr. Amerikan Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları 2011 - Halen
Prof. Dr. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü 2006 - 2010
Uzm. Dr. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği 2003 - 2006
Araştırma Görevlisi University of Utah, Infectious Diseases Department, Clinical Epidemiology Division 2000 - 2002