1. KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 2. BÖLÜMLERİMİZ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (PEDİATRİ)

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı içinde Alerji-İmmünoloji, Endokrin, Enfeksiyon, Gastroenteroloji, Göğüs Hastalıkları, Hematoloji-Onkoloji, Kardiyoloji, Nefroloji-Romatoloji, Nöroloji, Yenidoğan ve Çocuk Yoğun Bakım bilim dalları hizmet veriyor. Ayrıca 2018 yılında başlayan ‘çocukluk çağında böbrek ve karaciğer nakli programı’ dahilinde çok sayıda çocuğun nakil operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Yakın gelecekte hastanemizde kemik iliği transplantasyon işleminin de gerçekleştirilmesi planlanıyor.
 
Çocuk Hastanesi olmak yolunda ilk adımlarını atan bölümümüz, 2020 itibariyle toplam 24 odalı poliklinik servisi, 24 odalı çocuk servisi, 15 bebeğe bakabilen Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve 16 yataklı Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi ile hizmet veriyor.
 
Koç Üniversitesi Çocuk Hastanemiz, çocuk sağlığı ve hastalıkları çatısı altındaki tüm alanlarda uzman ve deneyimli kadrosuyla ülkenin referans merkezleri arasında yer alıyor. İleri teknolojik donanım ve özel deneyim gerektiren tedavi yöntemleri ve uygulamaları ve hastanemize özel programlarından bazıları şöyle sıralanıyor:


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulamaları ve Tedavi Yöntemleri


Alerji hastalıklarının tedavisinde özel uygulamalar

Bölümümüzde alerjik hastalıklarda tanı amacı ile yaklaşık 300 farklı spesifik IgE ve komponent spesifik IgE ölçümü yapılıyor. Polenler, ev tozu akarı, kedi, köpek, at, küf mantarları, hamam böceği, lateks (kauçuk), bal arısı, eşek arısı ve çok sayıda besine karşı alerji deri testleri uygulanabiliyor. Ayrıca uygun ve gerekli hastalara immünoterapi (koldan aşı veya dilaltı uygulanan alerji tedavisi) tedavisi veriliyor. Besin alerjilerinin tanısını koymak ve besine karşı reaksiyonun devam edip etmediğini göstermek amacıyla besin provokasyon (yükleme) testleri kullanılıyor. İnek sütü ve yumurta alerjili çocuklarda fırınlanmış ürünler ile besin immünoterapi tedavisi uygulanabiliyor. İlaç alerjilerinde tanıya yönelik olarak penisilin, anestezikler, ağrı kesiciler ile deri testleri ve ilaç provokasyon testleri yapılabililiyor. Solunum fonksiyon testi laboratuvarında astım ve diğer solunum yolu hastalıklarının tanı ve tedavi izlemi için spirometrik ve pletismografik ölçümler gerçekleştiriliyor. Ayrıca laboratuvarımızda beş yaşından küçük çocuklarda solunum fonksiyon testi yapabilme imkanı veren impulse osilometre testi kullanılıyor. Alerjik hastalıkların tedavisi ve takibi için gerektiğinde alerjist, diyetisyen ve psikiyatrist-psikolog desteği sağlanıyor.


Hasta çocukların beslenmesine yönelik özel programlar

Bölümümüzde çocukluk ve ergen döneminde görülen ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas ile ilgili sorun ve hastalıklarında beslenme konusunda da hasta ve ailelere danışmanlık veriliyor. Ayrıca uzmanlarımız, sağlıklı ve hasta çocukların beslenme ve büyümeleriyle ilgili değerlendirmeleri gerçekleştiriyor.


Endoskopik değerlendirmeler

Hastanemizde tüm yaş gruplarında tanısal ve tedavi amaçlı endoskopik değerlendirmeler (endoskopi, kolonoskopi, skleroterapi, bant ligasyonu, balon dilatasyonu, POEM (peroral endoskopik miyomektomi), gastrostomi, polipektomi, kapsül endoskopi), karaciğer biyopsisi, motilite çalışmaları (özofageal pH İzlemi, özofagus impedans çalışması, özofagus manometrisi, rektal-anal manometri), endoultrasonografi yanısıra fibroscan  yapılabiliyor.
 

Karaciğer Hastalıklarına Özel Poliklinik

Uzmanlarımız çocukluk çağı karaciğer hastalıkları için özel poliklinik hizmeti veriyor. Karaciğer hastalıkları alanında gerek tanısal gerekse tedavi hizmetlerin yanı sıra karaciğer nakline aday süt çocukları, çocuklar ve ergenler polikliniğimizde değerlendiriliyor. Nedeni bilinen veya bilinmeyen kronik veya akut karaciğer hastalığı olan çocuklarımız, nakil öncesi ve sonrası dönemde takip ve tedavi edilebiliyor. Programımızda canlı veya kadavradan nakiller gerçekleştiriliyor. Eskiden süt çocuklarında önerilen on kiloya ulaşma hedefi günümüzde geçerli değil. Cerrahlarımız, nakledilecek parçayı cerrahi olarak çocuğun vücut ölçülerine göre küçültülerek transplantasyonu tamamlayabiliyor.


