Çocuk kliniğimiz, 16 yatak kapasiteli çocuk ve 15 yatak kapasiteli yenidoğan yoğun bakım ünitesi, tek kişilik 24 odaya sahip çocuk servisi ve 32 hastaya aynı anda hizmet verebilen polikliniğinde 9 pediatri uzmanımız ve 70 hemşiremizle hizmet veriyor. Tam teşekküllü bir çocuk hastanesi niteliğine ve kapasitesine sahip kliniğimizde görev yapan yenidoğan yoğun bakım, çocuk enfeksiyon hastalıkları, çocuk alerji, çocuk endokrin, çocuk gastroenteroloji ve hepatoloji, çocuk göğüs hastalıkları, çocuk hematoloji-onkoloji, çocuk kardiyolojisi, çocuk nefrolojisi, çocuk nörolojisi, çocuk cerrahisi, çocuk psikiyatrisi, çocuk ortopedisi ve çocuk ürolojisi doktorlarımızın tümü aynı zamanda ulusal ve uluslararası araştırmalara da katkı sağlıyor. Pediatri ailemiz, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra 6 çocuk sağlığı ve hastalıkları asistanı ile 3 yan dal asistanının en donanımlı şekilde eğitim alması için çalışıyor. En güncel tanı ve tedavi yaklaşımlarıyla ülkenin referans merkezleri arasında bulunan kliniğimiz, nitelikli ve kaliteli tıp eğitimine de büyük önem gösteriyor.

DOKTORLARIMIZ

SIK SORULAN SORULAR

Sağlıklı çocuk izlemi ve bağışıklama başta olmak üzere çocukluk yaş grubunu ilgilendiren tüm hastalıklar ve bunlara bağlı şikayetler bölümümüzü ilgilendiriyor.
 
 • Ateşli hastalıklar
 • Beslenme problemleri
 • Alerjik hastalıklar
 • Astım
 • Atopik dematit (egzama)
 • Ürtiker (kurdeşen ve anjiyoödem)
 • Alerjik rinit (alerjik nezle)
 • Besin alerjileri
 • İlaç alerjileri
 • Anafilaksi (alerjik şok)
 • Arı alerjileri
 • İmmünoterapi (alerji aşı tedavisi)
 • Mastositoz
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Diyabet
 • Obezite
 • Büyüme geriliği
 • Ergenlik sorunları
 • Mide-bağırsak-karaciğer sistemi hastalıkları
 • İdrar kaçırma
 • İdrar yolları ve böbrek ile ilgili sorunlar
 • Kan basıncı yüksekliği
 • Böbrek yetersizliği
 • Diyaliz
 • Organ nakli
 • Nörolojik hastalıklar (nöbet/havale geçirme, beyin gelişimi/yapısı ile ilgili anormallikler)
 • Kan hastalıkları ve çocuk kanserleri
Yenidoğan hastalıkları gibi geniş bir yelpazede rahatsızlıklara bağlı durumlar, bölümümüzle bağlantılı olan şikayetler grubunda yer alıyor.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Genel Pediatri)
 • Çocuk Alerji ve İmmünoloji
 • Çocuk Endokrinoloji
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
 • Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
 • Çocuk Kardiyoloji
 • Çocuk Nefroloji
 • Çocuk Nöroloji
 • Çocuk Romatoloji
 • Çocuk Yoğun Bakım
 • Yenidoğan Yoğun Bakım