Koç Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Bölümü; 28 gün-18 yaş aralığında olan kritik hasta çocukların tanı, izlem ve tedavileri için hizmet veriyor. 16 hasta yatağı kapasitesine sahip bölümümüzde iki odamız damlacık izolasyon imkânı sağlarken diğer tüm odalar izole, hepafiltreli, modern ve ihtiyaca uygun bir şekilde dizayn edildi. Her oda, ihtiyaç duyulduğu anda acil ameliyat yapılabilecek tüm koşullara uygun olarak tasarlandı. Aile merkezli bakım anlayışını benimseyen ekibimiz, odalarda ebeveynin refakat edebileceği imkanları sağlamaya özen gösteriyor.

İhtiyaç duyulabilecek tüm güncel teknolojik donanım sahip olan Çocuk Yoğun Bakım Bölümümüzün öne çıkan hizmet, tedavi ve uygulamalarından başlıcaları şöyle;
 
 • Akut solunum yetmezliklerinde noninvaziv ve invaziv solunum destekleri ve tedavileri
 • ARDS tanı ve tedavisi ve yüksek frekanslı ossilasyon tedavisi ile ECMO desteği
 • Sepsis tanı ve tedavisi
 • Organ nakli hastalarının post operatif izlemi
 • Çocuk cerrahi, çocuk kulak burun boğaz başta olmak üzere her türlü cerrahi işlem sonrası bakım gereken hasta çocukların izlem ve tedavileri
 • Hipovolemik, septik, kardiyojenik, obstriktif (nörojenik ve anaflaktik) şok tanı ve tedavileri
 • Akut böbrek yetmezliği tanı ve tedavisi, diyaliz ve sürekli renal replasman destek tedavileri
 • Travma
 • Hiperbarik oksijen tedavisi
 • Aritmi tanı ve tedavileri
 • Zehirlenmeler tanı ve tedavileri
 • Konvulziyon tanı ve tedavileri
 • Nörometabolik hastalıklara bağlı solunum problemleri, solunum destek tedavileri
 • Doğumsal ve edinsel kalp hastalıklarının tanı, tedavisi, kardiyak cerrahi sonrası bakım, ECMO desteği
 • Doğumsal metabolik hastalıkların tedavisi ve takibi
 • Ektrakorporeal yaşam destek tedavileri (devamlı venovenöz hemodiyaliz, devamlı venovenöz hemofiltrasyon, devamlı venovenöz hemodiyafiltrasyon, plasma  exchange, immunadsorbsiyon tedavisi) gibi modern ve kanıta tıp uygulamaları ile desteklenen her türlü güncel tedaviler verilmektedir.

SIK SORULAN SORULAR

 • Akut solunum yetmezlikleri, ARDS
 • Kronik solunum yetmezliklerinin akut alevlenmeleri
 • Sepsis
 • Organ nakli hastalarının post operatif izlemleri
 • Çocuk cerrahi, çocuk kulak burun boğaz başta olmak üzere her türlü cerrahi işlem sonrası bakım gereken hasta çocukların izlem ve tedavileri
 • Hipovolemik, septik,kardiyojenik,obstriktif (nörojenik ve anaflaktik) şok
 • Akut böbrek yetmezliği
 • Travma
 • Kalp ritm bozuklukları
 • Zehirlenmeler
 • Konvüzlyon, epilepsi hastalarının durdurulamayan nöbetleri
 • Doğumsal ve edinsel kalp hastalıkları
 • Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı
 • Genel Pediatri
Bölümümüz bir çocuk yoğun bakım uzmanı, iki çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, bir klinik süpervizör, bir sorumlu hemşire, 18 hemşire, dört monitör teknisyeni, bir tıbbi sekreter ve beş yardımcı personel ile 7/24 kesintisiz hizmet vermektedir
 
 • Acil servis
 • Yatan çocuk hasta servisleri
 • Yan dal branşlarının takibindeki hastaların akut hayati kötüleşmeleri
 • Ameliyathane, post operatif çocuk hasta izlemi
 • Çocuk kalp damar cerrahisi yoğun bakım izlemi