Göğüs Hastalıklarında İleri Tetkikler

Göğüs hastalıkları bölümümüzde yenidoğan döneminden itibaren her yaşta fleksibl bronkoskopi yapılabiliyor. Solunum fonksiyonlarının değerlendirilmesini 6 yaşından büyük çocuklarda spirometri ve impuls osilometri, okul öncesi çağdaki çocuklarda da impuls osilometri ile gerçekleştirebiliyoruz.  
 

Böbrek Hastalıkları ve Ürolojide Gelişmiş Tedavi Uygulamaları

Böbrek hastalıkları alanında her yaş grubundan çocuğumuza diyaliz desteği verebiliyoruz. Uygun ve ihtiyacı olan hastalarımıza çok küçük yaşlardan itibaren böbrek nakli yapılabiliyor. Çocukluk çağı böbrek taşı hastalığına özel poliklinik hizmetimiz bulunuyor. Doğumsal ürolojik anomaliler açısından çocuk cerrahi ve üroloji ekibi ile düzenli konseyler düzenleniyor. İdrar kaçırma ile ilgili tedaviler, çocuk cerrahi/üroloji, psikiyatri ile birlikte bütüncül bir yaklaşımla işbirliği içinde yönetiliyor.


Mutlu Çocuk, Mutlu Aile Programı

Tanı ve tedavi sürecinde hastane tecrübesi hem çocuklar hem de aileleri için zorlayıcı olabiliyor. Koç Üniversitesi Hastanesi Çocuk-Pediatri Bölümü olarak, çocuklarımıza ve ailelerine daha iyi destek olabilmek amacı ile Türkiye’de alana öncülük edeceğine inandığımız Mutlu Çocuk, Mutlu Aile Programı’nı kurduk. “Bebek Dostu Hastane” unvanımızdan esinlenerek bu program aracılığıyla ayrıca çocuk dostu bir hastane olmayı hayal ettik. Programımız, hastaneye gelen çocukların ve ailelerinin karşılaşabilecekleri çeşitli zorluklarla, hastalık veya fiziksel yaralanma gibi durumlarla baş etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı. Bu kapsamda hastanedeki tedavi ve hizmetler bütünleyici bir yaklaşımla uygulanarak, çocuk odaklı bir sistemde sunuluyor. Çocuk gelişimi ve tıbbi prosedürler hakkında uzmanlaşmış ekibimiz dışavurumcu sanat terapileri ve oyun terapisi yöntemlerini kullanıyor. Böylece tanı veya tedavi sürecinin stres yükünü azaltmayı, çocukların ve ailelerinin hastane tecrübesini olumlu bir şekilde dönüştürmeyi ve kronik hastalık, yaralanma veya fiziksel engellerin çocuk gelişimi üzerindeki olası etkilerini önlemeyi amaçlıyorlar. 

Mutlu Çocuk, Mutlu Aile Programı’nın altında; tanı ve tedavi odaklı hastane oyunu, duygusal sorunlara yönelik dışavurumcu sanat terapileri, öğrenciler ve hastane dışından yetişkinler tarafından yürütülen gönüllü etkinlikleri ve Milli Eğitim Bakanlığı destekli hastane sınıfı çalışmaları yürütülüyor. Bütün bu çalışmalar sonucunda çocuklarımızın hastanedeki yaşam kalitesini artıyor ve hastane sonrası hayata uyumlarını kolaylaşıyor.
 

Kapsamlı Çocuk Diyabet Program

Diyabetli çocukların uzun dönemli izleminde ve sağlıklı yaşam sürmelerinde insülin ve teknolojiler kadar diyabet eğitimi de önemli etkiye sahiptir. Son yıllarda karbonhidrat sayımına dayalı “Esnek Diyabet Tedavisi” ile diyabet, çocuklar ve aileler için bir yük olmaktan çıkmaktadır. Bütün bunların yanında diyabetli çocukların okulda desteklenmeleri, ruhsal sorunların erken saptanması, diyabetle barışık (“arkadaş”) bir yaşam sürmeleri, erişkin yaşama geçerken desteklenmeleri gerekmektedir. Bütün bu amaçlarla bölümüzde diyabetli çocuklara ve ailelerine “Kapsamlı Çocuk Diyabet Programı” çerçevesinde;  ilk başvuruda 45 dakika hekim görüşmesi,temel eğitim güncellemesi ve karbonhidrat, protein ve yağ sayımı, egzersiz yönetimi eğitimlerini kapsayan ileri eğitim, diyabet ekibi ile sürekli iletişim imkanı, insülin pompası ve diğer ileri diyabet teknolojileri eğitimi ve uygulaması, yılda  en az bir kez beslenme eğitimi güncellenmesi, diyabet kamplarına katılım, mentör/rehber aile programı, öğretmenlerin ve okul hemşirelerinin eğitimi hizmetleri verilmektedir.
 


