Koç Üniversitesi Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde, yüksek riskli prematüre bebeklerin ve yaşamı tehdit eden doğumsal ve edinsel hastalıklara sahip yeni doğan bebeklerin bakım ve tedavileri gerçekleştiriliyor. Ekibimiz neonatoloji ve pediatri uzmanları ile birlikte alanında özel eğitim almış hemşirelerden oluşuyor. Bölümümüz kanıta dayalı, güncel, etik ve mükemmeliyetçi bir akademik anlayışla, 2015 yılından bu yana, neonatoloji alanında hizmet veriyor. Faaliyetlerimiz doğum öncesi teşhis ve hazırlık çalışmalarıyla başlayıp, doğum sonrası tedavi ve taburculuk sonrası takiple devam ediyor. Modern teknolojiyle donatılmış ünitemizde deneyimli uzmanlarımız, alanlarındaki gelişmeleri takip ederek bilgilerini daima güncelliyor. Sürekli büyüyen, tecrübeli kadromuz, hayatın henüz başında, kendilerine özgü sorunlarla yüzleşmek zorunda kalan yenidoğanlara ve ailelerine, bu zorlu süreçte, şefkatli, özverili, bebek dostu ve empatik yaklaşım tarzıyla ve yardım ilkesiyle çalışıyor.
 
Hizmet kalitemizin devamlılığı, düzenli yapılan eğitim ve denetlemelerle sağlanıyor:
 • Riskli gebelik süreci yaşayan annelerin ve bebeklerinin tartışıldığı “Perinatoloji” toplantıları
 •  Çocuk Sağılığı ve Hastalıkları uzmanlık öğrencileri ile haftalık makale saatleri
 • Tüm hemşire ve doktorlarımızın katılımı ile bölüm içi aylık eğitim toplantıları


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Uygulamaları Nelerdir?

 • Hipotermi tedavisi
 • Kardiyovasküler cerrahi tarafından duktus arteriozus ligasyonu ameliyatları
 • Periton diyalizi ve hemodiyaliz
 • Oftalmoloji uzmanları tarafından göz içi enjeksiyon tedavisi
 • Çocuk cerrahi tarafından toraks tüpü takılması, ankiloglossi, yenidoğan sünneti, pasaj grafisi çekimleri
 • KBB tarafından nazofarengeal ve laringoskopik inceleme
 • Nöroloji tarafından EEG monitörizasyonu
 • Çocuk kardiyoloji tarafından EKO inceleme
 • Radyoloji uzmanları tarafından ultrason çekimleri
 • Pulmoner hipertansiyonda nitrik oksit (iNO) tedavisi
 • Portabl cihazlarla dijital röntgen çekimi


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Verilen Bakım Hizmetleri Nelerdir?

 • Kadın doğum ve ilgili olabilecek diğer departmanlarla birlikte, prenatal (doğum öncesi) dönemde teşhisi konan ya da hastalık şüphesi belirtilen gebeliklerin takibi ve gerekli hazırlıkların kararlaştırılması.
 • Prematüre doğan bebeklere uygun solunum ve parenteral/enteral beslenme desteği ile bakım.
 • Prematüreliğe ve yenidoğan dönemine özgü hastalıkların erken teşhisine yönelik tarama testleri, göz ve işitme muayeneleri, ultrasonografi, EKO incelemelerinin düzenli yapılması ve gerektiğinde tedavi düzenlenmesi.
 • Doğumsal kalp hastalıklarının, teşhis ve tedavisi amacıyla çocuk kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi ile koordinasyon.
 • Çocuk cerrahi ile birlikte, doğumsal cerrahi hastalıkların teşhisi, ameliyat öncesi ve sonrası bakımı.
 • Gerekli hallerde, çocuk endokrinoloji, gastroenteroloji, nefroloji, nöroloji gibi pediatrinin diğer dalları ile KBB, dermatoloji, plastik cerrahi, ortopedi, beyin cerrahi vb. diğer tıp dalları ile görüş alışverişi, tedavi amacıyla yönlendirme ve taburculuk sonrası kontrollerinin planlanması.
 • Genetik hastalıkların doğum öncesi ve sonrası tanısı için, tıbbi genetik bölümü işbirliği ile gerekli testlerin planlanması.
 • Yüksek riskli bebeklerin ailelerine, taburculuk sonrası bakıma yönelik özgün eğitimlerin verilmesi ve taburculuk sonrası kontrollerin planlanması.
 • Aşıların, profilaktik (koruyucu) tedavi ve beslenme desteklerinin planlanıp uygulanması


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Alt Servisleri


1. Düzey Yoğun Bakım:

 • Vücut ısısını koruyamayanlar
 • Geç prematüre, emerek beslenme güçlüğü olanlar
 • Hipoglisemisi enteral beslenmeyle düzelmeyenler
 • Fototerapi alması gereken ya da alma ihtimali yüksek seyredenler
 • 24 saate kadar serbest akış Oksijen alan, monitör ya da puls oksimetre ile izlenmesi gerekenler


