Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü; tıbbi etiğe sıkı sıkıya bağlanmış, genç ve dinamik kadrosuyla güncel tıbbi gelişmeleri yakından takip ederek, tedavideki yeni uygulamaları en kısa zamanda hastalarının hizmetine sunmak için çalışıyor. Ekibimiz ayrıca akademik üretkenliğiyle pek çok ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaya katkı sağlıyor.


Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü Uygulamaları

 • Robotik ve torakoskopik kanser cerrahisi,
 • Tam donanımlı radyoloji, girişimsel radyoloji ve nükleer tıp bölümlerimizin desteğiyle akciğer kanserinde hızlı tanı ve tedavi,
 • Akciğer kanserinin uzun dönem hassas takibi,
 • Multidisipliner kanser toplantıları ile torasik malignitelerde multidisipliner tedavi yaklaşımı,
 • Tüm hastalıkların göğüs cerrahisi, göğüs hastalıkları, medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi, radyoloji, girişimsel radyoloji, nükleer tıp, kardiyovasküler cerrahi, anestezi, genel cerrahi ve diğer branşlarla birlikte multidisipliner bir ortamda değerlendirilebilmesi,
 • Multidisipliner yaklaşım gerektiren tüm hastalıklarda her an hazır branşlar,
 • ​Ameliyat sonrası ağrı yönetiminde anestezi ekibi desteği.


Göğüs Cerrahisi Bölümü Alt Servisleri

Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, robotik, torakoskopik ve açık cerrahi alanlarında en güncel uygulamaları titizlikle takip etmektedir.
 
ABLOK ABLOK
G.Kat GKat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cumartesi Pazartesi - Cumartesi

SIK SORULAN SORULAR

Göğüs Cerrahisi Bölümü, göğüs cerrahisi disiplinini doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendirebilecek tüm yakınmalara yanıt verebilen bir klinik olup; tanı-tedavi ve sonrasında uzun dönem yakından izlem anlayışıyla hastalarını takip etmektedir.
 • Robotik ve torakoskopik cerrahi
 • Akciğer maligniteleri
 • Plevra, göğüs duvarı ve diyafragma cerrahisi
 • Özofagus maligniteleri
 • Mediastinal kitleler
 • Torasik malignitelerin multidisipliner tedavileri: Robotik/torakoskopik ve açık cerrahi, onkoloji konseyi, kemo/radyoterapi, immunoterapi
 • Göğüs deformitelerinin cerrahi tedavisi
 • Pnömotoraks cerrahisi
 • Tanısal minimal invaziv ve açık cerrahi yaklaşımlar
 • Bölgesel hiperhidroz tedavisi
 • Künt veya penetran göğüs travması tedavisi