Koç Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü, göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde en son bilimsel gelişmelerin ışığında ve en ileri teknolojik olanakları kullanarak dünya standartlarında hizmet veriyor. Bölümümüz, Koç Üniversitesi’nin sunduğu olanaklar ile birçok göz hastalığı için yeni geliştirilecek tanı ve tedavi uygulamalarına yönelik öncü bilimsel çalışmalar gerçekleştiriyor. Uluslararası arenada da çok ses getiren bu çalışmalar, yurt dışı ve yurt içinde birçok saygın ödülle onurlandırılıyor.

Göz Hastalıkları Bölümü çatısı altında her yaştan hastamızın ihtiyaç duyduğu özelleşmiş alanlarda uzmanlaşmış ve deneyimli doktorların görev yaptığı çeşitli birimlerimiz bulunuyor. Tüm kırma kusurlarının ve diğer genel göz hastalıklarının ele alındığı Genel Göz Hastalıkları Tedavisi Ünitesi’ne ek olarak Refraktif Cerrahi (gözlükten kurtulma cerrahileri), Katarakt ve Göz İçi Lens Cerrahisi, Kornea ve Oküler Yüzey, Retina, Oküler İmmünoloji ve Üveit, Glokom, Nöro-oftalmoloji, Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık, Göz Estetik Cerrahisi (Okuloplastik Cerrahi) ve Orbita Cerrahisi, Oküler Onkoloji, Kontakt Lens ve Az Gören Rehabilitasyonu birimlerimizde hastalarımızın tanı, medikal ve cerrahi tedavilerini dünya standartlarında gerçekleştiriyoruz.
 
ABLOK ABLOK
1.Kat 1Kat
08:00 - 17:00 08:00 - 17:00
Pazartesi - Cuma Pazartesi - Cuma

SIK SORULAN SORULAR

Refraktif Cerrahi (Gözlükten Kurtulma Cerrahileri)
Refraktif görme bozuklukları, gözün kornea kırıcılığı, lens yapısı ve ön-arka uzunluğuna bağlı olarak ortaya çıkar. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olmak üzere başlıca 3 tip refraktif görme bozukluğu mevcuttur ve bu bozukluklar kırma kusuru olarak değerlendirilir. Kırma kusurları, gözlük ve kontakt lens gibi optik ürünlerle giderilmekle beraber, refraktif cerrahi adını verdiğimiz lazer uygulamaları ve göz içine ilave lens implantasyonu ile de düzeltilmektedir. Kırma kusurları bulunan hastalarımıza, gerekli muayene ve tetkikler sonrası talepleri doğrultusunda en uygun refraktif cerrahi işlemler uygulanabilmektedir. Kliniğimizde kişiye özel lazer tedavisi olarak bilinen wavefront teknolojisi destekli flepsiz (PRK) ve flepli (LASIK) refraktif lazer cerrahileri uygulanarak, hastalarımızın gözlük ihtiyaçları ortadan kaldırılmaktadır.  Ayrıca miyopi, hipermetropi veya astigmatizmin düzeltilmesinde lazer kullanılamayan hastalara uygun muayene bulguları sağlandığı takdirde göz içi lens (fakik lens) yerleştirilmesi operasyonları da başarıyla gerçekleştirilmektedir.
 
Katarakt ve Göz İçi Lens Cerrahisi
Katarakt cerrahisini bugün dünyada kabul edilen en ileri yöntem olan damla anestezisi altında fakoemulsifikasyon yöntemiyle dikişsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemde göz -iğne yapılmaksızın- sadece damla ile uyuşturulduktan sonra, saydam tabakada oluşturulan ortalama 2 milimetre boyutundaki çok küçük bir kesiden katarakt cerrahisi tamamlanıyor ve göz içine uygun lens yerleştiriliyor. Hastanede yatmayı gerektirmeyen bu operasyon sonrasında hastamız kısa sürede katarakt gelişimi öncesindeki görme keskinliğine kavuşabiliyor ve yaşantısına dönebiliyor. Kliniğimizde normal ve komplike (yüksek riskli) katarakt cerrahileri rutin olarak uygulanmakta, kataraktlı mercek temizlendikten sonra hasta tercihi ve uygun endikasyona göre monofokal (uzak odaklı), halk arasında “akıllı mercek” diye de bilinen multifokal (uzak, orta ve yakın mesafe odaklı), torik (astigmatizma düzeltmeli) ve yeni nesil monofokal (hare/parlama azaltıcı, uzak-orta mesafe odaklı) göz içi lens implantı uygulanabiliyor. Komplike vakaların cerrahisinde başvurulan prosedürler de (pupiloplasti, iris tamiri, irise/skleraya göz içi lens fiksasyonu vb.) kliniğimizde başarıyla gerçekleştiriliyor.
 
