Çocuk kliniğimiz, 16 yatak kapasiteli çocuk ve 15 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesi, tek kişilik 24 odaya sahip çocuk servisi ve 32 hastaya aynı anda hizmet verebilen polikliniğinde 9 pediatri uzmanımız ve 70 hemşiremizle hizmet veriyor. Tam teşekküllü bir çocuk hastanesi niteliğine ve kapasitesine sahip kliniğimizde görev yapan yenidoğan yoğun bakım, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk alerji, çocuk endokrin, çocuk gastroenteroloji ve hepatoloji, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk hematoloji-onkoloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi, çocuk ortopedisi ve çocuk ürolojisi doktorlarımızın tümü aynı zamanda ulusal ve uluslararası araştırmalara da katkı sağlıyor. Pediatri ailemiz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra 6 çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı ile 3 yan dal asistanının en donanımlı şekilde eğitim alması için çalışıyor. En güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla ülkenin referans merkezleri arasında bulunan kliniğimiz, nitelikli ve kaliteli tıp eğitimine de büyük önem gösteriyor.

DOKTORLARIMIZ

Videolar