2. Düzey Yoğun Bakım:

 • 1500-2500 gr arasında olup vücut ısısını koruyamayanlar, hipoglisemi olanlar veya oral beslenemeyenler
 • >2500 gr olup >24 saat hipoglisemisi devam eden veya Otedavisi alanlar
 • >1500 gr olup >24 saat Oksijen alması gereken veya nazal solunum desteği gerekenler
 • >2500 gr olup santral venöz katater veya minör cerrahi girişim uygulananlar
 • >1500 gr olup kan değişimi yapılan veya IVIG tedavisi alanlar
 • Aritmi tedavisi uygulananlar
 • Çok ağır olmamak kaydıyla enfeksiyon, konjenital anonmali, sistem hastalığı olanlar


 3. Düzey Yoğun Bakım:

 • <1500 gr olan tüm yenidoğanlar
 • Dolaşım desteği gerektiren iki veya daha fazla organ işlev bozukluğu olan bebekler
 • İnvaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olanlar
 • 1500-2500 gr arasında olup santral venöz katater veya minör cerrahi girişim uygulananlar
 • Periton diyalizi veya hemofiltrasyon uygulananlar
 • Hipotermi tedavisi uygulaması
 • Retinopati muayene ve tedavisi
 • Toraks tüpü takılması gerekenler
 • Ekokardiyogragi incelemesi
 

İzolasyon Odaları

Riskli enfeksiyonlarda bulaşmayı önlemek için özel hazırlanmış negatif basınçlı odalarda izlenirler.
 

Anne Bebek Uyum Odaları

Taburculuğu yaklaşan bebeklerin anneleriyle uyumunu ve annelere verilen eğitimin etkinliğini gözlemek amacıyla birkaç gece anneyle birlikte özel odada konuk edilirler.


Neonatoloji Polikliniği

Ünitemizde tedavi alıp taburcu olan bebeklerin taburculuk sonrası ilk kontrolleri veya yüksek riskli bebeklerin düzenli kontrolleri yapılır.
 