Kornea ve Oküler Yüzey Birimi
Kornea, göz küresinin ön kısmında yer alan ve ışığın gözün içine girmesini sağlayan saydam, kubbe şeklindeki anatomik yapıdır. Kornea ve çevresindeki yapılar oküler yüzey olarak adlandırılır. Üzerindeki gözyaşı tabakası, oküler yüzeyin pürüzsüz ve nemli bir yüzey haline gelmesini ve dış ortama karşı korunmasını sağlar. Kornea, konjonktiva ve göz kapağı hastalıkları hem ayrı ayrı, hem de oküler yüzey hastalıkları olmak üzere bir bütün halinde değerlendirilmektedir. Kapak ve kirpik dibi iltihabı (blefarit), göz zarı iltihabı (konjonktivit), korneanın bakteri, virüs, mantar ve parazitle ilişkili enfeksiyonları (keratit) gibi oküler yüzey hastalıklarının yanı sıra korneanın doğuştan veya sonradan edinilen yapısal bozuklukları (örn: keratokonus, kornea ödemi, nörotrofik keratopati vb.) kliniğimizin tanı ve tedavide uzmanlaşmış olduğu hastalıklar arasında yer almaktadır.
Kornea ve oküler yüzey hastalıklarının tanısında rutin biyomikroskopik incelemenin yanı sıra korneal topografi, konfokal mikroskopi, meibografi, gözyaşı ozmolarite testi (TearLab), klinik mikrobiyoloji incelemeleri yapılmakta, tıbbi ve cerrahi tedavi yöntemleri eksiksiz bir şekilde uygulanmaktadır. Bu tedaviler arasında göz kuruluğuna yönelik tıbbi tedavinin yanında punktum tıkacı uygulaması; ileri derece oküler yüzey bozukluklarının tedavisinde amniyon zarla örtme, tarsorafi prosedürleri; keratokonus hastalığına yönelik korneal kollajen çapraz bağlama (cross-linking), intrastromal korneal halka segment implantasyonu (ICRS) ve özellikli kontakt lens uygulamaları; ileri evre kornea bozukluklarına yönelik kornea nakli prosedürleri (fototerapötik, penetran, derin ön lameller, DMEK) kliniğimizde sıklıkla gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca bölümümüz, Koç Üniversitesi Laboratuvarları ile birlikte kornea ve oküler yüzey hastalıklarının tanı ve tedavisinde öncü olacak birçok bilimsel çalışma yürütmektedir.
 
Retina
Retina birimimizde tüm retina hastalıklarının tanısı amacıyla renkli fundus fotoğraflama, fundus otofloresans görüntüleme, multicolor görüntüleme, optik koherens tomografi (OCT), fundus floresein anjiografi ve indosiyanin yeşil anjiografi kullanılıyor. Bugün için tüm dünyada en önemli görme kaybı nedenleri arasında yer alan ve “Sarı Nokta” hastalığı adıyla da bilinen yaşa bağlı “maküla dejenerasyonu” tedavisinde göz içine ilaç enjeksiyonları kliniğimizde başarıyla uygulanıyor. Yaşa bağlı sarı nokta hastalığı ile karıştırılan birçok hastalığın ayırıcı tanısı, kliniğimizde konusunda uzmanlaşmış hekimler ve ileri teknoloji tanı cihazları sayesinde neredeyse hatasız yapılabiliyor. Şeker hastalığına bağlı gelişen diyabetik retinopatinin ve retina toplardamar tıkanıklıklarının tedavisinde  ise argon lazer fotokoagulasyon ve göz içine ilaç enjeksiyonlarından faydalanıyoruz. Tavuk karası (retinitis pigmentosa), kon distrofisi, Stargardt hastalığı gibi kalıtımsal retina hastalıklarının tedavisinde göz zarı içine PRP uygulaması da kliniğimizin rutin çalışmaları arasında yer alıyor.
Ayrıca Retina birimimizde diyabetik retinopati, göz içi kanamalar (vitreus hemorajisi), retina dekolmanı, maküler delik, epiretinal membran ve cerrahi gerektiren diğer retina hastalıkları “vitrektomi” ve diğer cerrahi yöntemlerle ve başarıyla tedavi edilebiliyor.

