Dr. Özlem Ünlügedik
 • 2016’daki 14. Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nde “nadir bir tutulumla seyreden kemik tüberkülozu”, “karbamazepin intoksikasyonunda karbon hemoperfüzyonun etkinliği” konulu olgu sunumları ile “çocukluk çağında inme” başlıklı sunumları yapan ekiplerde bulundu.
 • 2015’te 13. Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nde “tanatoforik displazi” konulu olgu sunumunu yapan ekipte yer aldı.
 • 2013’te 11. Uludağ Pediatri Kış Kongresi’nde “süt çocuklarında sürrenal kitlelerin klinik seyri” konulu poster sundu.
 • Başlıca klinik ilgi alanları şöyle:
  • Tüm çocuk hastalıkları,
  • Çocukluk çağı nörolojik hastalıkları,
  • Solunum yolu enfeksiyonları,
  • İdrar yolu enfeksiyonu,
  • Gelişim bozuklukları,
  • Çocuk alerji hastalıkları,
  • Alerjik astım,
  • Alerjik bronşit,
  • Saman nezlesi (alerjik rinit).

EĞİTİM

Eğitim Kurum Yıl
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012 - 2017
Tıp Eğitimi Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 2002 - 2008

KARİYER

Uzmanlık Kurum Yıl
Uzm. Dr. Koç Üniversitesi Hastanesi 2019 - Halen
Uzm. Dr. Bursa Özel Medicana Hastanesi 2018 - 2019
Uzm. Dr. Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği (mecburi hizmet) 2017 - 2018