Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümümüzde, alanında deneyimli bir doçent doktor tarafından hizmet veriliyor. Bölümümüzün alanına giren durumlar:
 
 • Sağlıklı ve risk grubu çocuklarda aşılama ve danışmanlık
 • Uzamış ateş, tekrarlayan ateş, nedeni bilinmeyen ateş
 • Sık enfeksiyon geçiren çocuklar
 • Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları (otit, farenjit, sinüzit, zatürre gibi)
 • Viral enfeksiyonlar (COVID-19, influenza-grip, EBV-öpücük hastalığı gibi)
 • Döküntü ile seyreden enfeksiyonlar (kızıl, el ayak ağız hastalığı, su çiçeği, kızamık gibi)
 • Bakteri, parazit ve mantar enfeksiyonları
 • Deri, yumuşak doku, kemik ve eklem enfeksiyonları
 • Merkezi sinir sistemi enfeksiyonları (menenjit, ensefalit)
 • Tüberküloz
 • HIV enfeksiyonu
 • Doğuştan (konjenital) enfeksiyonlar
 • Hayvanlardan bulaşan (zoonotik) enfeksiyonlar
 • Bağışıklığı baskılanmış kişilerde gelişen fırsatçı enfeksiyonlar
 • Sağlık sistemi ilişkili enfeksiyonların önlenmesi, tanı ve tedavisi
 
Ayrıca ayaktan veya yatarak diğer bölümlere başvuran çocuk hastalarda enfeksiyon ilişkili sorunların gelişmesi durumunda hızla konsültasyon hizmeti veriliyor.

Enfeksiyon Kontrol Ekibimiz, sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonların önlenmesi için gözlem yapıyor ve gereğinde ekibimizin yönlendirmeleriyle hastanemizde hızla önlem alınıyor.

Özellikli hasta gruplarında (çeşitli nedenlerle bağışıklığı baskılanmış çocuk hastalar) gelişen fırsatçı enfeksiyonların önlenmesi ve yönetilmesi için kapsamlı bir ekip çalışması yürütülüyor.
Tüm çocuk hastalarımızın kültür sonuçları, Mikrobiyoloji Laboratuvarımız ile birlikte günlük olarak yakından takip ediliyor.

Ekibimiz, kalıcı antibiyotik kullanımının sağlanması için ilgili tüm bölümlerle ortak çalışılmalar yürütüyor.

Pandemi döneminde, COVID-19 şüphesi veya tanısı olan çocukların poliklinik veya gerektiğinde yatırılarak izlem ve tedavisi yapılıyor. Hastaneye yatırılması gerekmeyen COVID pozitif çocuklar, günlük telefon vizitleri ile takip ediliyor.
 

SIK SORULAN SORULAR

Ateş; ateş ile birlikte öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı, boyunda veya vücudun diğer bölgelerinde şişlik-beze, baş ağrısı, döküntü, bulantı-kusma-ishal, eklem ağrısı veya eklemlerde şişlik-kızarıklık, kemik ağrısı; idrar yaparken yanma-ağrı; genital bölgede akıntı-kızarıklık-yanma; sık ateşlenme.
 
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği
 • Yatan Hasta Servisleri (Çocuk Servisi, Acil Servis, Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Organ Nakli Servisi)