Koç Üniversitesi Laboratuvarları ile gerçekleştirdiğimiz öncü rejeneratif tıp çalışmalarında birçok retina hastalığına yeni tedavi seçenekleri geliştiriyoruz.
 
Oküler İmmünoloji ve Üveit
Üveit, gözdeki üveal dokunun inflamasyonu olarak tanımlanır. Bu hastalık Herpes virüsü, toksoplazmozis, tüberküloz, sifiliz gibi enfeksiyonlar sonucu veya romatoid artrit, Behçet hastalığı, ankilozan spondilit ve sarkoidoz gibi otoimmün nedenlerin gözde inflamasyon yaratması durumunda ortaya çıkabiliyor. Bazen üveit hastalığına eşlik eden başka bir hastalık bulunmayabilir. Bu durumlarda tablo idiyopatik olarak adlandırılır. Birimimizde üveit olguları konunun uzmanı doktorlar tarafından değerlendirilerek gerekli tanı işlemleri, uygun medikal tedavi ve takip planı yapılıyor. Üveit tedavisi medikal olmakla birlikte, üveite bağlı olarak gelişen göz komplikasyonlarında hastalarımızın inflamasyonu kontrol altına alındıktan sonra gerekli olan cerrahi tedaviler de yapılabiliyor.
 
Göz Tansiyonu (Glokom)
Glokom, yani göz tansiyonu hastalığı; göz tansiyonu yüksekliğine, görme alanı defektlerinin ve görme siniri harabiyetinin eşlik ettiği, genellikle sinsi ilerleyen ve toplum sağlığını tehdit eden kronik bir hastalıktır. Kliniğimizde erken ya da ileri evre glokom hastalığı ile başvuran hastalara tanı testleri aracılığıyla güncel literatüre uygun tıbbi ya da cerrahi tedaviler uygulanmaktadır.
Göz tansiyonu ölçümünde aplanasyon tonometrisi, tonopen, non-kontakt tonometri ya da iCare tonometri cihazları kullanılmaktadır. Görme alanı defektlerinin tespitinde cihazın iç yazılımında farklı renk seçeneklerini içeren bilgisayarlı görme alanı testi kullanılmaktadır. Optik sinir harabiyetini değerlendirmek için de optik koherens tomografi (OCT) cihazı aracılığıyla retina sinir lifi tabakası ölçümleri yapılabilmektedir. Ek olarak bazı özellikli glokom alt tiplerinin tanısında ultrason biyomikroskopi cihazı kullanılmaktadır. Tüm bu testler sayesinde kronik bir hastalık olan glokom hastalığının tanısı, uygulanan tedavinin etkinliği ve takibi sağlıklı yapılabilmektedir.

Tedavide ise göz tansiyonunu düşüren damlaların yanı sıra lazer iridotomi, trabeküloplasti ameliyatı, katarakt ve trabeküloplasti kombine cerrahisi ve seton cerrahilerinden Ahmed valv tüp implantasyonu uygulanmaktadır.
Ayrıca bölümümüz Koç Üniversitesi Laboratuvarları ile birlikte glokom hastalığının tanı ve tedavisi için öncü olacak birçok bilimsel çalışma yürütmektedir.
 
