Üveit Hastalığı Nedir?

Üveit, otoimmün bir hastalık olarak sınıflandırılır, yani vücudun kendine tepki verdiği anlamına gelir. Romatizmal hastalıklar,  otoimmün hastalıklar içinde en sık görülenler arasında olduklarından üveitler ile çok yakından ilişkilidirler.
 

Üveit Nedenleri Nelerdir?

Çoğu insanın neden üveite yakalandığı bilinmemektedir. Bazı hastalarda bazı enfeksiyonlar (toksoplazmoz gibi) ve bazı hastalıklar (sarkoidoz ve Behçet hastalığı) ile bağlamtılı olabilir. Bazı hastaların taşıdıkları genler (HLA B27 ve HLA A29) nedeniyle üveite yakalanma olasılığı vardır. Ancak birçok hastada üveit hastalığının neden olduğuna dair bir sebep tespit edilemeyebilir.
 

Üveit Çeşitleri Nelerdir?

Üveit çeşitleri genellikle gözde meydana geldiği yere göre sınıflandırılır.
  • Ön üveit gözün ön kısmında meydana gelir. Çoğunlukla genç ve orta yaşlı insanlarda ortaya çıkan en yaygın üveit şeklidir. Pek çoğu, sağlıklı insanlarda meydana gelir ve sadece bir gözü etkileyebilir, ancak bazıları romatolojik, deri, gastrointestinal, akciğer ve enfeksiyon hastalıkları ile ilişkili olabilir.
  • Orta üveit (İntermediyer) genellikle genç erişkinlerde görülür. İnflamasyonun merkezi genellikle gözün orta kısmında yer alan ve vitreus denilen şeffaf yumurta akı kıvamında dokudur. Sarkoidoz ve multipl skleroz dahil olmak üzere çeşitli bozukluklarla ilişkilendirilmiştir.
  • Arka üveit, üveitin en az görülen şeklidir. Çoğunlukla hem retinayı hem de koroidi tutar; esas olarak gözün arkasında meydana gelir. Genellikle koroidit veya koryoretinit olarak adlandırılır. Arka üveit, birçok bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan nedene bağlı gelişebilir.
  • Panüveit, gözün üç ana bölümünün de iltihaptan etkilendiği durumlarda kullanılan bir terimdir. Behçet hastalığı, panüveitin en bilinen türlerinden biridir ve retinaya büyük zarar verebilir.


Üveit Belirtileri Nelerdir?

Üveit belirtileri bir veya iki gözde birden görülebilir. Şikayetler hızla gelişebilir. Bulanık görme, görüşte yüzen noktalar (uçuşan cisimler), göz ağrısı, gözde kızarıklık, Işığa duyarlılık (fotofobi) en sık görülen belirtilerdir.
Üveitin belirti ve semptomları üveit çeşitlerine bağlı olarak da değişebilir. Ön üveit bir veya iki gözde meydana gelebilir ve yetişkinlerde göz ağrısı, bulanık görme, ışığa duyarlılık, klinik muayenede küçük düzensiz bir göz bebeği ve kızarıklık görülebilir. Orta üveit, bulanık görme ve uçuşan cisimlere neden olur. Genellikle ağrıya neden olmaz. Arka üveit sıklıkla görme kaybına neden olur. Bu tür üveit yalnızca göz muayenesi sırasında tespit edilebilir.

Üveit kalıcı görme kaybına neden olabilir. Bu nedenle üveitin mümkün olduğu kadar erken, ideal olarak geri dönüşü olmayan bir hasar meydana gelmeden önce teşhis edilmesi ve tedaviye başlanması çok önemlidir.
 

Üveit Tedavisi Nasıl Yapılır?

Üveitlerin tedavisinde kortikosteroid veya diğer anti-inflamatuar ilaçları içeren göz damla ve pomadları, göz içi ve çevresine enjeksiyonlar uygulanabilir. Ayrıca iltihabı kontrol etmek için ağızdan (tablet) veya damar içi kortikosteroidler, azatioprin (Imuran), siklosporin (Neoral, Sandimmune) gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar, interferon alfa-2b gibi bağışıklık sisteminizin tepkisini değiştiren ilaçlar veya tümör nekroz faktörü (TNF) adı verilen bir maddeyi bloke eden ilaçlar verilebilir. Gerekli görülen hallerde katarakt, glokom ve retina ameliyatları uygulanır.


Prof. Dr. Murat Hasanreisoğlu
Göz Hastalıkları
(Oftalmoloji)