Koç Üniversitesi Hastanesi Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, çocuk ve erişkin yaşta görülen kalp ve damar hastalıkları alanında ülkemizin referans merkezleri arasında yer alıyor. Deneyimli ekibimiz, erişkin kardiyoloji, kalp ve damar cerrahisi branşlarıyla işbirliği yaparak multidisipliner yaklaşımla hastalarımız için en ideal tanı ve tedavi yöntemlerini belirliyor.  Hastalarımıza en üst düzeyde hizmet verebilmek için tanı ve tedavide uluslararası standartlarda, gelişmiş teknolojik imkanları kullanıyoruz. Hekimlerimiz, çocuk kardiyoloji alanında güncel tıbbi gelişmeleri yakından izleyerek, bu yenilikleri en kısa sürede hastalarımızın hizmetine sunuyor.

 

Çocuk Kardiyoloji Bölümü Uygulamaları ve Hizmetleri

 • TEEPS (Transözofageal elektrofizyolojik çalışma)
 • 3 boyutlu haritalama yöntemi ile radyofrekans ve kriyo ablasyon
 • KPET (Kardiyopulmoner egzersiz testi)
 • Edinsel Doğumsal Kalp Hastalıkları Merkezi
 • Fetal Ekokardiyografi
 

Çocuk Kardiyoloji Bölümü Alt Servisleri


Çocuk Kardiyoloji Polikliniği:

 • Elektrokardiyogram
 • 2 ve 3 boyutlu renkli doppler, Transtorasik Ekokardiyografi
 • Fetal Ekokardiyografi
 • 24 saat ambulatuvar EKG monitörizasyonu (Ritim Holter)
 • 24 saat kan basıncı monitörizasyonu (Tansiyon Holter)
 • Olay kaydedici (Event Recorder)
 • Tilt testi (Eğik masa testi)
 • Egzersiz tesi (Treadmill)
 • KPET (Kardiyopulmoner egzersiz testi)
 • Kalp pili ya da ICD izlemi
 • Kardiyak MRI


Girişimsel Tanı ve Tedavi:

 • Transözofageal Ekokardiyografi
 • İntraoperatif Ekokardiyografi
 • Tanısal ve tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu (Kalp defektlerinin kapatılması, kapak veya damar darlıklarının balon ve/veya stent ile giderilmesi)
 • Transözofageal Elektrofizyolojik Çalışma (TEEPS)
 • İntrakardiyak (kalbin içinden) Elektrofizyolojik Çalışma (EFÇ)
 • Radyofrekans (RF) Kateter Ablasyon (Sıcak ablasyon) ve Kriyoablasyon (Soğuk Ablasyon) işlemi
 • Kalp Pili (Pacemaker) yerleştirilmesi
 • Implantable kardiyak defibrilatör (ICD) yerleştirlmesi

SIK SORULAN SORULAR

 • Çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları
 • Erişkin yaşta doğumsal kalp hastalıkları
 • Edinsel kalp hastalıkları (Romatizmal kalp hastalığı, Kawasaki Sendromu, Enfektif Endokardit)
 • Kardiyak ritim ve ileti bozuklukları
 • Fetal dönem kalp hastalıkları
 • Girişimsel kardiyoloji
Hastalar sıklıkla üfürüm, göğüs ağrısı, morarma, çarpıntı, baş dönmesi, bayılma (senkop), yüksek tansiyon gibi yakınmalarla polikliniğimize başvurmakta veya hastanemizdeki diğer bölümlerden konsültasyon istenerek yönlendirilmektedir.