Nöro-oftalmoloji Birimi
Nöro-oftalmoloji isminden de anlaşılacağı gibi göz hastalıkları branşının beyin ile ilişkili hastalıklarını inceleyen yan dalıdır. Optik sinir ve beyin hastalıkları ile birlikte gelişen görme ve görme alanı şikayetlerini, göz hareketlerinin senkronizasyonundaki bozulmaları ya da göz bebeği boyutundaki anormallikleri inceler. En sık olarak multipl skleroz hastalığının optik siniri tutması sonucu görülen optik nevritler, iskemik optik nöropatiler ya da kafa içi basınç artışı sonucu gelişen papilödem, bu alanda eğitim almış göz doktorlarınca tedavi edilir. Ek olarak görme yollarını etkileyen beyin tümörleri, myastenia gravis hastalığı, göz kasları felçleri, göz bebeği anomalileri, kanser ile ilişkili bozukluklar (paraneoplastik sendromlar) da bu dalın ilgi alanındadır.
Bu grup hastalıklara tanı konulabilmesi için kliniğimizde renkli görme muayenesi, pupilla muayenesi ve farmakolojik testler, bilgisayarlı görme alanı testi, renkli fundus fotoğraflaması, oküler ultrason, optik sinir tomografi cihazı ile optik sinir başının değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ek olarak gerekli görülen olgular nöroloji bölümüne görsel uyarılmış cevap (Visual Evoked Potentials- VEP) testi için yönlendirilmektedir.
Bu özellikli nöro-oftalmolojik hastalıkların tedavisinde disiplinler arası çalışma ön plana çıkmaktadır. Nöroloji, nöroşirurji (beyin cerrahisi), iç hastalıkları ve radyoloji bölümleri ile beraber çalışılarak tedavi planları oluşturulmaktadır.
 
Çocuk Göz Sağlığı ve Şaşılık Birimi
Prematüre bebeklerin önemli sağlık sorunlarından biri olan ve ülkemizde çok az sayıdaki merkezde takip ve tedavi edilebilen prematüre retinopatisi (ROP: Retinopathy of Prematurity) olguları için konusunda uzman hekimlerimiz, yenidoğan yoğun bakım ünitemizdeki bebeklere kuvöz başında ve ayaktan başvuran hastalara polikliniğimizde hizmet vermektedir. ROP tedavi seçeneklerinden intravitreal (göz içi) ilaç enjeksiyonu ve lazer fotokoagülasyon yöntemi uygulanabilmektedir. Sağlıklı çocuk rutin göz kontrollerinin yanı sıra çocuklarda gözlenen konjenital katarakt, şaşılık, ambliyopi (göz tembelliği) takip, medikal ve cerrahi tedavileri, modern cerrahi donanım ve tecrübeli ekibimizle gerçekleştirilmektedir. 3 yaş altındaki çocuklarda otomatik otorefraktometrik ölçümler, non-kontakt cihazlarla sağlanmaktadır. Şaşılık ve ambliyopi muayenelerinde prizmatik camlarla yapılan Krimsky testi, Worth 4 nokta testi ve stereopsis için Titmus testleri kliniğimizde yapılabilmektedir.

Oküloplastik Cerrahi (Göz Estetiği) ve Orbita Cerrahisi Birimi
Oküloplastik cerrahi ve Orbita cerrahisi birimimizde göz kapağı hastalıkları, göz yaşı kanal bozuklukları, orbital implant problemleri, tiroit orbitopati, göz kapağı ve orbita tümörleri ve estetik göz çevresi ile ilgili gerekli müdahaleler ve operasyonlar yapılmaktadır. Oküloplastik cerrahi birimi poliklinik hizmetleri arasında biyomikroskopik muayeneye ek olarak ihtiyaç duyulduğunda, Hertel Ekzoftalmometri ölçümü, Humphrey görme alanı, Ishihara renkli görme testi de yapılabilmektedir. Kuru göz hastalığı ve epifora tedavisinde tercih edilen punktum tıkaç ve perfore punktum plug uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Göz kapağının doğumsal veya edinsel pitozis, trikiyazis, entropion, ektropion patolojileri modern cerrahi yöntemlerle düzeltilmektedir. Lakrimal sistem bozukluklarında endonazal veya eksternal dakriyosistorinostomi cerrahisi uygulanabilmektedir. Tiroit orbitopati tanı ve takibi Endokrinoloji Bölümü ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Medikal tedavi, orbita dekompresyon cerrahisi ve radyoaktif iyot tedavi seçenekleri hastanın kliniğine göre uygulanmaktadır. Göz çevresi estetiğini iyileştirme amacı ile üst ve alt kapak blefaroplasti yöntemleri, yağ pakelerinin repozisyonu ve botox uygulamaları gerçekleştirilmektedir.
 
