Koç Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü alanındaki gelişmeleri yakından izleyen, ileri tıp teknolojilerine hâkim ve bilimin yol göstericiliğinde görev yapan deneyimli hematoloji uzman kadrosuyla hizmet veriyor. Ulusal ve uluslararası bilim dünyasıyla iletişim halinde hastalarımız için tıbbi çözümler üretiyoruz. Tıbbi hizmet verirken, mükemmeliyetçi bir yaklaşımla, etik değerlere bağlı kalarak hastamıza en ideal tedaviyi sağlamak daima en önemli önceliğimizi oluşturuyor.


Hematoloji Tedavi Yöntemleri ve Uygulamaları

 • Akım sitometri ile immunfenotiplendirme
 • Özel koagulasyon testleri (Tromboelastografi, Trombosit fonksiyon analizi, Faktör tayini)
 • Hematoloji ile ilişkili genetik testler: Karyotip analiz, FISH metodu, PCR, RT-PCR metodu, kimerizm ve minimal reziduel hastalık tayini, HLA doku tiplemesi
  • Terapotik aferez merkezi (Plazma Değişimi, Selektif Plazma Değişimi, İmmunadsorbsiyon, Double Filtrasyon Plazmaferez, Kaskad Filtrasyon, Terapötik Lökoferez, Terapötik Eritrosit Değişimi, Terapötik Trombositoferez, Fotoferez,  Kök Hücre Aferezi )
  • Kök hücre nakil ünitesi
  • Hematopatoloji konseyi
  • Kemik iliği nakli konseyi

 

Hematoloji Alt Servisleri

 • Biyolojik hematolojik kanser tedavileri
 • Kan ve kök hücre bağışı
 • Kan transfüzyonu
 • Kanser tedavisi
 • Kemoterapi
 • Deneysel tedaviler
 • Büyüme faktörü ürünleri
 • İmmünoterapi
 • Hedefe yönelik tedaviler
 • İmmünsüpresif tedaviler
 • Kök hücre nakli

İlgili Yazılar

ALT BÖLÜMLERİMİZ

SIK SORULAN SORULAR

 • Halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma, çarpıntı, nefes darlığı, göğüs ağrısı (Anemi)
 • Burun kanaması, diş eti kanaması, ciltte küçük kırmızı döküntüler, morarmalar, adet kanamalarının uzun sürmesi (Trombositopeni ve faktör eksikleri)
 • Ateş, sık tekrarlayan enfeksiyonlar (Lökosit düşüklüğü)
 • Lenf bezlerinde büyüme, ateş, kilo kaybı, gece terlemesi (Lenfoma)
 • Ateş, kanama, lenf bezlerinde büyüme (Akut lösemi)
 • Tesadüfen saptanan lökosit yüksekliği, dalak büyüklüğü, lenf bezlerinde büyüme (Kronik lösemi)
 • Nedeni açıklanamayan yaygın kemik ve bel ağrıları (Multiple Miyelom)
Aşağıda yer alan rahatsızlıklar bölümümüzün uzmanlık alanına giriyor:
 
 • Eritrosit (Alyuvar) Hastalıkları
  • Demir eksikliği anemisi ve diğer hipoproliferatif anemiler
  • Talasemi
  • Hemoglobinopati
  • Megaloblastik ve diğer makrositik anemiler
  • Aplastik anemi
  • Hemolitik anemi
 • Lökosit (Akyuvar) Hastalıkları
  • Kantitatif ve kalitatif nötrofil bozuklukları
  • Akut myeloid lösemi
  • Kronik myeloid lösemi
  • Polistemiva vera
  • Miyelofibrozis
  • Esansiyel trombositoz
  • Lenfopeni ve immün yetmezlik
  • Akut lenfoblastik lösemi
  • Kronik lenfosittik lösemi
  • Hodgkin lenfoma
  • Hodgkin dışı lenfoma
  • Miyelodisplastik sendrom
  • Multipl miyelom ve diğer plazma hücre hastalıkları
 • Trombosit ve koagülasyon (pıhtılaşma) bozuklukları
  • Trombositopeni
  • Trombosit fonksiyon bozuklukları
  • Hemofili ve diğer koagülasyon faktör eksiklikleri
  • von Willebdand hastalığı
  • Tüketim koagülopatileri 
 • Trombotik bozukluklar
14 yataktan oluşan kemik iliği nakil ünitesinde aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

1-  Kök hücre mobilizasyon protokolleri belirleme ve uygulama
2-  Periferik kök hücre aferez işlemi
3-  Kemik iliğinden kök hücre toplama işlemi (ameliyathanede)
4-  Kök hücre dondurma ve saklama işlemi
5-  Otolog kök hücre nakli
6-  Allogenik kök hücre nakli
 • Tam uyumlu kardeş, 9/10 uyumlu kardeş
 • Tam uyumlu akraba dışı, 9/10 uyumlu akraba dışı
 • Haploidentik