Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümü bir doçent, bir uzman-öğretim üyesi, bir uzman doktor ile iki hasta ilişkileri tıbbi uzman yardımcısı olmak üzere toplam 5 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. Ekip olarak poliklinik, yatan hasta izlemi, günübirlik kemoterapi programı gibi çocuk hematoloji ve onkoloji bilim dalının kapsadığı tüm alanlarda çalışıyoruz. Tanı ve tedavi hizmetlerimiz, bölüm içinde bir poliklinik, ayrı bir bakım ve uygulama odası ve hastane bünyesindeki ayaktan tedavi ünitesinde yürütülüyor. Ayrıca gerektiğinde hastanemizin 40 yatak kapasitesine ulaşabilen pediatri servisi ve çocuk yoğun bakım olanakları da hastalarımızın tanı, tedavi ve takibi için kullanılıyor. Hastanemizde yer alan gelişmiş biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, moleküler patoloji ve hematoloji laboratuvarları, kan bankası, genetik tanı merkezi ve ayrıca translasyonel araştırma laboratuvarı, hasta bakımı ve araştırmalar açısından önemli fırsatlar sunuyor. 
 
Yurtdışından gelen hastaların tedavileri hastanemize girişten tedavinin sonuna kadar “Uluslararası Hasta Departmanı” ekibiyle koordineli bir şekilde titizlikle yürütülüyor. 
 
Çocukluk çağı kan ve kanser hastalıklarının tanı, tedavi ve takipleri multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor; bu bilinçle hastanemizde bu hastalıkların takibinde gerekli tüm birimler hızlı ve ideal tedavi hizmetleri için iş birliği içinde çalışıyor. Hastalıkların tanısında ve izleminde gerekli olduğu halde ülkemizde çalışılmayan her türlü laboratuvar tetkiki, dünyadaki referans laboratuvarlara ulaştırılıyor. Hastalıkların takibi için Çocuk Hematoloji ve Onkoloji ekibinin yanında çocuk cerrahisi, çocuk radyolojisi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp, patoloji, beyin cerrahisi, kulak burun boğaz, ortopedi ve ihtiyaç duyulduğunda diğer bölümlerin de katıldığı “Multidisipliner Çocuk Tümör Konseyi” yapılıyor. Her hastamızın tanı, tedavi ve takibinde gerekli en ideal uygulama, konseylerde ortak bir protokol dahilinde tartışılıp düzenleniyor. Çocuk Kemik İliği Nakli Programı

Çocuk Kemik iliği nakli için gerekli olan özel donanımlı servisimiz yapım aşamasındadır.

SIK SORULAN SORULAR

Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı çocukluk çağı kan ve kanser hastalıkları ile ilgileniyor. Bu hastalıklar:
 • Anemiler (kansızlık)
 • Kalıtsal kan hastalıkları (kazanılmış ya da doğumsal trombosit, lökosit, eritrosit sayı ve fonksiyon hastalıkları)
 • Kanama ve pıhtılaşma bozuklukları
 • Akut ve kronik lösemiler
 • Santral sinir sistemi tümörleri (Beyin tümörleri)
 • Lenfomalar (Hodgkin ve Hodgkin dışı lenfomalar)
 • Böbrek üstü bezi tümörleri (Nöroblastom)
 • Böbrek tümörleri (Wilms tümörü)
 • Yumuşak ve bağ doku tümörleri (Rabdomyosarkom)
 • Kemik tümörleri (osteosarkom, Ewing sarkomu)
 • Karaciğer tümörleri (Hepatoblastom, hepatoselüler karsinom)
 • Göz tümörleri (Retinoblastom)
 • Germ hücreli tümörler
 • Çocukluk çağının diğer nadir kanserleri