Oküler Onkoloji Birimi
Göz ve çevresi yapıların tümörleriyle ilgilenen branşa oküler onkoloji denilmektedir.  Merkezimizde her türlü oküler onkoloji hastasının ayırıcı tanısı ileri radyolojik, medikal ve oftalmik tanı araçları ile yapılabilmektedir. Malign melanom ve retinoblastom gibi ciddi göz tümörleri başta olmak üzere tüm göz ve göz çevresi tümörleri tedavi edilmektedir. Oküler tümörlerin tedavisi amacıyla kliniğimizde radyoterapi, plak radyoterapi, cyberknife, kemoterapi ve tümörlerin cerrahi olarak çıkarılması işlemleri uygulanmaktadır.
 
Kontakt Lens Birimi
Refraksiyon, yani gözün kırma kusurlarının düzeltilmesinde kontakt lensler artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Biyoteknolojideki ilerleyici sürece kontakt lens üretim teknolojisi de ayak uydurmuştur. Artık yumuşak kontakt lens kullanımı sayesinde pek çok hastada gözlük kullanımına alternatif sağlanabilmektedir. Kontakt lens birimimizde göz sağlığına uygun, Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış pek çok kontakt lens firmasının deneme setleri bulunmaktadır. Bu sayede hastalara kontakt lensler denenerek güvenli bir şekilde reçete edilebilmektedir. Öncesinde hiç kontakt lens kullanmamış yeni kullanıcıların gözlerinin kontakt lense uygun olup olmadığı değerlendirilmekte ve uzun süredir kontakt lens kullananlarda kornea topografisi tetkiki aracılığıyla kornea ön ve arka yüzeyleri incelenebilmekte, schirmer testi ve non invaziv göz yaşı kırılma zamanı gibi göz yaşı miktarını ve fonksiyonlarını ölçen testler yapılmaktadır.
Uygulamalarımızda sadece miyop (eksi kırma kusuru) ya da sadece hipermetrop (artı kırma kusuru) kontakt lenslerin yanı sıra torik (astigmatlı) kontakt lensler de polikliniklerimizde denenmekte ve -3.0 numaralara kadar görüş netliği açısından tatmin edici sonuçlar elde edilmektedir. Ayrıca hem yakın hem uzağı gösteren gözlük camlarına alternatif olarak multifokal kontakt lens uygulaması da yapılmakta, tek kontakt lens ile uzak, orta ve yakın mesafede net görüş elde edilebilmekte ve yine multifokal gözlük camı ya da multifokal intraoküler lenslere alternatif sağlanabilmektedir.

Yukarıda anlatılanların yanı sıra kliniğimizde kontakt lensler terapötik amaçlı, yani kornea hastalıklarında ya da refraktif cerrahiler sonrası adeta ‘yara bandı’ mantığıyla da kullanılmaktadır. Korneanın renginin altta yatan oküler hastalıktan kaynaklı değiştiği durumlarda da prostetik amaçlı yani yalnızca hasarlı korneanın rengini diğer sağlıklı korneanın rengine benzetmek ve bu şekilde tatmin edici kozmetik sonuçlar elde etmek için renkli özel kontakt lensler de uygulanmaktadır.
 
Az Gören Rehabilitasyonu Ünitesi
Retinitis pigmentosa (tavuk karası), kon distrofisi, Stargardt hastalığı, yaşa bağlı maküla dejenerasyonu (Sarı Nokta), diabetik retinopati, glokom ya da prematür retinopatisi gibi nedenlerle ileri derecede görme kaybı yaşayan hastalarımızın özel gözlük, cihaz ve rehabilitasyon yöntemleriyle günlük yaşam aktiviteleri için gereken yeterli görmenin sağlanmasını amaçlıyoruz.
Bölümümüzün uzmanlık alanına;
 • Genel göz hastalıkları
 • Refraktif cerrahi (gözlükten kurtulma cerrahileri)
 • Katarakt ve göz içi lens cerrahisi
 • Kornea ve oküler yüzey
 • Retina
 • Oküler immünoloji ve üveit
 • Glokom (göz tansiyonu)
 • Nöro-oftalmoloji
 • Çocuk göz sağlığı ve şaşılık
 • Göz estetik cerrahisi (okuloplastik cerrahi) ve orbita cerrahisi
 • Oküler onkoloji
 • Kontakt lens
 • Az gören rehabilitasyonu konuları giriyor.