Koç Üniversitesi hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniğimizde 0-18 yaş arasında görülen nörolojik hastalıkların tanısı, takibi ve tedavisi ayrıntılı laboratuvar ve radyolojik yöntemler eşliğinde multidisipliner yaklaşımla yapılıyor. Ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir ekiple getirdiği güvenle kliniğimizde çocuk nörolojisinin bütün alanlarında hizmet veriliyor. Acil nörolojik sorunlar ve kritik nörolojik hastalık durumları, pediatri yataklı servisi veya çocuk yoğun bakım ünitesinde izlenebiliyor. Ayrıca Kas Hastalıkları Merkezimiz, haftanın iki günü çocuk hastalarımızın hizmetine sunuluyor. Serebral palsi hastalarımız ise Fizik Tedavi ve Ortopedi Kliniği ile ortak olarak gerçekleştirilen ‘Serebral Palsi Konseyi’nde takip ve tedavi açısından muayene ediliyor.
 
Alanının önemli referans merkezlerinden olan kliniğimizde öne çıkan ve özel deneyim ve yetkinlik gerektiren tedavi, hizmet ve uygulamalar şöyle sıralanıyor:
 
 • Febril konvülziyon (ateşli havale) ve epilepsi (sara) hastalığı tanılı çocukların tedavi ve izlemi,
 • Dirençli epilepsi hastalarında Vagal Sinir Stimülatörü (VNS) gibi ilaç dışı tedavi yöntemleri açısından hastaların takibi,
 • Çocukluk döneminde gelişen ve epilepsi nöbetiyle karışan durumların (nonepileptik paroksismal olayların) tanımlanması, video EEG monitörizasyonuyla ayırıcı tanı çalışması,
 • Serebral palsi tanılı hastaların takibi, eğitiminin ve fizyoterapisinin düzenlenmesi,
 • Çocukların nörolojik gelişimsel basamaklarının izlemi ve gecikmesi olan çocukların erken tespiti için Denver testi gibi gelişimsel testlerin uygulanması ve destek programları,
 • Çocukluk çağı baş ağrılarının tanısı, tedavisi ve takibi,
 • Kafa içi basınç artışı durumlarında tanı ve tedavi yönlendirilmesi,
 • Hareket bozukluğu hastalıklarının (distoni, tremor, kore vb) tanı ve tedavisi,
 • Rutin EEG, uyku EEG, video EEG monitörizasyonu yapılması ve yorumlanması,
 • Kas (myopati) ve sinir sistemi (nöropati) hastalıklarının tanı ve izlemi,
 • Çocukluk döneminde gelişen otoimmun ve demiyelinizan hastalıkların (Akut Demiyelinizan Ensefalomiyelit, Transvers  Miyelit, Multipl Skleroz gibi)  tanısı, tedavisi ve takibinin yapılması,
 • Genetik geçişli nörolojik hastalıkların araştırılması ve izlemi,
 • Uyku bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesi,
 • Konuşma sorunu olan çocukların değerlendirilmesi.

SIK SORULAN SORULAR

Epilepsi, ateşli havale, baş ağrısı, gelişim bozuklukları, bayılma, prematüre ve riskli bebeklerin nörolojik takibi, yürüme ve davranış bozuklukları, beyin travmaları, otizm, kas ve sinir yaralanmaları, felç gibi pek çok nörolojik hastalığın tanı, takip ve tedavisi yapılmaktadır.
 
 • Epilepsi
 • Ateşli havale
 • Serebral palsi
 • Riskli bebek (prematüre, düşük doğum tartısı, zor doğum, doğum travması) takibi
 • Baş ağrıları
 • Otizm
 • Konuşma geriliği
 • Uyku bozuklukları
 • Stroke (Felç)
 • Kas ve sinir hastalıkları
 • Hareket bozuklukları, tik bozukluğu
 • Otoimmun ve Demiyelinizan nörolojik hastalıklar (Multiple Skleroz, Transvers Miyelit gibi)
 • Ataksi