SIK SORULAN SORULAR

 • Prematürite (erken doğum): Vaktinden önce doğan bebekler henüz kendi başına solunum, beslenme, vücut ısısının korunması gibi yaşam için gerekli fonksiyonları yerine getiremeyebilirler.  Anne karnındaki koşulların benzeri oluşturularak desteklenmeleri gerekir. Ünitemizde, kuvöz, hasta başı monitörleri, solunum cihazı, parenteral beslenme sistemleri vb. modern teknoloji ürünleriyle bu kritik dönemde gerekli destek sağlanır.
 • Yenidoğan dönemine özgü hastalıklar: Sarılık, nekrotizan enterokolit, prematüre retinopatisi, patent duktus arteriozus, solunumsal distres sendromu, kafa içi kanama vb. hayatı tehdit edici veya kalıcı hasar bırakabilecek bazı hastalıklar yenidoğan döneminde görülürler. Servisimizde, bu hastalıkların gerek önlenmeleri gerekse erken teşhis edilip tedavi edilebilmeleri için bebekler hassasiyetle takip edildiği gibi, görme ve işitme muayeneleri, kraniyal USG, EEG, EKO vb. testleri tarama programlarına uygun olarak yapılır.
 • Konjenital malformasyonlar, sendromlar, metabolik, endokrin, genetik hastalıklar vb. bazı yapısal bozukluklar ya da hastalıklar, doğumda doğrudan görünebilir halde olabilir ya da hayatın ilk günlerinde bulgu verebilirler. Bu tür bozukluk veya hastalıkların görülmesi ya da şüphelenilmesi halinde tanı amacıyla, tıbbi genetik veya ilgili diğer departmanlarla birlikte hastalar değerlendirilerek gerekli özel test ve taramalar yapılır.
 • Cerrahi hastalıklar: Çocuk cerrahisi, kalp damar cerrahisi, plastik cerrahi, KBB gibi değişik bölümlerin opere ettiği yenidoğan dönemindeki bebekler ameliyat öncesi ve sonrası bakımlarında servisimizde takip edilmektedirler.
 • Enfeksiyon hastalıkları: Enfeksiyonlar yoğun bakım ünitelerinin en büyük sorunlarından olup maalesef enfeksiyon oranı hiçbir zaman sıfır seviyesine indirilemez. Ancak çok sıkı önlemlerle bu oran oldukça düşürülebilmektedir. Gerektiğinde servisimiz içindeki özel olarak dizayn edilmiş izolasyon odalarında bu gruptaki bebekler ayrı olarak tahsis edilen personel tarafından izlenebilmektedir.
 • Perinatal asfiksi: Çeşitli sebeplerden dolayı doğumda bebeğin oksijensiz kalması ve başta beyin olmak üzere bazı organların hasar görmesi durumudur. Ünitemizde, bu olayı yaşayan bebeklerdeki hasarı mümkün mertebe düşük seviyede tutabilmek için tüm vücut soğutma tedavisi uygulanmaktadır. Beynin etkilenme düzeyini belirlemek için ise özel bir EEG çeşidi olan aEEG ile uzun süreli izlem ve MR (gerekirse anestezist gözetiminde) çekimi yapılmaktadır.
 • Neonatoloji
 • Genel pediatri
 • Kadın doğum ve ilgili olabilecek diğer departmanlarla birlikte, prenatal (doğum öncesi) dönemde teşhisi konulan ya da hastalık şüphesi belirtilen gebeliklerin takibi ve gerekli hazırlıkların kararlaştırılması.
 • Prematüre doğan bebeklere uygun solunum ve parenteral/enteral beslenme desteği ile bakım.
 • Prematüreliğe ve yenidoğan dönemine özgü hastalıkların erken teşhisine yönelik tarama testleri, göz ve işitme muayeneleri, ultrasonografi, EKO incelemelerinin düzenli yapılması ve gerektiğinde tedavi düzenlenmesi.
 • Doğumsal kalp hastalıklarının, teşhis ve tedavisi amacıyla çocuk kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi ile koordinasyon.
 • Çocuk cerrahi ile birlikte doğumsal cerrahi hastalıkların teşhisi, ameliyat öncesi ve sonrası bakımı.
 • Gerekli hallerde, çocuk endokrinoloji, gastroenteroloji, nefroloji, nöroloji gibi pediatrinin diğer dalları ile KBB, dermatoloji, plastik cerrahi, ortopedi, beyin cerrahi vb. diğer tıp dalları ile görüş alışverişi, tedavi amacıyla yönlendirme ve taburculuk sonrası kontrollerinin planlanması.
 • Genetik hastalıkların doğum öncesi ve sonrası tanısı için tıbbi genetik bölümü işbirliği ile gerekli testlerin planlanması.
 • Yüksek riskli bebeklerin taburculuk sonrası bakımına yönelik olarak özgün eğitimlerinin ailelerine verilmesi ve taburculuk sonrası kontrollerin planlanması.
 • Aşıların, profilaktik (koruyucu) tedavi ve beslenme desteklerinin planlanıp uygulanması.
1. Düzey Yoğun Bakım:
 • Vücut ısısını koruyamayan
 • Geç prematüre, emerek beslenme güçlüğü olan
 • Hipoglisemisi enteral beslenmeyle düzelmeyen
 • Fototerapi alaması gereken ya da alma ihtimali yüksek seyreden
 • 24 saate kadar serbest akış O2 alan, monitör ya da puls oksimetre ile izlenmesi gereken bebekler
2. Düzey Yoğun Bakım:
 • 1500-2500 gr arasında olup vücut ısısını koruyamayanlar, hipoglisemi olanlar veya oral beslenemeyenler
 • >2500 gr olup >24 saat hipoglisemisi devam eden veya O2 tedavisi alan
 • >1500 gr olup >24 saat O2 alması gereken veya nazal solunum desteği gerekenler
 • >2500 gr olup santral venöz katater veya minör cerrahi girişim uygulananlar
 • >1500 gr olup kan değişimi yapılan veya IVIG tedavisi alanlar
 • Aritmi tedavisi uygulananlar
 • Çok ağır olmamak kaydıyla enfeksiyon, konjenital anonmali, sistem hastalığı olanlar
 3. Düzey Yoğun Bakım:
 • <1500 gr olan tüm yenidoğanlar
 • Dolaşım desteği gerektiren iki veya daha fazla organ işlev bozukluğu olan bebekler
 • İnvaziv mekanik ventilasyon ihtiyacı olanlar
 • 1500-2500 gr arasında olup santral venöz katater veya minör cerrahi girişim uygulananlar
 • Periton diyalizi veya hemofiltrasyon uygulananlar
 • Hipotermi tedavisi uygulaması
 • Retinopati muayene ve tedavisi
 • Toraks tüpü takılması gerekenler
 • Ekokardiyogragi incelemesi

İzolasyon odaları: Riskli enfeksiyonlarda bulaşı önlemek için hastalar, özel hazırlanmış negatif basınçlı odalarda izlenirler.
Anne-bebek uyum odaları: Taburculuğu yaklaşan bebeklerin anneleriyle uyumunu ve annelere verilen eğitimin etkinliğini gözlemek amacıyla bebekler birkaç gece anneyle birlikte özel odada konuk edilirler.
Neonatoloji polikliniği: Ünitemizde tedavi alıp taburcu olan bebeklerin taburculuk sonrası ilk kontrolleri veya yüksek riskli bebeklerin düzenli kontrolleri yapılır.