Solunum sistemi hastalıkları, çocuklarda en sık doktor ziyaretlerine neden olan hastalıkların başında geliyor. Çocuklarda uzun süren ya da tekrarlayan hırıltı, öksürük ve nefes darlığını ihmal etmemenizi ve bu şikayetleri olan çocuklar bir çocuk göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesini öneriyoruz.

Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı, solunum sistemi ile ilgili akut (yeni) veya kronik (eski) hastalıklarla ilgileniyor.

Bu hastalıkların başlıcaları şöyle sıralanıyor:
 • Tekrarlayan hırıltı – hışıltı
 • Kronik öksürük
 • Astım
 • Alt solunum yolu enfeksiyonları (Bronşiolit, bronşit, pnömoni)
 • Konjenital hava yolu anomalileri
 • Prematürenin akciğer hastalığı
 • Kistik fibrozis
 • Bronşiektazi
 • Primer siliyer diskinezi
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları
 • Sistemik hastalıkların akciğer tutulumu
 • Solunum yetmezliği
 • Tüberküloz
 • Pulmoner hemosiderozis
 • Uyku bozuklukları, horlama, obstrüktif uyku-apne sendromu
 • Solunum yollarına fındık, çekirdek gibi yabancı cisim kaçmasıdır.

Çocuk göğüs hastalıklarının tanı, tedavi ve takibi için gerekli en güncel donanıma sahip bölümümüzde görev yapan uzmanlarımız hastalarımıza ideal sağlık hizmetlerini sunmanın yanında mesleki eğitim ile bilgi ve deneyim aktarımına da büyük önem veriyor. Bu amaçla sık sık uzmanlıklarıyla ilgili sempozyum ve organizasyonlara ev sahipliği yapıyorlar.
 
 • Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı ile birlikte 1. Aerodigestif Sempozyumu/17 Şubat 2019/KUH
 • Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı ile birlikte 2. Aerodigestif Sempozyumu/1 Mart 2020/KUH
 • Sağlık Çalışanları için Trakeostomili Çocuk Bakımı Eğitimi/14-18 Eylül 2020 / Rahmi M. Koç İleri Düzey Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkezi (RMK AIMES)
 • Aileler için Trakeostomili Çocuk Bakım Eğitimi/27 Ekim 2020/ Rahmi M. Koç İleri Düzey Girişimsel Tıp, Eğitim ve Simülasyon Merkezi (RMK AIMES)

SIK SORULAN SORULAR

Bölümümüze başvuran hastalara gerektiğinde şu işlem, uygulama ve testler yapılıyor:
 • Fleksibl bronkoskopi işlemi (üst solunum yolları ve akciğer içindeki hava yollarını görerek değerlendirmek ve örnek almak amacıyla bölümümüz öğretim üyesi, anestezi doktoru ve hemşire tarafından girişimsel alanda bulunan özel odada, haftanın belirli günlerinde uygulanmaktadır),
 • Radyolojik görüntülemeler,
 • Solunum fonksiyon testleri (spirometri,
 • İmpuls ossilometri (İOS),
 • Vücut pletismografi,
 • Korbonmonoksit difüzyon kapasitesi ölçümü,
 • Ter testi, deri testi.
Ayrıca bölümümüzde trakeostomili çocukların izlemi yapılmakta, noninvaziv ventilasyon (BIPAP, CPAP - hastayı entübe etmeden solunum desteği verilmesi) ve ev ventilasyonu (evde solunum desteği uygulamasının yapılması ve takibi) uygulanmaktadır.
 
 • Poliklinik hastalarının yanında solunum problemi bulunan ve ihtiyaç duyan birçok hasta da yatan hasta servisinde, çocuk yoğun bakım ünitesinde, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde takip edilebilmektedir.
 • Solunum Fonksiyon Testi Laboratuvarı: Spirometri, impuls ossilometri (İOS), vücut pletismografi, korbonmonoksit difüzyon kapasitesi ölçümü yapılabilmektedir.
 • Bronkoskopi Ünitesi: Yenidoğan döneminden itibaren her yaştaki çocuğa ihtiyaç duyulduğunda anestezi eşliğinde fleksibl bronkoskopi yapılabilmektedir.