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü Alt Servisleri


Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uygulamaları ve Tedavi Yöntemleri


Bölümümüzde alerjik hastalıklarda tanı amacı ile yaklaşık 300 farklı spesifik IgE ve komponent spesifik IgE ölçümü yapılıyor. Polenler, ev tozu akarı, kedi, köpek, at, küf mantarları, hamam böceği, lateks (kauçuk), bal arısı, eşek arısı ve çok sayıda besine karşı alerji deri testleri uygulanabiliyor. Ayrıca uygun ve gerekli hastalara immünoterapi (koldan aşı veya dilaltı uygulanan alerji tedavisi) tedavisi veriliyor. Besin alerjilerinin tanısını koymak ve besine karşı reaksiyonun devam edip etmediğini göstermek amacıyla besin provokasyon (yükleme) testleri kullanılıyor. İnek sütü ve yumurta alerjili çocuklarda fırınlanmış ürünler ile besin immünoterapi tedavisi uygulanabiliyor. İlaç alerjilerinde tanıya yönelik olarak penisilin, anestezikler, ağrı kesiciler ile deri testleri ve ilaç provokasyon testleri yapılabililiyor. Solunum fonksiyon testi laboratuvarında astım ve diğer solunum yolu hastalıklarının tanı ve tedavi izlemi için spirometrik ve pletismografik ölçümler gerçekleştiriliyor. Ayrıca laboratuvarımızda beş yaşından küçük çocuklarda solunum fonksiyon testi yapabilme imkanı veren impulse osilometre testi kullanılıyor. Alerjik hastalıkların tedavisi ve takibi için gerektiğinde alerjist, diyetisyen ve psikiyatrist-psikolog desteği sağlanıyor.

Bölümümüzde çocukluk ve ergen döneminde görülen ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsak, karaciğer, safra kesesi, pankreas ile ilgili sorun ve hastalıklarında beslenme konusunda da hasta ve ailelere danışmanlık veriliyor. Ayrıca uzmanlarımız, sağlıklı ve hasta çocukların beslenme ve büyümeleriyle ilgili değerlendirmeleri gerçekleştiriyor.

SIK SORULAN SORULAR

Sağlıklı çocuk izlemi ve bağışıklama başta olmak üzere çocukluk yaş grubunu ilgilendiren tüm hastalıklar ve bunlara bağlı şikayetler bölümümüzü ilgilendiriyor.
 
 • Ateşli hastalıklar
 • Beslenme problemleri
 • Alerjik hastalıklar
 • Astım
 • Atopik dematit (egzama)
 • Ürtiker (kurdeşen ve anjiyoödem)
 • Alerjik rinit (alerjik nezle)
 • Besin alerjileri
 • İlaç alerjileri
 • Anafilaksi (alerjik şok)
 • Arı alerjileri
 • İmmünoterapi (alerji aşı tedavisi)
 • Mastositoz
 • Solunum yolu hastalıkları
 • Diyabet
 • Obezite
 • Büyüme geriliği
 • Ergenlik sorunları
 • Mide-bağırsak-karaciğer sistemi hastalıkları
 • İdrar kaçırma
 • İdrar yolları ve böbrek ile ilgili sorunlar
 • Kan basıncı yüksekliği
 • Böbrek yetersizliği
 • Diyaliz
 • Organ nakli
 • Nörolojik hastalıklar (nöbet/havale geçirme, beyin gelişimi/yapısı ile ilgili anormallikler)
 • Kan hastalıkları ve çocuk kanserleri
Yenidoğan hastalıkları gibi geniş bir yelpazede rahatsızlıklara bağlı durumlar, bölümümüzle bağlantılı olan şikayetler grubunda yer alıyor.
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (Genel Pediatri)
 • Çocuk Alerji ve İmmünoloji
 • Çocuk Endokrinoloji
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme
 • Çocuk Göğüs Hastalıkları
 • Çocuk Hematoloji ve Onkoloji
 • Çocuk Kardiyoloji
 • Çocuk Nefroloji
 • Çocuk Nöroloji
 • Çocuk Romatoloji
 • Çocuk Yoğun Bakım
 • Yenidoğan Yoğun Bakım