Pediatrik kalp ve damar cerrahisi, cocukluk ve erişkin yaş grubunda konjenital kalp ve damarlar ile ilgili rahatsızlıkların,  cerrahi operasyonlar ile tedavisinin gerçekleştirildiği uzmanlık alanıdır.

Pediatrik kalp ve damar cerrahisi bölümü, başta Çocuk Kardiyolojisi ve Çocuk Yoğun Bakım departmanları olmak üzere, çocukluk yaş grubu ile ilgili tüm branşlarla işbirliği yapmaktadır.


Çocuklarda Görülen Kalp ve Damar Hastalıkları Nelerdir?

Çocukluk yaş grubunda kalp ve damar cerrahisi branşının temel olarak odaklandığı hastalık grubu kalp ile ilgili patolojilerdir. Bu yaş grubundaki hastalarda damarsal patolojiler nadiren görülmektedir. Kalbin ve büyük damarların konjenital ya da doğumsal tüm anomalileri, çocuk kalp cerrahisinin hedef popülasyonunu oluşturmaktadır. Bu patolojiler, kalp ve odacıkları arasındaki deliklerden, kalpten çıkan ana damarların pozisyon bozukluklarına ve dolaşımın herhangi bir yerinde ortaya çıkan darlıklara kadar, geniş bir çerçevede incelenebilir.


Bu Hastalıkların Belirtileri Nelerdir?

Kalp ile ilgili rahatsızlıklar çocukluğun herhangi bir döneminde belirti verebilir. Bu hastalıkların genel anlamda el ve ayakların uç noktalarında, dudaklarda ve mukozalarda morarma, halsizlik,  efor yapamama, beslenememe, sık nefes alıp verme, ritim bozuklukları ve göğüste çeşitli üfürüm sesleri gibi belirtileri olabilir. 
 

Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Bu hastalıklara ekokardiyografik tetkikler ile kolayca tanı koyulabileceği gibi konvansiyonel anjiografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi görüntüleme tetkikleri ile de ayrıntılı inceleme sağlanabilir.  Bu ve bunun gibi yöntemler ile tanısı konulmuş yapısal anomalilerin çoğunluğunun tedavisi cerrahi düzeltmedir.
 

Hangi Ameliyatlar Yapılır?

Pediatrik kalp ve damar cerrahisi ünitesinde çoğunlukla kalp ile ilgili operasyonlar gerçekleştirilmektedir. Bu operasyonlar yenidoğan yaş grubundan adolesan yaş grubuna kadar tüm çocukluk çağlarında yeni tanısı konulmuş ya da mükerrer ameliyatlar için takip altında olan hastalara uygulanmaktadır. Bunun dışında erişkin yaştaki konjenital kalp anomalilerine sahip hastalar da bu hasta grubuna dahil edilmektedir.  Bu operasyonlar,  atrial septal defekt, ventriküler septal defekt gibi düşük riskli girişimlerden; hipoplastik sol kalp, tek ventrikül palyasyonları gibi yüksek riskli ameliyatları kadar geniş bir spektrumu içermektedir.  
        

Tedavi Sürecinde Hangi Testler Yapılır?

Tedavi süresince genel olarak görüntüleme tetkiklerinden faydalanılır. Bunun dışında ameliyat öncesi operasyona hazırlık ve ameliyat sonrası takipte kontrol edilen kan ve idrar tetkikleri, ve diğer ilgili branş hekimlerinin isteyebileceği tetkikler kliğimizde uygulanmaktadır.
 

Kalp Ameliyatları Sonrasında Çocuklar Normal Bir Yaşam Sürebilir Mi?

Kalp ameliyatlarında hedefimiz hastanın ameliyat öncesi durumunu iyileştirmektir ve bu operasyonların sonrasında çocuklar normal veya normale yakın bir yaşam sürebilmektedir.
 

En Sık Görülen Doğumsal Kalp Hastalığı Nedir?

En sık görülen doğumsal kalp rahatsızlığı asiyanotik(morarma olmaksızın) konjenital kalp hastalıklarından atriyal septal defekt ve ventriküler septal defekt olarak sayılabilir. Siyanotik hasta grubunda ise en sık görülen kalp anomalisi fallot tetralojisidir.