Sarı Nokta Hastalığı Nedir?

Sarı nokta hastalığı, dejeneratif bir retina hastalığıdır ve gelişmiş ülkelerde, 65 yaş üstü bireylerde en yaygın körlük sebebidir. Sarı nokta hastalığının görülme riski, özellikle 55 yaş sonrasında alınan her yaşla bira daha yükselir. Genellikle yaşlanmanın doğal bir sonucudur.
 

Sarı Nokta Hastalığı Tipleri Nelerdir?

Kuru ve yaş olmak üzere iki tipi vardır. Genelde, önce kuru tip sarı nokta hastalığı, yavaş ve ağrısız ilerleyen şekilde gelişir. Yaş tip sarı nokta hastalığı ise kuru tipin görüldüğü bireylerde, daha ileri safhalarda ortaya çıkar. Kuru tipin gelişimi on yıllar alırken; yaş tip aylar, haftalar içinde, hatta akut şekilde gelişebilmektedir. Kuru sarı nokta hastalığı, gözün iç tabakasını oluşturan ve görmede önemli rol oynayan ışığa hassas retina tabakasının altında metabolit birikmesi sonucu ortaya çıkar. Yaş sarı nokta hastalığı ise retina altı bölgede yeni damarların oluşumundan kaynaklanır. Retinanın merkezi ve renkli görmeden sorumlu orta kısmı olan sarı nokta (makula) bölgesinde oluşan yeni anormal damarlardan sıvı sızabilir ve bu, merkezi görmede problemlere yol açar. Yaş sarı nokta hastalığında hastalığın seyri daha şiddetlidir ve görme kaybı daha hızlıdır.
 

Sarı Nokta Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Sarı nokta hastalığının belirtileri, görmede bozulma, merkezi görme kaybı (kör nokta veya skotom oluşumu), okumada zorluk ve ışığa ihtiyacın artması, renk görme kalitesinin düşmesi, devamlı çizgileri kırık görme, harfleri ve satırları bulanık görme olarak sıralanabilir. Genelde klinik muayene (damlalı göz dibi muayenesi, Amsler Grid testi…vb) tanı için yeterli olsa da fundus otofloresens, optik koherens tomografi, floresein anjiyografi gibi yardımcı tetkikleri, sarı nokta hastalığının yaş ve kuru tiplerini ayırt etmek için kullanılabilmektedir.
 

Sarı Nokta Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sarı nokta hastalığının tedavisi, hastalığın gidişatını yavaşlatmak veya durdurmak ve yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. A, C, E vitaminleri, beta karoten ve çinko; yeşil yapraklı sebzeler ve balık ağırlıklı bir diyet ile sigara kullanımı gibi risk faktörlerinden kaçınmak, ilk aşamadaki tedavi yöntemlerinin başında yer alır. Yaş sarı nokta hastalığı ise VEGF inhibitörlerinin (ranibizumab, bevacizumab, pegaptanib) göz içi enjeksiyonuyla, bunun uygun olmadığı durumda lazer koagülasyon ve fotodinamik terapi yöntemleriyle tedavi edilmektedir. Lazer koagülasyon ve fotodinamik terapi, yeni oluşan kan damarlarına (neovaskülarizasyon) müdahele eden yöntemlerdir. İleri derece makula dejenerasyonu olan kişiler teleskopik gözlükler, el büyüteçleri, büyük yazılı kitap, gazete ve dergilerden faydalanabilirler.

Erken aşamada kuru tip sarı nokta hastalığı ağrısız ve belirtisiz izleyebileceğinden, düzenli göz muayeneleri erken tanı açısından kritik önem taşır. Tedavi yöntemleri erken evrede yapıldığında daha etkilidir. Tedavi edilmediği takdirde semptomlar ağırlaşır, kanamalar görülmeye başlar ve son aşamada körlüğe sebep olabilir.


Prof. Dr. Murat Hasanreisoğlu
Göz Hastalıkları
(Oftalmoloji)